TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị chất lượng (82 tài liệu)

Mô tả chi tiết: - Học phần nghiên cứu các khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng, quản trị chất lượng và tầm quan trọng của chúng trong nền kinh tế. - Học phần trình bày các phương pháp đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn quản lý, và các công cụ nhằm kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng. - Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản trị chất lượng toàn diện. - Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 và các bộ tiêu chuẩn khác và hướng dẫn áp dụng chúng vào tổ chức, doanh nghiệp. - Những bài học thực tiễn trong việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.
 
Áp dụng Benmarking phân tích vị thế cạnh tranh các sản phẩm dầu nhờn động cơ xe máy và ô tô tại thị trường Việt Nam / Nguyễn Thị Lan Hương;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Áp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại SHOPFLOOR 4. / Nguyễn Thị Triên; Trương Quang Dũng(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty xây lắp điện 2 / Hoàng Phú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2000 để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty liên doanh thủy sản Việt - Nga (Seaprimfico) / Trần Thị Kim Phúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Ngọc Khánh Dũng ; Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Tiến Phước đến năm 2020 / Nguyễn Thị Thoa; Phạm Thị Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại TP. HCM / Huỳnh Thị Mộng Thảo;Phan Đình Nguyên(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Trung Ương III / Vũ Thị Hoàng Oanh; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
CE conformity marking and new approach directives / Ray Tricker.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Construisez votre qualité : toutes les clés pour une démarche qualité gagnante / Pierre Longin, Henri De
Thông tin xuất bản: Paris : L'Usine nouvelle : Dunod,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating high performance organizations : Practices and results of employee invo / E. Lawler III ... [et. al].
Thông tin xuất bản: San Francico : Jossey - Bass,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đảm bảo chất lượng / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design for Six Sigma [electronic resource] : a roadmap for product development / Kai Yang, Basem El-Haik.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Elementary statistical quality control / John T. Burr.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gamma Knife Radiosurgery
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.5620182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giải pháp nâng cao chất lượng các trường mầm non trên địa bàn quận 9, TPHCM / Châu Đoàn Hiếu Hạnh;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Bùi Anh Thể, Nguyễn Đình Luận(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước / Trần A Nhi; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Guidelines for Failure Mode and Effects Analysis for Automotive, Aerospace and General Manufacturing Industries / Dyadem Press.
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng / Thạch Hữu Nghĩa;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Humanoid Robots : Human-like Machines
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2007
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Implementing ISO 9001? [electronic resource] : 2015.
Thông tin xuất bản: Oxford : Worthing : Infinite Ideas, Littlehampton Book Services, Limited [Distributor]  2015
Ký hiệu phân loại: 658.5620218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrating ISO 14001 into a quality management system / Marilyn R. Block, I. Robert Marash.
Thông tin xuất bản: Milwaukee, Wis. : ASQ Quality Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 9000 quality systems handbook / David Hoyle.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
ISO 9000:2000 : an A-Z guide / David Hoyle.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 9001 : 2000 quality management system design / J. Schlickman Jay.
Thông tin xuất bản: kd : Artech House,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 9001 : 2015 : a complete guide to quality management systems. / Itay Abuhav.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida ; London, [England] ; New York : CRC Press,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 9001 :2000 for small businesses / Ray Tricker.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ISO 9001:2000 for small businesses : implementing process-approach quality management / Arpad Gaal.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : St. Lucie Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.5/62
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê / Nguyễn Như Phong
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lean Six Sigma for service / Mike George.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lean Six Sigma using SigmaXL and Minitab / Issa Bass, Barbara Lawton.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing and improving quality : statistical process control
Thông tin xuất bản: New York : Business Expert Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing Six Sigma : A Practical guide to understanding, assessing and implementing the strategy that yields bottom-line success / Forrest W Breyfogle, James M Cupello, Becki Meadows.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo về du lịch - khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Lê Văn Luật;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Sư Phạm Bà Rịa- Vũng Tàu / Lâm Thị Khuyến; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng các công cụ quản lý chất lượng tại tập đoàn FPT / Nguyễn Thị Yến Chi;Chu Hoàng Hà(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng đào tạo các nghị quyết trung ương trên địa bàn quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh / Trương Tấn Kiệt; Trương Quang Dũng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ TP.HCM / Trần Quốc Hoàng; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nệm cao su thiên nhiên trên địa bàn TP.HCM / Nguyễn Đông Thành; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Practical Concepts of Quality Control [electronic resource] / Mohammad Saber Fallah Nezhad.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : InTech,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Process improvement with CMMI v1.2 and ISO standards [electronic resource] / Boris Mutafelija, Harvey Stromberg.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Auerbach Publications,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Qualitätssicherung : Die Praxis der Übersetzungsrevision im Zusammenhang mit EN 15038 und ISO 17100
Thông tin xuất bản: Berlin Frank & Timme  2019
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality Control : Intelligent Manufacturing, Robust Design and Charts
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality control for dummies / by Larry Webber and Michael Wallace.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quality Management and Six Sigma / Edited by Abdurrahman Coskun
Thông tin xuất bản: Croatia : Sciyo,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng / Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng / Bùi Nguyên Hùng,Nguyễn Thúy Quỳnh Loan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng / Nguyễn Như Phong.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng / Tạ Thị Kiều An...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng : bài tập / Tạ Thị Kiều An...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro / Dương Văn Tuyền; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị chất lượng / Nguyễn Kim Định.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chất lượng / Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng / Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung (biên soạn); Võ Thị Thu Hương (bổ sung và chỉnh sửa).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng / Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung (biên soạn); Võ Thị Thu Hương (bổ sung và chỉnh sửa).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng / Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng / Trương Quang Dũng, Phạm Thị Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng : Giáo trình / Lưu Thanh Tâm, Phan Ngọc Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chất lượng = Quality Management / Nguyễn Kim Định
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế / Lưu Thanh Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chất lượng toàn diện TQM & nhóm chất lượng / Đinh Bá Hùng Anh (chủ biên), Lê Hữu Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Research the factors that affact the quality of vocational training colleges region South East / Pham Quang Nhan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Six Sigma and Beyond : Statistical Process Control, Volume IV / D. H Stamatis.
Thông tin xuất bản: New York : St. Lucie Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Six Sigma and Beyond : Statistical Process Control, Volume VI / D. H Stamatis.
Thông tin xuất bản: New York : St. Lucie Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Six sigma and beyond : statistics and probability, volume III / D. H Stamatis.
Thông tin xuất bản: New York : St. Lucie Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Six Sigma case studies with Minitab / Kishore K. Pochampally, Surendra M. Gupta.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press/Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Six Sigma for dummies / Craig Gygi and Bruce Williams, with Neil DeCarlo ; foreword by Stephen R. Covey.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solution to optimize operations and improve quality of products at II - Vi Marlow Company, Vietnam / Ha Hai Hung; Arthur Ashurov (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Statistical methods for six sigma : in R & D and manufacturing / Anand M. Joglekar.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley-Interscience,  ©2003.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistical process control / John S. Oakland.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistics for Six Sigma made easy / Warren Brussee.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Systematic process improvement using ISO 9001 : 2000 and CMMI / Boris Mutafelija, Harvey Stromberg.
Thông tin xuất bản: nt : Artech House,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taguchi's quality engineering handbook / Genichi Taguchi, Subir Chowdhury, Yuin Wu ; associate editors, Shin Taguchi and Hiroshi Yano.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Livonia, Mich. : John Wiley & Sons ; ASI Consulting Group,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài liệu học tập quản trị chất lượng / Hoàng Mạnh Dũng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Lean Six Sigma pocket toolbook [electronic resource] : a quick reference guide to nearly 100 tools for improving process quality, speed, and complexity / Michael L. George ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The management and control of quality / James R. Evans, William M. Lindsay.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Thomson/South-Western,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The power of standards : hybrid authority and the globalisation of services / Jean-Christophe Graz.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The power of standards : Kommentare zu den neutestamentlichen Briefen: Hebräerbrief - Katholische Briefe
Thông tin xuất bản: Cambridge Cambridge University Press  2019
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Variation Risk Management : focusing quality improvements in product development and production / Anna C Thornton
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Verification, validation, and testing of engineered systems / Avner Engel.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
What is Lean Six Sigma? / Mike George, Dave Rowlands, Bill Kastle.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng