TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Thiết lập hệ thống kênh phân phối (242 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học Thiết lập hệ thống phân phối là môn học quan trọng trong ngành marketing trong đó là những khái niệm, bản chất, các chức năng cơ bản của kênh phân phối đối với hoạt động phân phối sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp. Sinh viên nắm rõ các phần quan trọng về kiến thức và ưu nhược điểm của từng thành phần tham gia trong kênh phân phốiđể có thể quản lý hoạt động phân phối của doanh nghiệp. Sinh viên có nền tảng kiến thức cho các môn học tiếp theo. Sinh viên có khả năng phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp các vấn đề có hệ thống để so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá một kế hoạch phân phối cho cụ thể.
 
101 Internet businesses you can start from home : how to choose and build your own successful e-business / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
101 ways to promote your Web site [electronic resource] : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your Web site traffic, seventh edition / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, Fla. : Maximum Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
15 secrets every network marketer must know : essential elements and skills required to achieve 6- & 7-figure success in network marketing / Joe Rubino, John Terhune.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
301 ways to use social media to boost your marketing elektronisk ressurs / Catherine Parker
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A guide to creating a successful algorithmic trading strategy / Perry J. Kaufman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Absolute beginner's guide to launching an eBay business / Michael Miller.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Absolute beginner's guide to project management / Greg Horine.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced topics in electronic commerce [electronic resource] / [edited by] Mehdi Khosrow-Pour.
Thông tin xuất bản: Hershey, Pa. : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AdWords for dummies / by Howie Jacobson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8720285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Affiliate marketing / by Ted Sudol and Paul Mladjenovic.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Always be testing [electronic resource] : the complete guide to Google website optimizer / Bryan Eisenberg, John Quarto-vontivadar, Lisa T. Davis.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Android apps marketing : secrets to selling your Android apps / Jeffrey Hughes.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Apple Training Series / Regan Schoun P.
Thông tin xuất bản: kd : Peachpit Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ask : the counterintuitive online formula to discover exactly what your customers want to buy ... create a mass of raving fans ... and take any business to the next level / Ryan Levesque.
Thông tin xuất bản: [Nashville, TN] : Dunham Books,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
B2B integration : a practical guide to collaborative e-commerce / Gunjan Samtani.
Thông tin xuất bản: : Imperial College Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.87202855
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be #1 on Google - 52 Fast and Easy Search Engine Optimization Tools to Drive Customers to Your Web Site / Jon Smith
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Education,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning PHP and MySQL e-commerce [electronic resource] : from novice to professional, second edition / Cristian Darie and Emilian Balanescu.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Apress ; Distributed worldwide by Springer-Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Branding 4.0 / Philip Kotler, Piyachart Isarabhkdee; Linh Vũ (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Branding unbound elektronisk ressurs : the future of advertising, sales, and the brand experience in the wireless age / Rick Mathieson
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM ,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building Type Basics for Retail and Mixed-Use Facilities / Vilma Barr (editors)
Thông tin xuất bản: New jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8700682
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building your business with Google for dummies / by Brad Hill.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Built in social : essential social marketing practices for every small business / Jeff Korhan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business gamification for dummies / Kris Duggan, Kate Shoup.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business web strategy [electronic resource] : design, alignment and application / Latif Al-Hakim and Massimo Memmola, editors.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Medical Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty cổ phần Đại Thuận. / Ngô Thị Ngọc Hà; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các hệ thống thương mại điện tử / Nguyễn Kim Hưng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cẩm nang cho doanh nghiệp nhỏ tiếp thị hiệu quả qua mạng xã hội = Social marketing for small businesses / Trung tâm WTO - phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (dịch); Phùng Thị Lan Phương (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Catalytic Application of Nano-Gold Catalysts
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2016
Ký hiệu phân loại: 658.870023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chứng thực trong thương mại điện tử / Nguyễn Nam Hải, Đào Thị Hồng Vân, Phạm Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cognitive Radio
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.878
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Conceptualising marketing communication in the new marketing paradigm : a postmodern perspective / Wilson F. Ozuem.
Thông tin xuất bản: Florida : Dissertation,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior, organizational development, and electronic commerce : emerging issues for advancing modern socioeconomies / [edited by] Mehdi Khosrow-Pour.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contemporary research in e-marketing / Sandeep Krishnamurthy, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content đúng là king = : Content Machine Use Content Marketing to Build a 7-figure Business With Zero Advertising / Dan Norris, Ngô Lan Hương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing : think like a publisher - how to use content to market online and in social media / Rebecca Lieb.
Thông tin xuất bản: Indianpolis, Indiana : Que Corporation,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing for dummies / by Susan Gunelius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing strategies for dummies / by Stephanie Diamond.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing trong kỷ nguyên 4.0 / Alexander Jutkowitz; Kaidy Tran (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng = F#ck Content Marketing: Focus on Content Experience to Drive Demand, Revenue & Relationships / Frisch Randy, Ngân Giang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content rules : how to create killer blogs, podcasts, videos, ebooks, webinars (and more) that engage customers and ignite your business / Ann Handley, C.C. Chapman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content to commerce : engaging consumers across paid, owned and earned channels / Avi Savar.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Controlling im E-Business Rückkehr zur Rationalität Wolfgang Berens, Wolfgang Berens, Walter Schmitting
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Create your own online store in a weekend / Alannah Moore.
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Créer un point de vente : petits, moyens, grands commerces-- / Pierre-Jean Richard, Sophie Sanchez
Thông tin xuất bản: Saint-Germain : Groupe Eyrolles,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cult of Analytics : Driving Online Marketing Strategies Using Web Analytics / Steve Jackson.
Thông tin xuất bản: USA : Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cuộc cách mạng nền tảng những phát triển đột phá về ứng dụng công nghệ và cách thức xây dựng mô hình kinh doanh mới = : Platform revolution : how networked markets are transforming the economy and how to make them work for you / Geoffrey G.Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary; Huỳnh Hữu Tài (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Determinants of consumer's trust in e-commerce - the case study of Vung Tau City, Vietnam / Dao Quoc Viet; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Digital and social media marketing : emerging applications and theoretical development / Nripendra P. Rana...[et al].
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital marketing excellence : planning, optimizing and integrating online marketing / Dave Chaffey and PR Smith.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Double your income with network marketing : Create financial security in just minutes a day without quitting your job / Ty Trbble.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E - marketing / Judy Strauss, Raymond D. Frost.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
eBay PowerUser's bible / Greg Holden.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business globalization solution design guide / Zhu Xiao Hui.
Thông tin xuất bản: [kđ] : IBM,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business innovation and change management / Mohini Singh.
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce and M-commerce technologies / P. Candace Deans, [editor].
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce strategy : Text and Cases / Sanjay Mohapatra
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-Commerce systems architecture and applications / Wasim E. Rajput.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Artech House,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronic commerce in small to medium-sized enterprises / Y. Al-Qirim Nabeel A.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Email marketing : hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / MediaZ (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-mail marketing for dummies / by John Arnold.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-mail marketing for dummies / John Arnold.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-mail selling techniques [electronic resource] : (that really work!) / Stephan Schiffman.
Thông tin xuất bản: Avon, Mass. : Adams Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
EMarketing : the essential guide to online marketing / Rob Stokes.
Thông tin xuất bản: : Quirk eMarketing, cop,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Employee management and customer service in the retail industry / Gary Heil, Chris Thomas.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8700683
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of E-business development and management in the global economy / In Lee.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.87203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-retailing / Charles Dennis, Tino Fenech, and Bill Merrilees.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Everybody Writes : Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content / Ann Handley.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing all-in-one for dummies / Amy Porterfield, Phyllis Khare, and Andrea Vahl.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2013.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing for dummies(r) / Paul Dunay, Richard Krueger ; Laura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook Marketing Like I'm 5 : The Ultimate Beginner’s Guide to Mastering Facebook Advertising Tools, Fan Growth Strategies, and Analytics / Peg Samuel...[et al]
Thông tin xuất bản: Zeit Media :  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing từ A đến Z version 2.0 / MediaZ (biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Factors that affect online shopping decision on home appliances of consumers in Ho Chi Minh city / Le Thi Phuong Trang; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Fanatical prospecting : the ultimate guide for starting sales conversations and filling the pipeline by leveraging social selling, telephone, email, and cold calling / Jeb Blount.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Franchise management / Michael H. Seid, CFE, Joyce Mazero.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 book. 13- Mạng xã hội #10yearchallenge / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Rio book : GAM7,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7. Book 09- Content trong thời đại Marketing 4.0 / Nguyệt Anh, Thanh Tú, Linh Đan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động : RIO Book: GAM7 Book,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Get up to speed with online marketing : how to use websites, blogs, social networking and much more / Jon Reed.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải mã video marketing : hướng dẫn sản xuất phim, video hướng dẫn quảng bá phim, video / Vũ Đức Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nội thất tại công ty cổ phần kiến trúc đồng nhân / Nguyễn Thị Ngọc Hân; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Cửu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Văn Hùng, Phan Quan Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Go Google [electronic resource] : 20 ways to reach more customers and build revenue with Google business tools / Greg Holden.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Go mobile : location-based marketing, apps, mobile optimized ad campaigns, 2D codes and other mobile strategies to grow your business / Jeanne Hopkins, Jamie Turner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Google AdWords [electronic resource] / Anastasia Holdren.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Google AdWords for dummies, 2nd edition [electronic resource] / Howie Jacobson ; technical editor: James Kelly.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Google Analytics 2.0 / Jerri Ledford and Mary E. Tyler.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87202854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương / Mai Hữu Khiêm; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
How to make money with YouTube : earn cash, market yourself, reach your customers, and grow your business on the world's most popular video-sharing site / Brad and Debra Schepp.
Thông tin xuất bản: New York : London : McGraw-Hill Professional ; McGraw-Hill [distributor],  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to make money with YouTube elektronisk ressurs : earn cash, market yourself, reach your customers, and grow your business on the world's most popular video-sharing site / Brad and Debra Schepp
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Inbound Marketing thu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến = Inbound marketing : attract, engage, and delight customers online / Brian Halligan, Dharmesh Shah; Huỳnh Hữu Tài (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Innovations in e-systems for business and commerce / editors Seifedine Kadry, Abdelkhalak El Hami,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Apple Academic Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Instagram for business / Jenn Herman, Eric Butow, Corey Walker.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internet riches : the simple money-making secrets of online millionaires / Scott C. Fox.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to e-business : management and strategy / Colin Combe.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to social media marketing : a guide for absolute beginners / Todd Kelsey ; [technical reviewer, Brandon Lyon]
Thông tin xuất bản: Wheaton, Illinois : Apress,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khái quát thương mại điện tử / Nguyễn Trung Toàn (dịch)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh doanh theo mạng : Những bước đi đầu tiên...chinh phục thành công. Tập 1 / Nguyễn Trung Toàn (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh doanh theo mạng trên con đường vượt qua thử thách chinh phục thành công. Tập 2 / Nguyễn Trung Toàn.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Knock your socks off prospecting / William Miller, Ron Zemke.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Amacom,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Làm chủ cửa hàng bán lẻ cẩm nang trong kinh doanh bán lẻ thành công = : Starting your own shop all you need to know to open a successfull shop / Matt Thomas; Ngân Lương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập kế hoạch kinh doanh trên mạng xã hội = Social media for business foolproof tips to help you promote your business or your brand / Linda Coles; Lê Trà Mi (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Launching your Yahoo! business / Frank Fiore, Linh Tang.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.8720681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Le merchandising / André Fady, Valérie Renaudin, Dany V
Thông tin xuất bản: Berbier-du-Mets : # Librairie Vuibert – mai,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luxury online : styles, systems, strategies / Uché Okonkwo.
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Machine-to-machine marketing (M3) via anonymous advertising apps anywhere anytime (A5) / Jesus Mena.
Thông tin xuất bản: Boca Raton [Fla.] : CRC Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Magento [electronic resource] : beginner's guide : create a dynamic, fully featured, online store with the most powerful open source e-commerce software / William Rice ; reviewer, Jose Argudo Blanco.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Make Millions Selling on QVC : insider secrets to launching your product on television and transforming your business (and life) forever / Nick Romer
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing channel strategy : an omni-channel approach / Robert W. Palmatie...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Routledge ,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing channels / Anne T Coughlan...[et al]
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing cho bán lẻ / Bob Negen, Susan Negen; Hoàng Vân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing điểm bán tiếp thị bán lẻ trong thời đại 4.0 = Reengineering Retail: The Future of Selling in a Post-Digital World / Doug Stephens; Phượng Linh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing điện tử / Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing strategy in the digital age : applying Kotler’s strategies to digital marketing / Milton Kotle...[et al]; translated by Yuheng Zhang.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing with social media elektronisk ressurs : 10 easy steps to success for business / -
Thông tin xuất bản: Milton, Qld. : J. Wiley & Sons Australia ,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Web 2.0 : transform your business using key website and social media tools / Susan Rice Lincoln
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile commerce applications. / aShi Nansi
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile Database Systems / Vijay Kumar.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8720285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile marketing : an hour a day / -
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile marketing for dummies / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.87202854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing online tại công ty Mitsubishi Electric Việt Nam / Lưu Thị Tố Như; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Multichannel Management / Gruber, Gottfried.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multichannel Management : A Normative Model Towards Optimality
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multichannel Management : A Normative Model Towards Optimality
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multichannel marketing : metrics and methods for on and offline success [electronic resource] / Akin Arikan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.Hồ Chí Minh / Huỳnh Bảo Nghi, Nguyễn Thị Thảo, Trần Tiến Tùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ: Trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.HCM / Nguyễn Thị Thảo, Huỳnh Bảo Nghi, Trần Tiến Tùng; Bùi Nhật Lê Uyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nhập môn thương mại điện tử / Trần Văn Tùng, Lê Quyết Tâm, Lê Bá Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhượng quyền khởi nghiệp con đường ngắn để bước ra thế giới / Nguyễn Phi Vân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới / Nguyễn Phi Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nhà xuất bản trẻ,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam / Nguyễn Đông Phong chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Đại học kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhượng quyền thương mại và cấp Li - Xăng / Hữu Quang dịch, Andrew J Sherman.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Open Process Frameworks : Patterns For The Adaptive E-Enterprise / David A. Marca
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
OpenCart 1.4 beginner's guide [electronic resource] : build and manage professional online shopping stores easily using OpenCart / Murat Yilmaz.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
OpenCart 1.4 template design cookbook [electronic resource] : over 50 incredibly effective and quick recipes for building modern eye-catching OpenCart templates / Tahsin Hasan.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Open Source,  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Outsmarting Google [electronic resource] / Evan Bailyn with Bradley Bailyn.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pay per click search engine marketing for dummies / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pay per click search engine marketing for dummies / -
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Perceived Quality of Mobile Services / Dickinger, Astrid.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Perceived Quality of Mobile Services : A Segment-Specific Analysis
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Point, click, and save : Mashup mom's guide to saving and making money online / Rachel Singer Gordon.
Thông tin xuất bản: Medford, N.J. : CyberAge Books,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of internet marketing : new tools and methods for Web developers / Jason I. Miletsky.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing : an Asian perspective / Philip Kotler...[et all].
Thông tin xuất bản: Singapore : Prentice-Hall,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.870095
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Product Recommendations in E-Commerce Retailing Applications
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Protocols for secure electronic commerce / Mostafa Hashem Sherif.
Thông tin xuất bản: : CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872028558
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị thương mại bán lẻ / Đặng Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reality Lost [electronic resource] : Markets of Attention, Misinformation and Manipulation / by Vincent F. Hendricks, Mads Vestergaard.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Retail product management : buying and merchandising / Rosemary Varley.
Thông tin xuất bản: New Yor : Routledge, Taylor & Francis Group,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Retailing in the 21st Century / Chris Thomas, Rick Segel.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Return on engagement : content strategy and web design techniques for digital marketing / Tim Frick, Kate Eyler-Werve.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA Focal Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sams teach yourself Google Places in 10 minutes / Bud E. Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Search engine marketing, inc. : driving search traffic to your company's web site / Mike Moran.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Search engine optimization all-in-one for dummies / Bruce Clay, Susan Esparza.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Search engine optimization all-in-one for dummies(r) / Bruce Clay, Susan Esparza.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Search engine optimization all-in-one for dummies, 3rd edition / Bruce Clay.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SEO on - page trong tầm tay : 61+ giải pháp tinh gọn giúp nhanh chóng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm / Trình Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart Business: What Alibaba's Success Reveals about the Future of Strategy / by Ming Zeng.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social location marketing : outshining your competitors on Foursquare, Gowalla, Yelp & other location sharing sites / Simon Salt.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social Media - Bí quyết bứt phá tăng trưởng trên mạng xã hội / MediaZ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media for business : foolproof tips to help you promote your business or your brand / Linda Coles.
Thông tin xuất bản: Australia : John Wiley & Sons,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media for business elektronisk ressurs : 101 ways to grow your business without wasting your time / Susan Sweeney, Randall Craig
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media marketing chiến lược thu hút khách hàng trong thời đại 4.0 = Social media marketing 2019 : how to reach millions of customers without wasting your time and money - proven ways to grow and advertise your business on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter / Sean Dollwet; Vũ Hiền (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media marketing for dummies / Shiv Singh and Stephanie Diamond.
Thông tin xuất bản: Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social Media Metrics For Dummies / Leslie Poston.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Some recommendations for building online marketing strategies on Facebook and official website for Minh Khoi limited company (2010-2016) / Bui Duc Quang ; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Starting a yahoo! business / by Rob Snell.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Pub. Inc.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.87202854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Starting an eBay business for dummies / by Marsha Collier.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : [Chichester : Wiley ; John Wiley ,distributor],  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Starting an Online Business for Dummies / Greg. Holden.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8720681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistical and machine-learning data mining : techniques for better predictive modeling and analysis of big data / Bruce Ratner.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistical and machine-learning data mining : techniques for better predictive modeling and analysis of big data / Bruce Ratner.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Statistical and machine-learning data mining : techniques for better predictive modeling and analysis of big data / Bruce Ratner.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic retail management : text and international cases / Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hannah Schramm-Klein.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Gabler,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategies for generating e-business returns on investment / Namchul Shin.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Idea Group Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Style & statistics : the art of retail analytics / Brittany Bullard.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8700727
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Succeeding at your Yahoo! business / Frank F. Fiore, Linh Tang.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Que Pub.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động tăng trưởng và thách thức của thị trường bán lẻ Việt Nam khi gia nhập TPP và AEC trong bối cảnh hội nhập / Dương Thị Mộng Mơ...[và những người khác]; Lê Đức Thắng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Telephone sales for dummies [electronic resource] / Dirk Zeller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thay đổi tư duy trong bán lẻ Triết lý kinh doanh của 7-Eleven = : kawaru chikara seven-eleven teki shikou / Toshifumi Suzuki ; Đỗ Minh Toàn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 7 Step Success System to Building a ,000,000 Network Marketing Dynasty : How To Achieve Financial Independence Through Network Marketing / Joe Rubino
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The B2B social media book [electronic resource] : become a marketing superstar by generating leads with blogging, Linkedln, Twitter, Facebook, e-mail, and more / Kipp Bodnar and Jeffrey L. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The complete e-commerce book / Janice Reynolds.
Thông tin xuất bản: Berkeley : CMP Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The complete idiot's guide to starting an eBay business / by Barbara Weltman and Malcolm Katt.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Alpha,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.870
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The eBay billionaires' club : exclusive secrets for building an even bigger and more profitable online business / Amy Joyner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Ebay Millionaire : Titanium powerller secrets for building abig online business / Amy Joyner.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The E-Code : 34 Internet superstars revesl 44ways to make money online almost instanly - using only e-mail / Joe Vitale, Jo Han Mok.
Thông tin xuất bản: New jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Essential Online Solution : The 5-Step Formula for Small Business Success / Rick Segel
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ; Chichester : John Wiley [Distributor] ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Facebook guide to small business marketing / by Ramon Ray.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons ,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Facebook marketing book elektronisk ressurs / Dan Zarrella and Alison Zarrella
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly / David Meerman Scott.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new world of wireless : how to compete in the 4G revolution / Scott Snyder.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Wharton School Pub ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Online Millionaire : Strategies for building a web - based empire on ebay and beyond / Amy Joyner.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The rise of the platform marketer : performance marketing with Google, Facebook, and Twitter, plus the latest high-growth digital advertising platforms / Craig Dempster and John Lee.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The SEO battlefield : winning strategies for search marketing programs / Anne Ahola Ward.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Boston : O'Reilly,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The six-figure second income : how to start and grow a successful online business without quitting your day job / David Lindahl, Jonathan Rozek.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations. / Mehdi Khosrow-Pour.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social media bible : tactics, tools, & strategies for business success / Lon Safko.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social media bible : tactics, tools, and strategies for business success / Lon Safko, David K. Brake.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The status quo of applying e- marketing in Viet Nam business market / Tran Yen Thanh; Tam Phan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The ultimate guide to electronic marketing for small business : low-cost/high-return tools and techniques that really work / Tom Antion.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The ultimate question 2.0 : how net promoter companies thrive in a customer-driven world / Fred Reichheld, Rob Markey.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Unofficial Guide to Making Money on eBay (Unofficial Guides) / Lynn Dralle.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Unofficial Guide to Opening a Franchise / Jason R. Rich.
Thông tin xuất bản: Indiana : WileyPublishing, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập hệ thống kênh phân phối / Hồ Thị Phương Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành thương mại điện tử / Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Ao Thu Hoài , Nguyễn Việt Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành, Lê Quyết Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành; Lê Quyết Tâm (cập nhật, chỉnh sửa).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử : Cẩm nang / Nguyễn Văn Hùng,....[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử hiện đại : lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử trong thời đại số / Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị di động : Chuyện bây giờ mới kể / Vũ Hoàng Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Twitter marketing for dummies / by Kyle Lacy ; with contributions from Manny Hernandez.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Twitter marketing for dummies / by Kyle Lacy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
TYPO3 4.2 E-Commerce : design, build, and profit from a sophisticated feature-rich online store using TYPO3 / Inese Liberte, Edgars Karlsons.
Thông tin xuất bản: BIRMINGHAM ; MUMBAI : Packt Publishing Ltd,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ultimate guide series: hướng dẫn bài bản tối ưu hóa website dành cho doanh nghiệp = Ultimate Guide to Optimizing Your Website / Jon Rognerud; Hoàng Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến trên địa bàn TP.HCM / Võ Thị Huỳnh Như...[và những người khác]; Ngô Ngọc Nguyên Thảo (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Video marketing for dummies / by Kevin Daum ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Visual social marketing for dummies / by Krista Neher.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vua bán lẻ = : Winning at retail : developing a sustained model for retail success / Williard N. Ander, Neil Z. Stern ; Bùi Thu Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web copy that sells / Maria Veloso.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Amacom,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web design and marketing solutions for business websites / Kevin Potts.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Friends of Ed,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.8720285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web design and marketing solutions for business websites [electronic resource] / Kevin Potts.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA New York : Friends of Ed ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8720285572
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web marketing for dummies / by Jan Zimmerman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web marketing for dummies [electronic resource] / by Jan Zimmerman.Web standards programmer's reference : HTML, CSS, JavaScript, Perl, Python, and PHP / Steven M. Schafer.WebSphere Studio Application Developer 5.0 [electronic resource] : practical J2EE development / Igor Livshin.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress ,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.872006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Web marketing that works : confessions from the marketing trenches
Thông tin xuất bản: Wrightbooks,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Webマーケティングコンサルタント養成講座 / 海老根智仁, 頼定誠著 ; 根来竜之
Thông tin xuất bản: 東京 : 翔泳社,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống bán lẻ / Mạnh Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
XML-based integration with XAware : unifying applications and data in today"s e-business world / Kirstan Vandersluis.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Your Google game plan for success : increasing your web presence with Google AdWords, Analytics and Website Optimizer / Joe Teixeira.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.87202854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Your Internet Cash Machine : The Insiders' Guide to Making Big Money, Fast / Joe Vitale, Jillian Coleman Wheeler.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Your portable empire : how to make money anywhere while doing what you love / Pat O'Bryan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
YouTube for business : online video marketing for any business / Michael Miller.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Zen Cart [electronic resource] : e-commerce application development / Suhreed Sarkar ; reviewer, Kanudan Rohadiya.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Zero to 100,000 : social media tips and tricks for small business [ressource électronique] / Sarah-Jayne Gratton, Dean Anthony Gratton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que/Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
なぜ、セブンでバイトをすると3カ月で経営学を語れるのか? / 勝見明著.
Thông tin xuất bản: 東京 : プレジデント社,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng