TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị chiến lược (132 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Strategic Management
 
Các giải pháp chiến lược nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty dệt Việt Thắng trong xu thế hội nhập với ngành dệt may thế giới / Nguyễn Thị Lan Hương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu Vực - 2 / Trần Hồng Tuyến; Nguyễn Minh Sáu (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Cách hoạch định và thực thi chiến lược / Minh Đức Nguyễn dịch, John L Colley.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Bá Hòa; Nguyễn Đình Thái(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Chiến lược hoạt động bệnh viện Chợ Rẫy đến năm 2020 / Nguyễn Trực Lê Vũ; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất xanh (Dat xanh Group) từ năm 2012 đến năm 2020 / Trương Minh Chánh;Lê Kinh Vĩnh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh cho ngành sản xuất bao bì giấy Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 / Trịnh Xuân Hưng ;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức giai đoạn 2012 - 2020 / Lê Thị Quỳnh Như;Nguyễn Phú Tụ(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công giai đoạn 2013-2020 / Châu Minh Tuấn; Chu Hoàng Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Đồng Tâm đến năm 2020 / Phạm Thiên Phước;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh công ty TNHH MTV Đường Sắt phía Nam giai đoạn 2012 - 2017 / Ngô Xuân Tú;Nguyễn Phú Tụ(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh của các công ty Dịch vụ công ích khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2020 / Nguyễn Văn Hồng;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh của công ty thủy điện Italy đến năm 2020 / Hoàng Anh Tiến; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh của ngân hàng Sacombank Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 / Phạm Anh Trung;Trần Anh Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) đến năm 2020 / Vũ Thanh Bình;Nguyễn Đình Luận(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh của tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long đến năm 2020 / Lê Thị Thu Trang; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020 / Bùi Thu Hiền;Trần Anh Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh ngành bưu chính viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Huỳnh Thiên Bảo ; Đoàn Liêng Diễm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản tỉnh Cà Mau giai đoạn từ nay đến 2020 / Lê Hoàng Sơn;Đoàn Liêng Diễm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh tại công ty Gree(Việt Nam) đến năm 2020 / Dương Hiển Quốc Tùng; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh tổng công ty cơ khí Việt Nam đến năm 2020 / Nguyễn Thị Thu Hương ;Phan Đình Nguyên(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược kinh doanh trung tâm Bưu chính Viễn thông Đồng Nai giai đoạn 2012-2015 (tầm nhìn 2020) / Liều Cầm Phùng;Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động của công ty Thông tin di động đến năm 2018 / Võ Ngọc Tùng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn từ 2012 - 2020 / Bùi Đình Bảo;Nguyễn Đình Luận(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển cho các công ty chứng khoán đã niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020 / Phan Văn Thắm;Đoàn Liêng Diễm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển cho các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Hoàng Lộc; Nguyễn Quốc Khánh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển của xí nghiệp khai thác dầu khí-LDVN Vietsovpetro đến năm 2024 / Đinh Thúy Việt; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển dịch vụ 3G của công ty thông tin di động (VMS-Mobifone) giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 / Phùng Ngọc Hiển;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển dịch vụ dầu khí tại tổng công ty cổ phần Khoan dầu khí đến năm 2018 / Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro giai đoạn 2012-2017 / Nguyễn Mẫu Hồng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển du lịch của công ty TNHH một thành viên du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam đến năm 2020 / Vũ Minh Lượng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển kinh doanh bất động sản của tập đoàn Vinacapital giai đoạn 2015-2020 / Lê Thanh Bình; Đào Duy Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su giai đoạn 2015-2025 / Lê Bảo Khánh; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển thị trường nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ thực tiễn công ty TNHH GOONAM VINA / Đào Minh Tuấn;Hà Thị Ngọc Oanh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - công ty cổ phần (acv) đến năm 2030 / Nguyễn Thị Thái Hà; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển trường cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Tạ Thy Tuệ;Nguyễn Đình Luận(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển trường học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 / Võ Thị Như Quỳnh; Phan Ngọc Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược trong đàm phán = : Better negotiating your training book for business and private life / Jutta Portner; Quỳnh Mai (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Lao Động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Lao Động - Xã hội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Concepts in strategic management and business policy : Globalization, innovation and sustainnability / Thomas L Wheelen...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Pearson Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định hướng chiến lược kinh doanh ngành máy bơm tiêm điện có ứng dụng TCI và PCA của công ty B.Braun Việt Nam giai đoạn 2012-2020 / Huỳnh Ngọc Đại Hiển; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Dự báo chiến lược trong kinh doanh / Simon Ramo, Ronald Sugar;Trần Phi Tuấn [dịch]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.40355
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise-wide strategic management : achieving sustainable success through leadership, strategies, and value creation / David L. Rainey.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of strategic management : the quest for competitive advantage / John E. Gamble, Arthur A. Thompson, Jr.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo : những chiến lược thiết lập và duy trì tăng trưởng thành công=The innovator's solution creating and sustaining successful growth / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor.; Hoàng Ngọc Bích (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình cao học quản trị chiến lược - cập nhật BSC / Hà Nam Khánh Giao (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng...[và những người].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phương Đông,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại tổng công ty khí Việt Nam đến năm 2020 / Nguyễn Thanh Bình;Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược phát triển công ty Oridat đến năm 2020 / Phan Thị Kiều Trinh;Nguyễn Hải Quang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược phát triển công ty xăng dầu dầu khu vực II TNHH một thành viên đến năm 2020 / Bùi Thế Quang; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới tại công ty giấy Vĩnh Huê / Trần Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh công ty LeLong Việt Nam đến năm 2020 / Hà Minh Thiện Hảo; Đào Duy Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược phát triển trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (Hutech) đến năm 2020 / Đỗ Thanh Lộc;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Sài Gòn đến năm 2020 / Vũ Lê Đồng;Nguyễn Hải Quang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạch định chiến lược theo quá trình / Rudolf Grunig, Richard Kuhn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoạch định chiến lược theo quá trình / Rudolf Grunig, Richard Kuhn; Lê Thành Long (dịch)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú đến năm 2020 / Hà Thị Kiều Oanh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện chiến lược phát triển ĐHQG Tp.HCM giai đoạn 2014-2020 / Lê Minh Thảo; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khái luận về quản trị chiến lược / Fred R.David.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khái luận về quản trị chiến lược / Fred R.David; Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn = : Play to win / Cao Kiến Hoa; Giáp Văn Hoàng (dịch); Trịnh Tùng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Strategic Management Janice Edwards
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] BCcampus  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý chiến lược = The portable MBA in strategy / Liam Fahey, Robert M.Randall; Phan Thu [dịch]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại nhà máy thuốc lá Sài Gòn / Đặng Thị Hoàng Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa giai đoạn 2015 - 2020 / Phạm Văn Đức; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp / Hồng Phương (tuyển chọn và hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu tình huống chiến lược
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những chiến lược kinh doanh : Phương pháp cạnh tranh giành chiến thắng / Linh Mạnh dịch, Benjamin Gomes Casseres.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích chiến lược hiện đại và ứng dụng / Phan Phúc Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp hoạch định chiến lược / Hương Huy dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of strategic management / by Tony Morden.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh / Nguyễn Hữu Lam (chủ biên), Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / Hoàng Văn Hải (chủ biên); Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / John A. Pearce II, Richard B. Robinson; Trần Đăng Khoa, Hoàng Lâm Tịnh (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế TP.HCM,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược / Trương Quang Dũng ... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chiến lược / Trương Quang Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chiến lược / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chiến lược : bài tập và nghiên cứu tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược : giáo trình / Nguyễn Ngọc Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị chiến lược : Khái luận & các tình huống / Fred R.David
Thông tin xuất bản: Tp.HCM Kinh tế,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược khái luận và các tình huống = : Strategic management concepts a competitive advantage approach / Fred R.David; Lê Tấn Bửu (biên dịch và hiệu đính)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu / Phạm Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu / Phạm Thị Thu Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Huân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation management : strategies, implementation and profits / Allan Afuah;Nguyễn Hồng (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo : chiến lược, quy trình phương pháp triển khai và lợi nhuận= Innovation management : strategies, implementation and profits / Allan Afuah;Nguyễn Hồng (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4063
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management / Frank T. Rothaermel, Georgia Institute of Technology.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : a competitive advantage approach / Fred R. David, Francis Marion University, Florence, South Carolina, Forest R. David, Strategic Planning Consultant.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : a Dynamic View
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strategic management : an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western, Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : awareness and change / John Thompson, Frank Martin.
Thông tin xuất bản: London : South-Western Cengage Learning,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : concepts and cases / Arthur A. Thompson, A.J. Strickland.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. ; London : McGraw Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : Concepts and Cases / Fred R. David.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : creating competitive advantages / G Dess Gregory, T Lumpkin G,Alan B. Eisner
Thông tin xuất bản: Irwin : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : creating competitive advantages / G Dess Gregory, T Lumpkin G.
Thông tin xuất bản: Irwin : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Management : Creating Competitive Advantages / Gregory G. Dess, G. T Lumpkin, Marilyn L. Taylor.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : formulation, implementation, and control / John A Pearce, Richard B Robinson.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : formulation, implementation, and control / John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston, MA. ; México : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : text and cases / Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Alan B. Eisner.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management : text and cases / Gregory G. Dess, G.T. Lumpkin, Alan B. Eisner.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management and business policy / Thomas L Wheelen; J David Hunger.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management dynamics / Kim Warren.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic management theory : an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategy safari : a guided tour through the wilds of strategic management / Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel.
Thông tin xuất bản: New York : Free Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thành lập chiến lược kinh doanh của công ty lên vĩnh thịnh trong nền kinh tế thị trường / Nguyễn Khánh Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
The balanced scorecard = Thẻ điểm cân bằng : biến chiến lược thành hành động / Robert S.Kaplan, David P.Norton; Lê Đình Chi, Trịnh Thanh Thủy (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập chiến lược kinh doanh của công ty len Vĩnh Thịnh trong nền kinh tế thị trường / Phạm Thị Thu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh = : Business Strategy / Brian Tracy ; Minh Nguyên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tình hình xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh tại công ty Rexco / Nguyễn Khắc Sinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tư duy của chiến lược gia nghệ thuật kinh doanh Nhật Bản = The mind of the strategist / Kenichi Ohmae, Bích Ngọc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chiến lược quân sự trong kinh doanh = What You Can Learn From Military Principles / Virender Kapoor ; Tùng Ca (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng chiến lược cho công ty tnhh Mỹ lệ đến năm 2025 / Ngô Thị Yến; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Dầu khí đến năm 2020 / Nguyễn Thị Thương; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh siêu thị Á Châu đến năm 2020 / Tạ Nguyễn Thanh Thuận ; Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Bibica đến năm 2020 / Nguyễn Vũ Tường Huy; Đặng Ngọc Đại (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần cơ điện Tân Hoàn Cầu đến năm 2020 / Trần Đức Trọng; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020 / Lê Xuân Khoan; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Luân giai đoạn 2012 - 2015 (tầm nhìn 2020) / Võ Thành Tâm;Nguyễn Phú Tụ(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đến năm 2020 / Võ Quốc Dũng; Phạm Thị Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tưu phát triển hạ tầng IDICO đến năm 2020 / Phạm Thị Thùy Dương; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học) .
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Thành phố Hồ Chí Minh (NADYPHAR) giai đoạn 2016-2025 / Nguyễn Phước Thọ;Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm gạch Block bê tông khí chưng áp tại Công ty cổ phần vật liệu SUDICO giai đoạn 2017 - 2020 / Nguyễn Ngọc Lâm; Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh xăng dầu cho tổng công ty dầu Việt Nam đến năm 2025 / Đinh Xuân Thành; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học Kỹ thuật Công nghệ tp.HCM giai đoạn từ nay đến năm 2020 / Vương Thị Tuấn Oanh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược phát triển công ty dược Sài Gòn đến năm 2020 / Lương Phan Chương;Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Giải Pháp CNTT KMS từ nay đến năm 2020 / Nguyễn Vũ Duy;Bảo Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược và biện pháp phát triển thị phần tại nhà máy dầu Tân Binh(Nakydaco) / Trần Hầu Huệ Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng chiến lược xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần Hùng Vương đến năm 2020 / Hồ Trần Quốc Hải;Mai Thanh Loan(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ