TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing truyền thông (110 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Marketing truyền thông là môn học quan trọng không thể thiếu của chuyên ngành marketing trong đó là những khái niệm, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing truyền thông đối với doanh nghiệp. Đây là môn học bắt buộc, yêu cầu sinh viên phải học để có những khái niệm đúng đắn về marketing truyền thông trong bối cảnh kinh doanh hiện nay và có khả năng đánh giá một kế hoạch marketing truyền thông. Các nội dung căn bản về marketing truyền thông này cần được nắm vững để đảm bảo sinh viên có thể lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing truyền thông trong toàn bộ tiến trình marketing của doanh nghiệp.
 
450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ / Sở Thông tin Truyền thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 343.094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
A practical guide to integrated marketing communications / Tom Brannan.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ảnh hưởng của mô hình nhà lãnh đạo lý tưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên ngành truyền thông tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ảnh hưởng của truyền thông trực tuyến đến sự phát triển của doanh nghiệp / Cao Anh Hùng; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Báo chí truyền thông - những vấn đề đương đại / Nguyễn Trí Nhiệm (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2015
Ký hiệu phân loại: 070.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí truyền thông hiện đại (Từ hàn lâm đến đời thường) / guyễn Văn Dững.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 070.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2021
Ký hiệu phân loại: 070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí, truyền thông hiện đại : thực tiễn, vấn đề, nhận định / Tạ Ngọc Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2020
Ký hiệu phân loại: 079.597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí, truyền thông hiện đại : thực tiễn, vấn đề, nhận định / Tạ Ngọc Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 079.597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí, truyền thông Việt Nam : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thế Kỷ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2020
Ký hiệu phân loại: 079.597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo điện tử hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình : Sách chuyên khảo / Phạm Hương Trà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2016
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các loại hình báo chí truyền thông : sách chuyên khảo / Dương Xuân Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2016
Ký hiệu phân loại: 070.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở lý luận báo chí truyền thông / Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cơ sở lý luận truyền thông đại chúng / Đoàn Khánh Diễm.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ thông tin và truyền thông dành cho các nhà quản lý : sổ tay / Lê Thanh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2008 : Informatics and Life
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Thông tin & Truyền thông  
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2009 : Informatics and Life
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Thông tin & Truyền thông  
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2010 : Informatics and Life
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Thông tin & Truyền thông  
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 2011 : Informatics and Life
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Thông tin & Truyền thông  
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Công nghệ thông tin và Truyền thông(Tháng 1 kỳ) =. 4 : Informatics and Life
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Thông tin & Truyền thông  
Ký hiệu phân loại: 000
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Content marketing for nonprofits : a communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money / Kivi Leroux Miller.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá kết quả giáo dục truyền thông môi trường tại trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang / Đặng Thùy Khánh Vi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 363.737
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều khiển nhiệt độ bằng PLC và truyền thông dữ liệu với máy tính / Nguyễn Vũ Thịnh giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Trương Quang Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt thông qua mạng truyền thông 485 / Anh Tuấn Hoàng, Nguyễn Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Does your marketing sell? : the secret of effective marketing communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Does Your Marketing Sell? : The Secret of Effective Marketing Communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London : Nicholas Brealey Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về báo chí, xuất bản : Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 1 / Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2013
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty CP truyền thông Đại Phúc An / Nguyễn Đình Tuyển; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing-mix tại công ty Cổ PhầnTruyền Thông và Đầu Tư Nam Hương / Đặng Thị Minh Hiếu; Lê Quang Hùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình đại cương truyền thông quốc tế / Lê Thanh Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2012
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lý luận báo chí truyền thông / Dương Xuân Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Lý luận báo chí truyền thông / Dương Xuân Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2015
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình thiết kế truyền thông và quảng cáo / Huỳnh Quốc Dũng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 741.6
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình truyền thông đối ngoại / Lê Thanh Bình (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình truyền thông marketing tích hợp (IMC) / Trương Đình Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế / Lý Thị Hải Yến... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2020
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình ứng dụng truyền thông đa phương tiện / Phan Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hạt giống đỏ : Chuyện về thiếu sinh quân miền Đông Nam Bộ / Ban Liên lạc Truyền thông Thiếu Sinh quân miền Đông Nam Bộ.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 895.9228
Bộ sưu tập: Văn học
 
Hệ thống các văn bản pháp luật về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử / Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2015
Ký hiệu phân loại: 343.099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông / Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hình ảnh điều khiển tâm trí: 30 kỹ thuật tâm lý ứng dụng trong truyền thông thị giác = hidden persuasion 33 psychological influences techniques in advertising / Marc Andrews, Mattheis Lars van Leeuwen, Rickert Bart van Baaren; Hà Minh Tú (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện chiến lược truyền thông Marketing sữa rửa mặt Clean & Clear. / Nguyễn Quốc Dũng; Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và đầu tư Thắng Thắng / Nguyễn Huỳnh Kim Thảo; Châu Văn Thưởng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.72
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác truyền thông tại tổng công ty điện lực Tp. Hồ Chí Minh / Bạch Ngọc Thuận; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khảo sát hiện trạng truyền thông môi trường tại trường ĐHKTCN và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông môi trường năm 2011 / Khưu Đức Phượng; Vũ Hải Yến (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Làm chủ kỹ năng truyền thông hiện đại / Phan Thanh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 670.4275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập trình truyền thông : Giáo trình / Ngô Bá Hùng, Nguyễn Công Huy.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.712
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lịch sử truyền thông / Lê Thị Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 302.209
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng truyền thông ADSL / Tấn Thạch Trần, Hồ Ngọc Bá Ts. giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing communications : integrating offline and online with social media / -
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications, and advertising / Daniel Rowles.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông và công nghệ Nova. / Võ Thị Mỹ Dung; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD) / Võ, Thị Mỹ Dung;Nguyễn, Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing - Mix tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông và Công Nghệ NOVA / Phan Thị Thùy Trang; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản : tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên. Tập 2 / Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2013
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ quảng cáo của công ty cổ phần truyền thông SDMEDIA / Nguyễn Thị Thanh Dung ;Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu chiến lược quảng cáo nhằm xây dựng thương hiệu cho khách hàng tại công ty cổ phần truyền thông sáng tạo Stormeye / Bùi Thị Hồng Ngọc, Lê Văn Hiền giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu chuẩn Dicom dùng trong hệ thống thông tin hình ănh y khoa ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý và truyền thông hình ảnh y tế trong bệnh viện / Ngô Quốc Việt giáo viên hướng dẫn, Tăng Phú, Lâm Phương Duy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu giao thức truyền thông IEC 61850 trong trạm biến áp / Trương Thế Việt;Ngô Cao Cường(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu, thiết kế xây dựng thư viện phim và phóng sự môi trường phục vụ cho công tác giảng dạy và truyền thông môi trường / Vũ Hải Yến
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 363.7007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nguyên lý truyền thông / Trần Duy Cường, Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những kỹ năng về sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông đại chúng / Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phân tích ứng dụng hoạt động DIGITAL MARKETING trong chiến lược marketing của công ty cổ phần truyền thông VEO / Lê Thị Thanh Thủy, Lê Đình Thái(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam / Lê Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 302.231083
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông / Lê Minh Toàn
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc Gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị chiêu thị : quản trị truyền thông tiếp thị / Hoàng Trọng, Hoàng Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Rồng Việt / Trần Thị Tâm; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quảng cáo lý luận và thực tiễn nhìn từ góc độ truyền thông : sách chuyên khảo / Đinh Thị Thùy Hằng (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tấn,  2018
Ký hiệu phân loại: 659.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quyền được nói : vai trò của Truyền thông đại chúng trong Phát triển kinh tế / Nguyễn Thị Hòa, Tô Thu Huyền , Nguyễn Thạc Phương (dịch); Vũ Cương (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2006
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 670.4275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức mạnh của tin tức truyền thông : Sách tham khảo / Michael Schudson.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 070.195
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sức mạnh của tin tức truyền thông = The power of news / Michael Schudson; Thế Hùng, Trà My (dịch); Minh Long (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 071.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại / Nguyễn Thành Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2014
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại / Nguyễn Thành Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế và quản lý truyền thông marketing / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và thi công một tuyến truyền dẫn trong truyền thông được bảo mật bằng kỹ thuật trải phổ / Nguyễn Quốc Đông, Nguyễn Tuấn Anh;Trần Duy Cường (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thuật ngữ báo chí - truyền thông / Phạm Thành Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 070.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực trạng và giải pháp việc bán tour du lịch nội địa tại công ty truyền thông và du lịch Saigonstar Tourism / Nguyễn Thị Mỹ Thanh; Hồ Quang Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tiếp thị 4.0 Dịch chuyển từ truyền thông sang công nghệ số = : Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị số : hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing / Kent Wertime, Ian Fenwich; Tín Việt [dịch].
Thông tin xuất bản: H. : Tri thức,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.800258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiểu ban giáo dục R một thời để nhớ / Ban liên lạc truyền thông Tiểu ban Giáo dục miền Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.9597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu về quản trị dự án phần mềm theo tiêu chuẩn ISO ứng dụng vào xây dựng một hệ thống truyền thông trên mạng / Nhan Thế Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tổng quan truyền thông quốc tế : dành cho người làm công tác thông tin đối ngoại / Lê Thanh Bình (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2012
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông : Lý thuyết và kỹ năng cơ bản / Nguyễn Văn Dững (chủ biên), Đỗ Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2018
Ký hiệu phân loại: 302.2301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đa phương tiện / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tin và Truyền thông ,  2016
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đại chúng những kiến thức cơ bản / Claudia Mast.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tấn,  2004
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đại chúng / Tạ Ngọc Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2001
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đại chúng công tác biên tập: Sách tham khảo nghiệp vụ / Claudia Mats; Trần Hậu Thái (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tấn,  2004
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đại chúng trong công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay / Phạm Minh Sơn, Nguyễn Thị Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị - Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển / Lưu Văn An (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông giao tiếp loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng : Harvard business review on communication / Harvard Business Reviewks; Lê Trung Hoàng Tuyến (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông marketing tích hợp / Trần Thị Thập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông nội bộ: Linh hồn của doanh nghiệp = The people business : how ten leaders drive engagement through internal communications / Dunstan Annabel, Osborne Imogen, Cao Yến Nhi (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông quốc tế / Vũ Thanh Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia-Sự thật,  2014
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông quốc tế / Đinh Ngọc Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông quốc tế / Đoàn Khánh Diễm.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Truyền thông trực tuyến & sự phát triển của doanh nghiệp / Lan Hương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông và kinh doanh : Liệu lợi nhuận có thách thức lợi ích không? / Đỗ Đình Tấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá : uyển tập bài nghiên cứu truyền thông của khoa Xã hội học / Lưu Hồng Minh (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt / Ban từ điển NXB KH-KT.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 603
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tư duy marketing trong thời đại mới chiến lược truyền thông khôn ngoan trong thời kì khách hàng khó tính / Kate Colbert ; Hà Thảo (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông : Sách kèm ebook / Bùi Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.119621382
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa / Đặng Thị Thu Hương (chủ biên)... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : ĐH Quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 302.2309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Warren Buffett Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông = : Tap dancing to work Warren Buffett on practically everything, 1966-2012 : a Fortune magazine book / Carol J. Loomis; Kim Phúc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Công ty sách Alpha,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.6092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xây dựng tập đoàn truyền thông - giải pháp chiến lược trong phát triển nền báo chí Việt Nam / Lê Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 384.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật