TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị học (42 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Principles of Management
 
945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc / Tài Thành,Vũ Thanh ( Sưu tầm và hệ thống hóa ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý và điều hành doanh nghiệp / Ngọc Quang, Diệp Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Bá Hòa; Nguyễn Đình Thái(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải pháp quản lý của bạn / Võ Sáng Nghiệp
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình khoa học quản lý. T.1 / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Quản trị học / Đồng Thị Vân Hồng.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Quản trị học / Phan Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản trị học / Trần Dục Thức (chủ biên)....[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khoa học quản lý : giáo trình. T.2 / Đoàn Thị Thu Hà,Nguyễn Thị Thu Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Không đánh mà thắng chiến lược cạnh tranh lấy nhỏ thắng lớn = : Play to win / Cao Kiến Hoa; Giáp Văn Hoàng (dịch); Trịnh Tùng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh tế quản lý : Giáo trình / Vũ Kim Dũng chủ biên, Cao Thúy Xiêm chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý chất lượng / Stephen George; Đoàn Thị Thu Hoài (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghề quản lý = Managing / Henry Mintzberg; Kim Ngọc, Thanh Tâm (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp / Hồng Phương (tuyển chọn và hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ quản lý và những qui định pháp luật dành cho giám đốc và doanh nhân / Nguyễn Hải Sản, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhập môn quản trị học / Đặng Văn Minh, Bùi Văn Bảy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những câu chuyện quản lý thời hiện đại / Võ Đắc Khôi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương thức Apple 12 bài học quản lý từ công ty sáng tạo nhất thế giới / Hùng Tâm Thái dịch, Lê Thanh Lộc hiệu đính, Jeffrey L Cruikshank.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý doanh nghiệp / Đỗ Văn Phức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý đổi mới công nghệ : Giáo trình / Nguyễn Văn Phúc chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nghiệp = Karmic Management: What Goes Around Comes Around in Your Business and Your Life / Geshe Michael Roach, Michael Gordon, Christie McNally; Hoàng Tùng, Thủy Hương [dịch]
Thông tin xuất bản: H : Phương đông,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh / Trần Anh Khoa ; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị học / Lê Thế Giới chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Nguyễn Đình Chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Nguyễn Hải Sản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Phạm Thế Tri.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : bài tập và nghiên cứu tình huống / Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học : giáo trình / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyên
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : Giáo trình / Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.071
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị học : tóm tắt lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đăng Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học = management / Phạm Xuân Lan, Phan Minh Châu, Trang Thành Lập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học đại cương / Nguyễn Quang Chương (chủ biên), Lê Thu Thủy, Bùi Thanh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học nhập môn : Các nhà kinh doanh cần biết / Phạm Đình Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1997
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế / Đào Duy Hân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị học trong xu thế hội nhập : những vấn đề cốt yếu của quản lý-essential of management / Lưu Đan Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay hướng dẫn quản lý vườn ươm doanh nghiệp / Franz Dietrich, Nadine Pousttchi, Phạm Minh Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà nội : Bộ Khoa học và Công nghệ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài liệu hướng dẫn học tâp môn quản trị học / Trần Anh Tuấn, Lê Thị Thanh Xuân, Mai Thị Hoàng Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng