TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị bán hàng (38 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần “Quản trị bán hàng” trình bày khái niệm bán hàng và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, bản chất của nghề bán hàng, quy trình bán hàng, tiếp xúc, thương lượng với khách hàng, kết thúc thương vụ và dịch vụ sau bán hàng. - Học phần trình bày cách xây dựng kế hoạch bán hàng, thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp, quản trị đội ngũ bán hàng và phân tích đánh giá kết quả bán hàng.
 
Basic Marketing : Marketing căn bản / Vũ Thế Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH TM Trúc Lâm / Huỳnh Quốc Cường; Nguyễn Thị Cẩm Huyền (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức / Trần Điệp Kiều Ngân; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế luật - Đại học Quốc gia thành phố Hô Chi Minh / Bùi Đức Hòa; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên), Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng, Đào Hoài Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản trị bán hàng / Vũ Minh Đức...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài gòn / Lê Văn Lại; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Marketing căn bản / Quách Bửu Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Huỳnh Đinh Thái Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Nguyễn Văn Thi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở TP.HCM ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Thị Hữu Châu, Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản : giáo trình / Minh Cách Ngô chủ biên, Thị Minh Thanh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản : Giáo trình / Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ = : Trump University marketing 101how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them / Don Sexton; Hà Minh Hoàng, Huyền Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng : lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Lượng Văn Quốc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Thị Bích Tuyền; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành Quản trị Du lịch - Lữ hành, Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Ngọc Anh Thy; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về chương trình đào tạo, trường đại học công nghệ Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Ngọc Trâm; Bùi Trọng Tiến Bảo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu khảo sát sự hài lòng của sinh viên HUTECH ngành quản trị khách sạn đối với chương trình kiến tập tại khách sạn Imperial Vũng Tàu / Nguyễn Thùy Anh ; Tăng Thông Nhân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Văn Lang / Trần Hồng Nhựt Minh; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị bán hàng / Hà Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị bán hàng / James M.Comer.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị bán hàng / M. Comer James.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị bán hàng / Trương Quang Dũng,....[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị bán hàng / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị bán hàng / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị bán hàng hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.81
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chất lượng dịch vụ / Bùi Trọng Tiến Bảo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng dịch vụ / Bùi Trọng Tiến Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng dịch vụ / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị quan hệ khách hàng / Nguyễn Ngọc Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sở giao dịch 2 / Nguyễn Thị Phương Thảo; Lê Thị Mận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Sự hài lòng và bất mãn của khách hàng : Mối quan hệ bất đối xứng và những hàm ý quản trị cho doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Võ Thị Ngọc Thúy(chủ biên), Hoàng Đoàn Phương Thảo, Mai Thu Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng