TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quan hệ công chúng (55 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phầm bao gồm các nội dung tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng và truyền thông, các vấn đề đạo đức và luật pháp trong hoạt động quan hệ công chúng. - Học phần trình bày các dạng nghiên cứu và nhận dạng các vấn đề/cơ hội trong hoạt động quan hệ công chúng.
 
100 ý tưởng PR tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới = : 100 great PR ideas / Jim Blythe ; Mạc Tú Anh, Hoàng Dương (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2016
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
100 ý tưởng PR tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới = 100 great PR ideas / Jim Blythe ; Mạc Tú Anh, Hoàng Dương (dịch)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A manager's guide to PR projects : a practical approach / Patricia J. Parsons.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum,  2003
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advertising and public relations / Stan Tymorek.
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson,  2010
Ký hiệu phân loại: 659.023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Blog đối thoại trần trụi / Robert Scoble, Shel Israel; Trần Ngọc Đăng, Lê Thanh Lộc [dịch].
Thông tin xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên gia tăng trưởng siêu tốc : cuốn sách nhập môn cho nghệ thuật Quan hệ công chúng, Marketing và Quảng cáo trong tương lai / Ryan Holiday; Đặng Việt Vinh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Climate Change Denial and Public Relations : Strategic communication and interest groups in climate inaction
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2020
Ký hiệu phân loại: 304.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Corporate reputation : managing opportunities and threats / edited by Ronald J. Burke, Graeme Martin and Cary L. Cooper.
Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey : Burlington, VT : Gower ; Ashgate Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corporate reputation, the brand & the bottom line : powerful proven communication strategies for maximizing value / Roger Haywood.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA : Kogan Page,  2005
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creativity in public relations / Andy Green.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Kogan Page,  2007
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creativity in public relations / Andy Green.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2010
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crisis communication : practical PR strategies for reputation management and company survival / Peter F. Anthonissen.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2008.
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective writing skills for public relations / John Foster.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  2001.
Ký hiệu phân loại: 808.066659
Bộ sưu tập: Văn học
 
Encyclopedia of public relations / Robert L. Heath.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, CA : Sage,  2005
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ethics in public relations : a guide to best practice / Patricia J Parsons.
Thông tin xuất bản: UK : Kogan Page Ltd,  2004
Ký hiệu phân loại: 174.96572
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ethics in public relations : a guide to best practice / Patricia J. Parsons.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2008
Ký hiệu phân loại: 174.96592
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình văn học ứng dụng : dành cho ngành quan hệ công chúng / Hoàng Thị Hồng Hà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
In the court of public opinion : winning your case with public relations / James F. Haggerty.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2003.
Ký hiệu phân loại: 347.73504
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng / Nguyễn Diệu Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 808.066659
Bộ sưu tập: Văn học
 
Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism / Thomas Bivins.
Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 175
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) / Ngô Hải My; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Hutech,  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Narrative and numbers : the value of stories in business / Aswath Damodaran.
Thông tin xuất bản: New York : Columbia Business School Publishing,  2017
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phong cách PR chuyên nghiệp / Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phong cách PR chuyên nghiệp / Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Thị Ngọc Châu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Planning and managing public relations campaigns : a strategic approach / Anne Gregory.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2010.
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Political Public Relations : Concepts, Principles, and Applications
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2020
Ký hiệu phân loại: 659.2932
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Powerful public relations : a how-to guide for libraries / Rashelle S. Karp, editor.
Thông tin xuất bản: Chicago : American Library Association,  2002.
Ký hiệu phân loại: 021.7/0973
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pr hiệu quả = Effective Public Relations / Ali Moi; Hoàng Ngọc Tuyến (Biên dịch); Nguyễn Văn Quỳ (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pr Lý luận & ứng dụng : Chiến lược Pr chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ / Đinh Thị Thúy Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2015
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PR quản trị quan hệ công chúng / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public Relations / Dan L Lattimore, Otis W Baskin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations for dummies, 2nd edition [electronic resource] / Eric Yaverbaum, Robert Bly, Ilise Benun.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations in the nonprofit sector : theory and practice / edited by Richard D. Waters.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2015.
Ký hiệu phân loại: 659.2/88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations issues and crisis management / Christopher Galloway, Kwamena Kwanash-Aidoo.
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson Social science Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4056
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations metrics : research and evaluation / edited by Betteke van Ruler, Ana Tkalac Verčič, and Dejan Verčič.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2008.
Ký hiệu phân loại: 659.2072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations strategy / Sandra Oliver.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page/CIPR,  2010
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Public relations writing : From & Style / Doug Newsom, Jim Haynes.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Wadsworth,  2005
Ký hiệu phân loại: 808.066659
Bộ sưu tập: Văn học
 
Public relations, society & culture : theoretical and empirical explorations / edited by Lee Edwards and Caroline E.M. Hodges.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2011.
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quan hệ công chúng - biến công chúng thành "fan" của doanh nghiệp / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quan hệ công chúng / Nguyễn Hải Quang ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quan hệ công chúng / Nguyễn Hải Quang ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quan hệ công chúng / Nguyễn Hải Quang ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quan hệ công chúng lý luận và thực tiễn = Public Relations: Theory and Practice / Nguyễn Thị Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý quan hệ khách hàng / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị quan hệ công chúng : sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiệm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quảng cáo và quan hệ công chúng / Lê Ngọc Hường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 659
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Research on using public relation (PR) to build, strengthen and develop brand of Trung Nguyen coffee company / Huynh Thanh Lam, Bui Thuy Minh; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả = planning and managing public relations campaigns / Anne Gregory; Trung An,Việt Hà (dịch).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả = planning and managing public relations campaigns / Anne Gregory;Trung An , Việt Hà (dịch)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2014
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thần thoại PR : sách kỹ năng / Nguyễn Đình Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The public relations of everything : the ancient, modern and postmodern dramatic history of an idea / Robert E. Brown.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2015.
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The public relations writer's handbook : the digital age / Merry Aronson, Don Spetner, Carol Ames
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass,  2007
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The Royal Air Force handbook : the definitive MoD guide / [produced by the Directorate of Public Relations (RAF), in conjunction with the Defence Procurement Agency, Ministry of Defence.].
Thông tin xuất bản: London : Conway,  2006.
Ký hiệu phân loại: 358.400941
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tôi PR cho PR / Di Li.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2015
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Unleashing the power of PR : a contrarian's guide to marketing and communication / Mark Weiner.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2006
Ký hiệu phân loại: 659.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng