TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Luật và Khởi nghiệp (77 tài liệu)

 
145 câu hỏi - đáp cơ bản về luật doanh nghiệp năm 2020 / Trần Viết Long, Nguyễn Vinh Huy, Nguyễn Văn Tứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách / Quốc Huy, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang cho doanh nghiệp pháp luật và thực tiễn kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ tại Hoa Kỳ = : Business Guide to Trade Remedies in the United States Anti-dumping, countervailing and Safeguards legislation, practices and procedures / Trung tâm WTO - phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (dịch); Đỗ Thị Thùy Dương (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017 / Vũ Hoa Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang kinh doanh và quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân hướng dẫn chi tiết mới nhất thi hành luật doanh nghiệp / Quốc Cường (Hệ thống hoá)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán 2010 dành cho kế trưởng doanh nghiệp : 175 câu hỏi đáp pháp luật về kế toán, kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về chế độ phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm Nang pháp luật dành cho doanh nghiệp tiền lương - bảo hiểm - thuế - các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ - hóa đơn, chứng từ, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong doanh nghiệp / Tăng Bình, Ái Phương (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang pháp luật về thuế, tài chính đối với kế toán trưởng doanh nghiệp / Mai Văn Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 343.05
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam / Phạm Ngọc Chiến; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 / Lê Thị Thanh Hiếu; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Doanh nghiệp với hiệp định TPP và những quy định mới nhất hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư : cẩm nang pháp luật dành cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư / Vũ Duy Khang (biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp : Phần chuyên sâu / Học viện tư pháp, Ngô Hoàng Oanh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp ,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống hóa văn bản pháp luật về tài chính kế toán - thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / Huỳnh Văn Hoài, Lê Văn Chấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.036
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 / Trần Thị Thùy Trang; Vũ Anh Sao (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán (thực hiện từ 30/3/2005) / Nguyễn Phương Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật Sư / Luật Sư Nguyễn Hữu Phước.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 340.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành 2014 bộ luật lao động các nghị định của chính phủ, thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội, bộ tài chính, tổng liên đoàn lao động : áp dụng pháp luật để xử lý tính huống thực tế tại doanh nghiệp (văn bản mới nhất, đầy đủ nhất) / .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn tài sản trong các loại hình doanh nghiệm năm 2010.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và những điểm mới giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp cần biết / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luận giải về luật doanh nghiệp năm 2014 : 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp / Trương Thanh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật : Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật bảo vệ môi trường - quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh / Việt Trinh, Quang Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : tình huống - dẫn giải-bình luận / Phạm Hoài Tuấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-07-2006) / Quốc Cường, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) Song ngữ Việt - Anh = : Current law on enterprises (in 2014) Vietnamese - English / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Luật đầu tư : Song ngữ Việt - Anh / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định về cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh / Phan Đức Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2004
Ký hiệu phân loại: 346.067
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kế toán doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.59707
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng 01-07-2015 / Vũ Duy Khang (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2011
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành (cập nhật các văn bản mới nhất năm 2021) / Lê Phương (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên), Trần Thanh Tùng, Lê Nhật Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật ,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản công, cơ chế đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp : Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 343.036
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách thuế mới nhất / Quí Lâm (sưu tầm và hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp nâng cao sự tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Tây Ninh / Phạm Quế Linh; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Pháp luật doanh nghiệp : Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật và khởi nghiệp / Nguyễn Văn Thạch,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật về bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ / Quách Thị Bích Như; Đoàn Trọng Chỉnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 344.02
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần / Lê Thị Anh Thơ; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên / Cao Thị Hồng Nhung; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Diệu; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về đầu tư thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / Lê Nhật Mai Thảo; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về doanh nghiệp / Khoa luật Hutech.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ / Nguyễn Thụy Hoài Thu; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp tại Việt Nam / Mai Thị Thu Thảo; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam (M&A) / Lê Hoàng Vân; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại tòa án / Nguyễn Chí Đạt; Nguyễn Thị Bích Phượng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật doanh nghiệp 2014 / Lê Minh Nhi; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp / Trịnh Thị Ngọc Ánh; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về thành lập và đăng kí doanh nghiệp / Nguyễn Thị Nhớ; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật Việt Nam về hoạt động chi trả bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm / Nguyễn Thị Thiện Mỹ; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.086
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam / Khổng Minh Cường; Đoàn Trọng Chỉnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.0666
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy chế pháp lý của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2014 / Hồ Thiện Khiêm; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.066
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Sách hướng dẫn học tập môn Luật doanh nghiệp = COURSE BOOK - SUBIECT: LAW ON ENTERPRISES / Đào Thị Thu Hằng (chủ biên), Lê Thị Hiền Hoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách tham khảo pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống / Bùi Thị Hằng Nga(Chủ biên), Trương Trọng Hiểu, Giản Thị Lê Na.
Thông tin xuất bản: TP,HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 346.06
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
So sánh luật doanh nghiệp năm 2020 với luật doanh nghiệp năm 2014 / Phạm Thanh Hữu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sổ tay pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam - thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hồng Thắm; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam / Trần Diễm Linh; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thủ tục đăng kí doanh nghiệp theo pháp luật tại Việt Nam / Dương Thanh Vâng; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu luật doanh nghiệp / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật doanh nghiệp : có hiệu lực từ ngày 1 tháng 01 năm 2000 / Phan Đình Khánh
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  1999
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổ chức hoạt động và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước : Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành / Bộ lao động thương binh và xã hội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2005 / Tập thể tác giả chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật