TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Xây dựng hệ thống bán lẻ (17 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Xây dựng hệ thống bán lẻ là môn học quan trọng của chuyên ngành marketing trong đó là sự hình thành và phát triển của ngành bán lẻ, những khái niệm, vai trò, bản chất, các chức năng cơ bản của ngành bán lẻ đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đây là môn học bắt buộc, yêu cầu sinh viên phải học để có những khái niệm đúng đắn về marketing trong quản trị kinh doanh và có khả năng đánh giá và đề xuất một kế hoạch bán lẻ. Các nội dung căn bản việc xây dựng và hình thành hệ thống bán lẻ này cần được nắm vững để đảm bảo sinh viên có thể lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát hệ thống bán lẻ trong tiến trình phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.
 
72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ / Alpha Books (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động- xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.85019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bán lẻ tại hệ thống siêu thị CO.OPMART tại Tp.Hồ Chí Minh / Mai Thị Hồng Nhung; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kỹ năng bán hàng hướng dẫn thực hành bán lẻ / Phan Thanh Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.85
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Làm chủ cửa hàng bán lẻ cẩm nang trong kinh doanh bán lẻ thành công = : Starting your own shop all you need to know to open a successfull shop / Matt Thomas; Ngân Lương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing cho bán lẻ / Bob Negen, Susan Negen; Hoàng Vân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing điểm bán tiếp thị bán lẻ trong thời đại 4.0 = Reengineering Retail: The Future of Selling in a Post-Digital World / Doug Stephens; Phượng Linh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ thiết bị công nghệ di động tại công ty Viễn Thông A / Dương Thành Bình; Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống siêu thị Vinmart / Võ Bá Tuấn ;Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.Hồ Chí Minh / Huỳnh Bảo Nghi, Nguyễn Thị Thảo, Trần Tiến Tùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ: Trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.HCM / Nguyễn Thị Thảo, Huỳnh Bảo Nghi, Trần Tiến Tùng; Bùi Nhật Lê Uyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà bán lẻ Vinaphone tại Tp. Hồ Chí Minh / Hoàng Tuấn Anh ;Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị thương mại bán lẻ / Đặng Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động tăng trưởng và thách thức của thị trường bán lẻ Việt Nam khi gia nhập TPP và AEC trong bối cảnh hội nhập / Dương Thị Mộng Mơ...[và những người khác]; Lê Đức Thắng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thay đổi tư duy trong bán lẻ Triết lý kinh doanh của 7-Eleven = : kawaru chikara seven-eleven teki shikou / Toshifumi Suzuki ; Đỗ Minh Toàn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tình hình phân phối tiêu thụ tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu ( công ty xăng dầu khu vực II - petrolimex SaiGon ) / Trần Thị Cúc Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.788
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vua bán lẻ = : Winning at retail : developing a sustained model for retail success / Williard N. Ander, Neil Z. Stern ; Bùi Thu Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống bán lẻ / Mạnh Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Sách giáo trình