TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị nguồn nhân lực (301 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Human Resource Management
 
An investigation into human resources succession planning in vietnamese work organizations / Huynh Thanh Binh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Analytical report on Human Resource Department of Sai Gon Dan Tri Education Company / Mai Thi Huyen Trang; Pete Bogue (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Armstrong's handbook of human resource management practice / Michael Armstrong and Stephen Taylor.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page Ltd,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Armstrong's handbook of strategic human resource management, fifth edition [electronic resource] / Michael Armstrong.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Beyond Human Resources : Research Paths Towards a New Understanding of Workforce Management Within Organizations
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home / Ngô Đắc Thành, Phạm Phi Yên (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH đầu tư thương mại Đền Phú TP.HCM / Tống Hoàng Long; Phạm Phi Yên (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH Uyên Khang / Phạm Ngọc Anh Thư; Phạm Phi Yên (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Brand from the inside :eight essentials to emotionally connect your employees to your business /Libby Sartain, Mark Schumann.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3/14
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) / Diệp Minh Khánh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn / Huỳnh Thị Thanh Xuân; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc đất xanh / Lương Xuân Hoàng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực khi Việt Nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) / Lê Thị Hồng Diệp; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp da giày tại thành phố Hồ Chí Minh / Hà Anh Tuấn; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang quản lý nhân sự : Nghệ thuật làm chủ nguồn nhân lực / Susan D.Strayer; Nguyễn Thị Ngọc Bích (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực : sách chuyên khảo / Vũ Thanh Sơn (chủ biên) ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chapter 15 Human Resource Management in Japan and South Korea
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 658.30095
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chiến lược nhân sự / William J Rothwell, Robert K Prescott, Maria W Taylor; Vũ Thanh Vân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty công trình đô thị thành phố Bà Rịa đến năm 2020 / Võ Thành Châu; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần Đồng Tâm Long An đến năm 2020 / Trần Hải Nam; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 / Lê Văn Quốc; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chính sách đào tạo nhân sự trong ngành khách sạn / Dương Ngọc Nữ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.301
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chính sách lương và giải pháp thu hút nhân lực tại công ty TNHH Bình Huy / Đỗ Thị Thanh Xuân;Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chuyển hóa nguồn nhân lực = Human resource transformation / William J.Rothwell; Vũ Thanh Vân [dịch]
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Completing solution for human resource management at Ho Chi Minh stock exchange / Pham Nguyen Khang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP Tiếp Vận Tâm Cảng Cát Lái / Lê Minh Đức; Lê Quang Hùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ vận tải Quý Phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty CP ở Việt Nam. / Lê Thị Hoàng Oanh; Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Long Ngô- thực trạng và giải pháp. / Bùi Quang Nhật; Phan Thị Mỹ Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Contemporary human resource management : text and cases / [edited by] Adrian Wilkinson, Tom Redman and Tony Dundon.
Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom : Pearson Education Limited,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện về quản trị nguồn nhân lực tại công ty Ngọc Á Châu / Đinh Thị Như;Đặng Thanh Vũ (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tình hình Outsourcing (cho thuê ngoài nhân lực ) của công ty cổ phần Le & Associates. / Phạm Thị Thảo; Diệp Thị Phương Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đào tạo nguồn nhân lực / Thân Trọng Nam (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Trần Bồ Anh Thoa;Võ Thành Khởi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Lê Đăng Thơ; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đào tạo nguồn nhân lực ngành in tại tp Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Võ Thị Ngọc Thùy; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2015-2020 / Nguyễn Quang Trung ; Hồ Đức Hùng(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực / Nguyễn Hoàng Tiến...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn / Vũ Tiến Thành ;Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
E-Human resources management : managing knowledge people / Teresa Torres-Coronas chủ biên, Mario Arias-Oliva chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
e-Human resources management : managing knowledge people / Teresa Torres-Coronas, Mario Arias-Oliva, [editors].
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.300285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of human resource management. / Shaun Tyson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evaluating Human Resources Programs / Jack E. Edwards, John C. Scott, Nambury S. Raju
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.301
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of human resource management / David A. DeCenzo, Stephen P. Robbins ; tenth edition contributor, Susan L. Verhulst.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP XD ĐT CN Đông Dương / Huỳnh Ý Như; Huỳnh Đinh Thái Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và đào tạo nhân sự tại công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn / Lê Thanh Thụy Ý; Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa / Nguyễn Đức Huy; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 / Trần Đăng Khoa; Phan Quan Việt (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần prowtech International Vina / Bùi Mạnh Khang; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công y TNHH MTV bến xe miền đông / Nguyễn Thị Bích Phượng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy hoá chất Biên Hoà / Hoàng Xuân Sang, Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại thanh tra tỉnh bình phước / Lý Thị Thanh Thúy; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty CP truyền thông Đại Phúc An / Nguyễn Đình Tuyển; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại tổng công ty điện lực Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Kim Khánh; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam / Trần Thị Thùy; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực khối kỹ thuật tại công ty dịch vụ điện lực thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Tiến Đạt; Hoàng Trung Kiên (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện lạnh Star / Huỳnh Ngọc Thuận; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cholimex / Trần Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa, Tỉnh BR-VT / Nguyễn Thị Kim Xuyến; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Điện lực Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Hoàng Sâm; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty liên doanh Tnhh Nippon Express Việt Nam chi nhánh miền Nam / Lê Thị Phương Linh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trường Trung cấp Sài Gòn / Nguyễn Việt Hùng; Lê Quang Hùng (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Nguyễn Toàn Trung; Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Lắp Điện 2 (chi nhánh 6) đến năm 2020 / Lại Hoàng Hải; Lưu Văn Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực TP.HCM đến năm 2020 / Trần Thị Bảo Trang; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện năng lực quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực Bình Phước đến năm 2020 / Trần Văn Bước; Nguyễn Ngọc Dương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đến năm 2020 / Nguyễn Trương Quốc Cường ; Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 đến năm 2020 / Bùi Thị Linh Hương; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn Giao thông Công chánh / Nguyễn Thị Như Quỳnh; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại cục Hải quan tỉnh Bình Phước / Bùi Thị Minh Hiền; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 / Nguyễn Thị Hòa; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề số 8 đến năm 2020 / Nguyễn Hữu Tình; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng TMCP Kiên Long đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 / Nguyễn Ánh Duy;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thủ Dầu Một / Nguyễn Tuân; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại cổng công ty điện lực Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Bảo Khánh; Trần Thị Trang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực Bình Phú đến năm 2020 / Vương Quốc Minh; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH MTV may mặc Bình Dương / Đào Thị Kim Anh; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại TCT điện lực thành phố Hồ Chí Minh / Trần Cao Phương Chi; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Nguyễn Văn Sơn;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Nguyễn Văn Sơn;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP Á Châu giai đoạn 2012 - 2020 / Phạm Hữu Luân;Nguyễn Văn Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công / Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực / Lê Trường Diễm Trang, Phan Thị Thanh Hiền.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Quản trị nhân lực / Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of research in international human resource management / Günter K. Stahl, Ingmar Björkman.
Thông tin xuất bản: Cheltenham : Edward Elgar,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
High-impact human capital strategy : addressing the 12 major challenges today's organizations face / Jack J. Phillips and Patricia Pulliam Phillips.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM, American Management Association,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3/01
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch đến năm 2020 / Đồng Thanh Long; Tạ Thị Kiều An ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3124
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Cty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) / Nguyễn Đức Hoàng; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty CP KD thủy hải sản Sài Gòn (APT) / Nguyễn Vũ Đức Phương; Phạm Phi Yên (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Bình Dương / Trần Thị Anh Thư; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Gò vấp / Ngô Toại Chương; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Long An / Huỳnh Thị Bích Liên; Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC / Bùi Đình Giang; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây Thành phố / Phan Thanh Tấn;Lê Kinh Vĩnh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH kỹ thuật Minh Sang. / Lê Thị Bích Liễu, Phan Thị Mỹ Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Surint Omya Việt Nam / Trần Ngọc Quỳnh Châu; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHHDV-TM Hoàng Vũ / Trần Minh Công; Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) / Lê Mạnh Hùng;Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam / Dương Thị Bích Liễu; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam / Nguyễn Thanh Tiến; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí liên doanh Việt Nga Vietsopetro giai đoạn 2014-2020 / Đinh Thu Thủy; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Giao Nhận Golden Mark Việt Nam / Phùng Thị Tường Vi; Đoàn Thị Hồng Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bình An / Nguyễn Thành Danh; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH bất động sản Trần Thái / Vũ Thị Mỹ Linh ;Nguyễn Hoàng Long (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coast Phong Phú / Đoàn Minh Tuấn ;Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Giao Nhận Golden Mark Việt Nam / Phùng Thị Tường Vi; Đoàn Thị Hồng Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại tổng công ty CP đường sông miền Nam (Sowatco) / Đoàn Thái Bảo, Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần găng tay Nam Việt / Nguyễn Cao Phương; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kontum đến năm 2020 / Lê Bảo Thoại; Phan Quan Việt (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh Vnpt - Long An đến 2020 / Thái Huỳnh An; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại viện công nghệ xây dựng cầu đường phía nam đến năm 2020 / Trần Quốc Huyên ; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực cấp phường xã của thành phố Vũng Tàu / Trần Thị Nguyệt ; Bảo Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH tiến bộ Sài Gòn / Huỳnh Nguyễn Yến Nhi; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam / Mai Bình Dương;Trần Anh Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ phần Viễn Thông FPT – chi nhánh Kiên Giang / Đỗ Ngọc Nhi; Hồ Thị Phương Loan (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3111
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Đức Việt / Đỗ Thị Thu Hà;Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CPXD Tín Đức Phát- Thực trạng và giải pháp / Lê Thị Giáng Tuyết; Ngô Ngọc Cương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH một thành viên môi giới bất động sản tầm nhìn chuyên nghiệp - thực trạng và giải pháp / Trần Thị Minh Hồng;Ngô Ngọc Cương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Human Nature: A Guide to Managing Workplace Relations [electronic resource] / Greg Clydesdale.
Thông tin xuất bản: Gower Publishing Company Limited  2013.
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human relations in organizations : applications and skill building / Robert N. Lussier.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource development / Randy L. DeSimone, Jon M. Werner, David M. Harris.
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Thomson,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource information systems / Michael J. Kavanagh, Richard D. Johnson.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage Publications,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.300285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management
Thông tin xuất bản: Harlow, England : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management / Gary Dessler.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management / John M. Ivancevich, Robert Konopaske.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Irwin,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management / Robert L. Mathis, John H. Jackson.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western/Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management / Robert L. Mathis, John H.Jackson.
Thông tin xuất bản: Singarore : Thomson South-Western,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human Resource Management : International Edition / Gary Dessler
Thông tin xuất bản: ew Jersey : Pearson,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management :a contemporary approach /edited by Julie Beardwell, Tim Claydon.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ;New York : Prentice Hall/Financial Times,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management [electronic resource] : theory and practice / John Bratton and Jeffrey Gold.
Thông tin xuất bản: Palgrave,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management analysis of FPT software company / Mach Phi Long; Nguyen Ngoc Thuy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resource management demystified / Robert G. DelCampo
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resource management in joint stock commercial bank for investment and development of Viet Nam-East Saigon branch / Tran Huu Hung; Phan Thi Giac Tam(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human Resource Planning for the 21st Century
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Human resource research of Phu - Thinh - Nha - Be garment company / Nguyen Ngoc Hung; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resource selection / Robert D. Gatewood, Hubert S. Feild, Murray Barrick.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western, Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resources development in the securities company in Ho Chi Minh / Nguyen Ngoc Huy Cuong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resources kit for dummies, 2nd edition [electronic resource] / Max Messmer.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human resources management in times square Vietnam - How to keep talent / Nguyen Thi Dieu Thuy; Phan Thi GiacTam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resources management the impact factors of employee loyalty in quantic company / Hoang To Loan; Nguyen Khai(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resources, finalcial problems and solution for Thang Loi Taxi Service to maintain the competitiveness / Nguyen Ngoc Vu Hoang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Improvement solutions to the human resources management of the university of economics and finance HCMC / Le Thi Phuong Hien; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Improving Human Resource management at Binh Minh En Engineering Limited, Vietnam / Dinh Lam Huyen Thanh; Arthur Ashurov (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Improving human resource via better internal communication in corporate ( leaders - social media - employees) / Ho Nguyen Xuan An; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Improving the efficiency training and development human resource at Tay Ninh Communication Company / Ly Minh Tuan; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Influence of human resource practices on employees's job satisfaction and organizational commitment, relating to employee's intention to quit at DAISIN Viet Nam Co, LTD / Nguyen Van Khanh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International human resource management : globalization, national systems and multinational companies / Tony Edwards and Chris Rees.
Thông tin xuất bản: Harlow, England : Pearson,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International human resource management : policies and practices for multinational enterprises / Dennis Briscoe, Randall Schuler, Ibraiz Tarique.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Job and work analysis : methods, research, and applications for human resource management / Frederick P. Morgeson, Michael T. Brannick, Edward L. Levine.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing human resources : productivity, quality of work life, profits / Wayne F. Cascio.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing humans : biting and humorous tales of a software engineering manager / Michael Lopp.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress ,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.300207
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing projects in human resources, training and development / Martin Vivien.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modeling, evaluating, and predicting IT human resources performance / Konstantina Richter, University of Magdeburg, Germany, Reiner R. Dumke, University of Magdeburg, Germany.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3044
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty LG-MECA / Lê Hữu Cảnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH SX-TM VINH PHÚC / Trần Quốc Toản, Phạm Phi Yên (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư - kinh doanh nhà / Phan Ngọc Liên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy / Nguyễn Thị Kim Thi, Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD),
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà hàng Ngon / Huỳnh Ngọc Yên;Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM. / Phạm Ngọc Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Mai (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại trung tâm phân phối Sài gòn coop / Lê Thị Kiều Trang, Lê Văn Hiền (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Việt Bà Rịa - Vũng Tàu / Huỳnh Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Thị Ngọc An (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty CP Toyota Đông Sài Gòn / Nguyễn Thị Khánh Linh,Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH Sumitomo Corporation tại TP.HCM / Lê Thị Mỹ Hạnh; Phạm Thị Nga (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty CP GD Mỹ Việt. / Trần Đức Trọng;Lưu Thanh Tâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty CP DV và XD địa ốc Đất Xanh. / Nguyễn Thị Bích Vân, Huỳnh Đinh Thái Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Pan Pacific đến năm 2020 / Nguyễn Minh Chiến; Vũ Công Tuấn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đến năm 2020 / Nguyễn Thu Hường; Nguyễn Đình Luận(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng Tp. HCM / Bùi Thanh Bình; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Vũ Đăng Khoa; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khí Vietsovpetro đến năm 2020 / Phạm Thu Huyền; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TMDV công nghệ thông tin sáng tạo / Ngô Quỳnh Như; Nguyễn Đình Luận (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn OSCAR Sài Gòn / Nguyễn Kim Yến ;Nguyễn Duy Anh Việt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác thu hút-duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Tp.HCM đến năm 2020 / Nguyễn Tường Huy; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH CJ VINA AGRI đến năm 2020 / Võ Bá Toàn; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nam Long đến năm 2020 / Quý Bằng; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần dầu nhớt & hóa chất Việt Nam đến năm 2020 / Đào Trung Thực; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Dầu khí biển / Tạ Thị Thanh Giang;Bảo Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần cao su Đồng Phú / Phạm Văn Đồng; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo vệ Sóc Trăng / Vương Ái Liên;Trần Thị Cẩm Hà (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của bộ phận thương mại tại công ty cổ phần hàng không Đông Dương / Ngô Ngọc Thùy Vy; Lê Văn Hiền (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. / Phạm Thị Thịnh Hải, Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova. / Võ Thị Mỹ Dung; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD) / Võ, Thị Mỹ Dung;Nguyễn, Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam / Nguyễn Hồng Vân ; Nguyễn Đình Luận (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty CP SX& kinh doanh Đức Việt / Đậu Quang Tuyến ; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH CN Hung Cheng VN. / Đặng Hoàng Dũng; Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định / Phan Thị Xuân Hiền; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)-Cửa hàng thực phẩm Q.8 / Tô Thanh Phong ;Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Nha Khoa Nụ Cười Sài Gòn / Phạm Văn Đảm ;Nguyễn Đình Luận (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH S & HV / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phạm Thị Kim Dung (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH TM DV Tân Vĩnh / Lê Long Thành; Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Vạn Mỹ Phú / Trương Thị Vĩnh Lợi; Nguyễn Văn Trãi (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Tư vấn đầu tư Việt Nam / Nguyễn Nhật Trường; Nguyễn Hoàng Long (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trung tâm dịch vụ bưu phẩm tích hợp / Nguyễn Khắc Trà Giang; Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng Sài Gòn (Saigonbuild Corp) / Trần Nguyễn Phương Thảo; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh gạch Tuynel Thành Tâm / Đỗ Thị Phương Khanh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại bệnh viện đa khoa Cà Mau / Trần Quang Niên ; Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi / Đỗ Ngọc Vẹn; Phạm Thị Kim Dung (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm quản lý tốt nguồn nhân lực trong khu công nghiệp Tân Hương / Nguyễn Ngọc Hoàng Anh;Đinh Bá Hùng Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các KCX-KCN trên địa bàn tp Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Lưu Công Tuân; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên đại bàn Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Phương Thúy ; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường Đại học Hoa Sen đến năm 2020 / Nguyễn Thị Trúc Hương; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trung tâm truyền hình Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Nguyễn Xuân Phong; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại BV Răng hàm mặt TPHCM / Nguyễn Tường Huy, Nguyễn Thị Thu Hòa (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Phạm Cao Tố;Phan Đình Nguyên(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước của sở giao thông vận tải tình Sóc Trăng / Nguyễn Thanh Tùng ; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 / Cù Thị Hồng Thu; Lại Tiến Dĩnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính tại xã Phước Long, tỉnh Bình Phước / Nguyễn Ngọc Hưng; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại công ty CP Global Cybersoft (VN) / Huỳnh Khắc Luyện; Trần Thị Trang (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES). / Đặng Nguyễn Minh Vy; Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn ở đảo Phú Quốc / Huỳnh Ngọc Yến;Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP Siêu Thanh và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty CP tại Việt Nam / Võ Thị Thanh Tâm; Lê Thanh Hiền (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hòan thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đệ Nhất / Nguyễn Thị Mai Phương; Phạm Thị Nga (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhân sự chìa khóa của thành công / Matsushita Konosuke; Trần Quang Tuệ (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management / Murugan Anandarajan, Claire A. Simmers.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Pub.,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Personalplanung :neue Herausforderungen für das Human Resource Management /[Redaktion Arbeit und Arbeitsrecht (Hrsg.)].
Thông tin xuất bản: Berlin : Huss-Medien,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.3/01
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Đại Tân Việt / Nguyễn Đỗ Quang Hòa; Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 "Tập trung tại nhà máy xi măng bình phước". / Lê Tiến Dũng, Trịnh Đặng Khánh Toàn(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp xây dựng công trình / Phạm Thanh Lâm; Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TMDV hàng hải Hải An / Nguyễn Thị Hoàng Diệu; Ngô Ngọc Cương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và đánh giá tình hình thực tế công tác quản trị nhân sự tại Công ty CP đầu tư và thương mại Việt Tín / Đỗ Thị Nguyệt Minh; Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương đến năm 2020 / Phạm Đức Trình;Phạm Văn Tài(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020 / Phan Thị Ngọc Loan;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực cục hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 / Nguyễn Văn Danh; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 / Phạm Thị Kim Xuân; Lưu Văn Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh / Lê Thị Xuân Hoa; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Phước đến năm 2020 / Phạm Nguyễn Ngọc Tiến; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 / Võ Anh Linh;Phạm Văn Tài(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP. Vũng Tàu / Nguyễn Đình Lý;Phạm Xuân Giang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển quản trị nhân sự tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thị AIA (Việt Nam). / Nguyễn Phước Anh Trâm, Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
PHR/SPHR : Professional in Human Resources Certification Study Guide / Anne M Bogardus.
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự / Phạm Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức : giáo trình / Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Thịnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nhân lực của doanh nghiệp / Đỗ Văn Phức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp / Nguyễn Tấn Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp : giáo trình / Nguyễn Tấn Thịnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý nhân sự / Đình Phúc, Khánh Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhân sự / Đình Phúc, Khánh Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhân sự / Robert Heller, Ngọc Phương Anh Lê dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý nhân sự / Robert Heller; Lê Ngọc Phương Anh (dịch);Nguyễn Văn Quì (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị nguồn nhân lực / Đặng Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực / George T. Milkovich, John W. Boudreau.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị nguồn nhân lực / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực / Phạm Hùng Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung.