TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Định giá sản phẩm và dịch vụ (401 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Định giá sản phẩm dịch vụ là môn học cần thiết trong chuyên ngành Marketing, Đây là học phần bắt buộc, đòi hỏi sinh viên phải nắm được các bản chất cơ bản và áp dụng thực tiễn của việc định giá sản phNm hay dịch vụ trong Marketing.
 
100 great marketing ideas : from leading companies around the world / Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: London : Marshall Cavendish Business,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
101 ways to promote your web site : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your web site traffic / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
101 ways to promote your web site, eighth edition [electronic resource] : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your web site traffic / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
3G marketing on the Internet, seventh edition [electronic resource] / Susan Sweeney, Andy MacLellan, Ed Dorey.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, Fla. : Maximum Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
42 rules of marketing elektronisk ressurs / by Laura Lowell
Thông tin xuất bản: Cupertino, CA : Superstar Press ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
501 killer marketing tactics to increase sales, maximize profits, and stomp your competition / Tom Feltenstein
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A plan to increase market share for Viettel new service: Fiber to the home (FTTH) in Ben Tre City / Nguyen Thi Ngoc Duyen; Alexander Anokhin (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
A practical guide to integrated marketing communications / Tom Brannan.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in electronic marketing / Irvine Clarke chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AdWords for dummies [electronic resource] / Howie Jacobson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
--And the clients went wild! : how savvy professionals win all the business they want / Maribeth Kuzmeski.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Android apps marketing : secrets to selling your Android apps / Jeffrey Hughes.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Áp dụng chiến lược marketing - mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang NOVELTY cho tổng công ty may Nhà Bè - CTCP. / Phạm Thị Như Quỳnh; Diệp Thị Phương Thảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Applications in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applications in basic marketing Clippings from the popular nusiness press / E. Jerome McCarthy, Jr. William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Asian brand strategy : how Asia builds strong brands / Martin Roll.
Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing social media [electronic resource] : a governance and risk guide / Peter R. Scott, J. Mike Jacka.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
B2B-Online-Marketing und Social Media : Handlungsempfehlungen und Best Practices / Ralf T. Kreutzer, Andrea Rumler, Benjamin Wille-Baumkauf.
Thông tin xuất bản: Germany : Springer Gabler,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bán mà như không: Marketing thực chiến trong thời 4.0 = Selling the invisible: Afield guide to modern marketing / Beckwith Harry, Đặng Thùy Linh(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a global-managerial approach / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic Marketing : Marketing căn bản / Vũ Thế Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be a party plan superstar : build a $100,000-a-year direct selling business from home / Mary Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be a recruiting superstar : the fast track to network marketing millions / Mary Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Behind the cloud : the untold story of how Salesforce.com went from idea to billion-dollar company--and revolutionized an industry / Marc R. Benioff, Carlye Adler.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beyond Hofstede : culture frameworks for global marketing and management / edited by Cheryl Nakata.
Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beyond the Brand / John Winsor.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kaplan Business,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand admiration : building a business people love / C. Whan Park, Deborah J. MacInnis, Andreas B. Eisengerich ; Foreword by Allen Weiss.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand immortality : how brands can live long and prosper / Hamish Pringle, Peter Field.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand royalty : how the world's top 100 brands thrive and survive / Matt Haig.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, Va. : Kogan Page,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand stretch : why 1 in 2 extensions fail and how to beat the odds : a brandgym workout / by David Taylor.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand vision : how to energize your team to drive business growth / David Taylor.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building an import/export business / Kenneth D. Weiss.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business to business market research : understanding and measuring business markets / Ruth McNeil.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA : Kogan Page,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business to business marketing management : a global perspective / Alan Zimmerman and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu - Biên Hòa / Đỗ Ngọc Hoàng;Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp Marketing nhằm nâng cao doanh thu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hải Thịnh. / Võ Như Viễn; Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các xu hướng tiếp thị / Nguyễn Mai Duy, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các xu hướng tiếp thị / Nguyễn Mai Duy,Ngô Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến dư luận về chất lượng dịch vụ đại học của sinh viên, nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế Tp.HCM / Ngô Thụy Minh Hiền; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang nghiêp vụ marketing dành cho các doanh nghiệp / Phan Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý Tiếp thị và quảng bá sản phẩm = Manager's Guide to Marketing advertising and publicity / Barry Callen; Nguyễn Ngọc Oanh Vũ [dịch]
Thông tin xuất bản: TP. HCM : New York : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; McGraw-Hill Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; McGraw-Hill  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cases on managing e-services / Ada Scupola, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng, Trần Thanh Toàn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing : Kỹ năng phát triển và đột phá trong kinh doanh / Vũ Tươi (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing hoàn hảo = The marketing plan / William M. Luther; Hồng Hạnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing nhằm đẩy mạnhhoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Savico / Nguyễn Thị Tuyết Hoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tại công ty hội chợ triển lãm quảng cáo TP.HCM (Trafac_Saigon) / Trần Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tổng toàn cầu / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản: H. : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long / Lâm Khánh Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chuyên biệt để khác biệt / Phương Thảo dịch ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên gia tăng trưởng siêu tốc : cuốn sách nhập môn cho nghệ thuật Quan hệ công chúng, Marketing và Quảng cáo trong tương lai / Ryan Holiday; Đặng Việt Vinh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Company analysis and recommendations for security guard services of Vuong Minh company / Nguyen Tu Ngoc; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Company analysis and recommendations for Smartruss product of Bluescope Buildings VietNam company / Tran Thai Bao; Alexander Anokhin (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Connect : how to use data and digital marketing to create lifetime customers / Lars Birkholm Petersen, Ron Person, Christopher Nash.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Conquering consumerspace : marketing strategies for a branded world / Michael R. Solomon.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior & marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / David L. Mothersbaugh, University of Alabama, Del I. Hawkins, University of Oregon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing for nonprofits : a communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money / Kivi Leroux Miller.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Convert! : designing web sites to increase traffic and conversion / Ben Hunt.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Create stunning HTML email that just works! [electronic resource] / by Mathew Patterson ; technical editor, Louis Simoneau.
Thông tin xuất bản: Collingwood, Vic. : SitePoint Pty. Ltd.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating customer evangelists : how loyal customers become a volunteer sales force / Ben McConnell, Jackie Huba.
Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Trade Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating Rainmakers : The Manager';s Guide to Training Professionals to Attract New Clients / Ford Harding.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley &Sonc,Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating value with big data analytics : making smarter marketing decisions / Peter Verhoef, Edwin Kooge and Natasha Walk.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cross-cultural selling for dummies [electronic resource] / Michael Soon Lee, Ralph R. Roberts, with Joe Kraynak.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crossing the chasm : marketing and selling disruptive products to mainstream customers / Geoffrey A. Moore.
Thông tin xuất bản: New York, NY : HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crossing the chasm [electronic resource] : marketing and selling high-tech products to mainstream customers / by Geoffrey A. Moore, with a foreword by Regis McKenna.
Thông tin xuất bản: [Pymble, NSW ; New York, NY] : PerfectBound,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Culture and positioning as determinants of strategy : personality and the business organization / Tony Ellson.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer analytics for dummies / by Jeff Sauro.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer relationship management : concepts and technologies / Francis Buttle and Stan Maklan.
Thông tin xuất bản: London ; New York, : Routledge, Taylor & Francis,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Das Kaufverhalten im Antiquitätenmarkt Eine empirische Analyse der Kaufmotive, ihrer Bestimmungsfaktoren und Verhaltenswirkungen H. Meffert, Jan Honsel
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả / Phương Mai dịch, John Nevison.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Demarketing / edited by Nigel Bradley and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Designing brand identity : an essential guide for the whole branding team / Alina Wheeler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định giá sản phẩm dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đo lường tiếp thị -103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing - 103 key metrics every marketer needs / John Davis; Phan Thu (dịch); Phương Thúy (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Does your marketing sell? : the secret of effective marketing communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đơn giản là hoàn hảo / Jack Trout, Hùng Tâm Thái dịch.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Email marketing : an hour a day / Jeanniey Mullen, David Daniels ; [foreword by David Gilmour].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emergent strategies for e-business processes, services and implications [electronic resource] : advancing corporate frameworks / In Lee, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emotion marketing / Scott Robinette, Claire Brand, Vicki Lenz.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise marketing management : the new science of marketing / Dave Sutton and Tom Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of credit, collections, and accounts receivable / Mary S. Schaeffer.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons. Inc.,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Marketing : A Global-Managerial Approach / Perreault, Jr. William D., E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing research : a hands-on orientation / Naresh K. Malhotra, Georgia Institute of Technology.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Everything I know about marketing I learned from Google / Aaron Goldman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Everything I know about marketing I learned from Google elektronisk ressurs / Aaron Goldman
Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGraw-Hill ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fabled Service : Ordinary Acts, Extraordinary Outcomes / Betsy Sanders
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass ,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook advertising for dummies / by Paul Dunay, Richard Krueger, and Joel Elad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley Pub. ; John Wiley [distributor],  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing : designing your next marketing campaign / Justin R. Levy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing [electronic resource] : an hour a day / Chris Treadaway, Mari Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing for dummies / by John Haydon.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : For Dummies,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook / Darren Barefoot and Julie Szabo.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : No Starch Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Fundamentals of marketing / Marilyn A. Stone and John Desmond ; with a contribution by J.B. (Ian) McCall.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 Book. 12- Personalization xu hướng tương tác cá nhân hóa / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Rio book : GAM7,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 book. 16- Marketing thời bình thường mới sẵn sàng chuyển dịch để vươn lên / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí : Rio book,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 Book. Book7- Trade Marketing - tiếp thị thương mại / Trần Quang Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : RIO Book,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Get to the top on Google [electronic resource] : tips and techniques to get your site to the top of the search engine rankings, and stay there / David Viney.
Thông tin xuất bản: London, U.K. ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Get up to speed with online marketing : how to use websites, blogs, social networking and much more / Jon Reed.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix 4ps tại tổng công ty cổ phần may Việt Tiến / Lê Thị Xoan ; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix 4Ps trong hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Hưng, TP.HCM / Thái Phan Yến Nhi; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện Marketing Mix 4Ps tại ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt / Nguyễn Đức Vinh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện marketing mix để nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty giấy Việt Nam / Nguyễn Hoàng Đôn; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển hoạt động marketing tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO / Châu Bùi Thanh Tùng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Marketing : dùng cho trình độ cao đẳng nghề / Đồng Thị Vân Hồng(chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên), Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng, Đào Hoài Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing thương mại / Nguyễn Xuân Quang (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gimme! : the Human Nature of Successful Marketing / John Hallward.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing : a market-responsive approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global Marketing Management / Waren J. Keegan.
Thông tin xuất bản: China : Prentice - Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Good works! : marketing and corporate initiatives that build a better world-- and the bottom line / Philip Kotler, David Hessekiel & Nancy R. Lee.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Google Analytics [electronic resource] / Mary E. Tyler and Jerri Ledford.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guerrilla marketing for dummies [electronic resource] / by Jonathan Margolis and Patrick Garrigan ; foreword by Jay Conrad Levinson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of pricing research in marketing / edited by Vithala R. Rao.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, Glos, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hoàn thiện chiến lược marketing cà phê rang xay của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên / Trần Hữu Hạnh; Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện chiến lược marketing công ty cổ phần địa ốc đất xanh giai đoạn 2016 - 2020 / Bùi Đức Trí Nhân; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại Tập đoàn Tân Á - Đại Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh đến2020 / Nguyễn Bảo Vinh; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
How to make money with social media : an insider's guide on using new and emerging media to grow your business / Jamie Turner, Reshma Shah.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Image : Zur Genealogie eines Kommunikationscodes der Massenmedien
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Implementing word of mouth marketing : online strategies to identify influencers, craft stories, and draw customers / Idil Miriam Cakim.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Improve the performance for rice distributiors Q&T in Ho Chi Minh city (Period 2012 - 2015) / Cao Dinh Khanh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Inbound marketing for dummies / by Scott Anderson Miller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Inbound PR dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound = Inbound PR the PR agency's manual to transforming your business with inbound / Iliyana Stareva; Vũ Thanh Vân, Lê Thùy Linh (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp ,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Increase your Web traffic in a weekend, sixth edition [electronic resource] / Jerry Lee Ford Jr., William R. Stanek.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Course Technology PTR,  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Influence strategies in marketing channels / Nguyen Thanh Tri; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Instant marketing for almost free : effective, low-cost results in weeks, days or hours / Susan F. Benjamin.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sourcebooks,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing / Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
It's not who you know, it's who knows you! : the small business guide to raising your profits by raising your profile / David Avrin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
It's the customer, stupid! [electronic resource] : 34 wake-up calls to help you stay client-focused / Michael Aun.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Joint Pricing and Inventory Control under Reference Price Effects
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Joint Pricing and Inventory Control under Reference Price Effects / Gimpl-Heersink, Lisa.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kiểm tra tài lãnh đạo về marketing / Clifford J. Shultz, Đình Dũng (dịch), Xinh Xinh(hiệu đính).
Thông tin xuất bản:  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh tế học cá mập cách tấn công các công ty dẫn đầu thị trường = Sharkonomics how to attack market leaders / Stefan Engeseth ; Linh Vũ (dịch)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ ,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kundendienst-Management : Entwicklungsstand und Entscheidungsprobleme der Kundendienstpolitik
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kundendienst-Management Entwicklungsstand und Entscheidungsprobleme der Kundendienstpolitik H. Meffert, H. Meffert
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học marketing Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Phú Tụ (tổng biên tập)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Le plan marketing à l'usage du manager / Philippe Villemus
Thông tin xuất bản: Saint-Germain : Groupe Eyrolles,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lead generation for dummies / by Dayna Rothman ; foreword by Jon Miller, cofounder of Marketo.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leap : a revolution in creative business strategy / Bob Schmetterer.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leap : E revolution in creative business strategy / Bob Schmetterer.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley &Sons, Inc,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Learning aid for use with Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy, Joseph P Cannon.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Life is in the details.
Thông tin xuất bản: [kđ] : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Liquid, Gaseous and Solid Biofuels - Conversion Techniques
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Local marketing solution to attract investments in export processing zones and industrial parks in Ho Chi Minh city's Hepza / Le Vu Kha; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Make winning a habit / by Rick Page.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Make your business survive and thrive! : 100+ proven marketing methods to help you beat the odds and build a successful small or home-based enterprise / Priscilla Y. Huff.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing market relationships : methodological and empirical insights / Adam Lindgreen.
Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT : Gower Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Market assessment with OR applications / Adarsh Anand, Deepti Aggrawal and Mohini Agarwal.
Thông tin xuất bản: London : CRC Press Taylor & Francis Group,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing & nghệ thuật định giá / Mạnh Tuấn, Minh Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.816
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Jr., Carl McDaniel.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Claude Demeure.
Thông tin xuất bản: Paris : Dunod,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Ph.D., Babson College, Michael Levy, Ph.D., Babson College.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, PhD, Babson College, Michael Levy, PhD, Babson College.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Eric N. Berkowitz...[et al.]
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Irwin ,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Philip Kotler, Linden Brown, Stewart Adam, Suzan Burton, Gary Armstrong.
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, NSW : Pearson/Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Philip Kotler...[et al].
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Australia,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/IRWIN,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / William M. Pride, Texas A & M University, O. C. Ferrell, University of New Mexico.
Thông tin xuất bản: Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : an introduction / Rosalind Masterson and David Pickton.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị / Hồ Đức Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : giáo trình dùng cho trình độ trung cấp nghề / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing : real people, real choice / Michael R. Solomon, Saint Joseph's University, Greg W. Marshall, Rollins College, Elnora W. Stuart, The University of South Carolina Upstate.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Southern Methodist University, Steven W. Hartley, University of Denver.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 08/09 : Annual editions / editor Robert J. Griffiths.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw/Hill Contemporary Learning Series,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 10/11 : annual editions / John E. Richardson (editor)
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Bửu Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Huỳnh Đinh Thái Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Nguyễn Văn Thi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở TP.HCM ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Thị Hữu Châu, Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản : giáo trình / Minh Cách Ngô chủ biên, Thị Minh Thanh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản : Giáo trình / Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ = : Trump University marketing 101how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them / Don Sexton; Hà Minh Hoàng, Huyền Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing champions : practical strategies for improving marketing's power, influence, and business impact / Roy A. Young, Allen M. Weiss, and David W. Stewart.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley a & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing chiến lược : Harvard Business Review on strategic marketing / David C. Edelman,...[và những người khác]; Hoàng Hưng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing communications : integrating offline and online with social media / -
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing công cộng : tài liệu chuyên khảo / Vũ Trí Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing công nghiệp = Industrial marketing / Robert W. Haas; Hồ Thanh Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing đáng kinh ngạc = Marketing rebellion : the most human company wins / Schaefer Mark W; Kiều Hòa(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing demystified elektronisk ressurs : a self-teaching guide / Donna Anselmo
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Võ Thị Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ hiện đại : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dựa trên giá trị = Value - based marketing / Peter Doyle;Tường Vân ,Cam Thảo [dịch]
Thông tin xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing đương đại / Ngô Bình, Nguyễn Khánh Trung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing financial services / Arthur Meidan.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York : Palgrave Macmillan,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing for rainmakers [electronic resource] : 52 rules of engagement to attract and retain customers for life / Phil Fragasso.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing for dummies / Alexander Hiam.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức
Thông tin xuất bản: H. ; Lao Động Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức
Thông tin xuất bản: H. ; Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại : lý thuyết và các tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại kinh nghiệm toàn cầu = Readings in Modern Marketing / John A.Qnelch; Trần Thăng Long [dịch]
Thông tin xuất bản: H : Tri thức,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Insights from A to Z : 80 Concepts Every Manager Needs to Know / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing insights from A to Z [electronic resource] : 80 concepts every manager needs to know / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing không cần quảng cáo = Marketing without advertising / Michael Phillips, Salli Rasberry; Nguyễn Ngọc Sơn [dịch]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing kỹ nghệ / Nguyễn Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Kinh tế Đà Nẵng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing logistics / Martin Christopher, Helen Peck.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing lý luận và thực hành / Ngô Công Thành, Đinh Thanh Nhã.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Greg W. Marshall, Mark W. Johnston.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Northwestern University, Kevin Lane Keller, Dartmouth College.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a relationship approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : knowledge and skills / J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Management : Millenium Edition / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Custom Publishing.,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Rajiv Lal, John A. Quelch, V. Kasturi Rangan.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Robert J. Dolan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management and strategy / Peter Doyle, Phil Stern
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing metaphoria : what deep metaphors reveal about the minds of consumers / -
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing mối quan hệ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing payback : is your marketing profitable? / Robert Shaw and David Merrick.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Fianancial Times/Prentice Hall,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing planning & strategy / Subhash C. Jain.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub.,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Alvin C. Burns, Ronald F. Bush.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : an applied approach / Naresh K. Malhotra, David F. Birks.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Financial Times/Prentice Hall,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật giữa đám đông = : bright marketing for small business: make your business stand out from the crowd / Robert Craven; Lê Thị Liên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategies for the new economy / Lars Tvede,Peter Ohnemus.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy / O.C. Ferrell, Michael D. Hartline.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing The Basic / Karl Moore, Niketh Pareek.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing through minefields.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing through search optimization [electronic resource] : how people search and how to be found on the Web / Alex Michael, Ben Salter.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Butterworth-Heinemann,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing trong thời đại NET / Thái Hùng Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình