TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Nghiên cứu marketing (55 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trình bày kiến thức căn bản & nghiệp vụ để nghiên cứu thị trường từ khâu hoạch định nghiên cứu thị trường đến khâu thực hiện.
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch "team building"của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lửa Việt (trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM) / Đỗ Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa của du khách (nghiên cứu tại công ty TNHH du lịch Lửa Việt). / Huỳnh Hữu Trúc Phương; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng không trong du lịch: trường hợp nghiên cứu nhân viên văn phòng tại TP.HCM / Hồ Gia Bảo; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa: nghiên cứu tại các khách sạn 4 - 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist / Phan Thị Thúy Phượng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người tiêu dùng thế hệ Millennials. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Trương Quốc Bảo, Trần Lê Mỹ Quỳnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người tiêu dùng thế hệ millennials. Trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh / Trương Quốc Bảo , Trần Lê Mỹ Quỳnh; Nguyễn Lưu Thanh Tân(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà hàng - nghiên cứu điển hình tại công ty ZumStart / Trần Nguyễn Duy Khanh; Thân Trọng Thụy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Essentials of marketing research / William G. Zikmund, Barry J. Babin.
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exploring marketing research / William G Zikmund, Barry Babin.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/​South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Alvin C. Burns, Ann Veeck.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Carl McDaniel, Jr., Professor Emeritus, University of Texas at Arlington, Roger Gates, DSS Research.
Thông tin xuất bản: Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Research / M. Chisnall Peter.
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : an integrated approach / Alan Wilson.
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : tools & techniques / Nigel Bradley.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : within a changing information environment / Joseph F. Hair, Jr., Robert P. Bush, David J. Ortinau.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research for managers / Sunny Crouch, Matthew Housden.
Thông tin xuất bản: kd : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nghiên cứu thị trường trái cây sấy dẻo tại TP. HCM / Nguyễn Thị Tuyết Thương, Võ Thị Mai Phương, Hồ Thị Ngọc Ánh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số giải pháp nghiên cứu thị trường trái cây sấy dẻo tại TP. Hồ Chí Minh / Võ Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Tuyết Thương, Hồ Thị Ngọc Ánh; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ giá thấp dành cho khách hàng có thu nhập thấp tại Tp.HCM / Cáp Xuân Tuấn; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Huỳnh Anh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua căn hộ hạng trung của khách hàng tại tp. Hồ Chí Minh / Trương Duy Quang; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch cùng cún cưng của người có nuôi chó tại TP.HCM / Võ Thị Thanh Kiều, Trương Võ Kim Ngân; Đào Thị Tuyết Linh (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Trần Văn Điều ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart ở tp.HCM / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Phan Thành Vĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Quế Ngân; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hường đến quyết định mua xe máy tay ga Honda của người dân TP. hồ Chí Minh / Huỳnh Tấn Lâm; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến Mũi Né của khách du lịch nội địa hậu Covid 19 / Đỗ Thị Hoàng Yến; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước / Hoàng Thanh Liêm ; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mua rau an toàn của người dân thành phố Hồ Chí Minh / Chu Nguyễn Đan Thanh; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua tour trực tuyến của giới nhân viên văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tại website Yesgo.vn / Lý Thị Bích Hồng; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố của 5 giác quan ảnh hưởng đến hành vi mua không dự tính của khách hàng tại Lotte Mart quận 7, TP.HCM / Phạm Thanh Hương ; Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nguyễn Lưu Thanh Tân(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hoài Thương; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị / Nguyễn Văn Dung , Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Quyết.
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Thị Lợi; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Kim Ngân; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng quần áo thời trang may sẵn của sinh viên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đoàn Thanh Niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu khoa học Marketing : ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM / Trần Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu khoa học marketing : ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu marketing / Đào Thị Minh Thanh, Nguyễn Sơn Lam
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Anh Sơn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing : dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hoàng Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia của đối tượng có nhu cầu và xây dựng các chỉ báo về thành quả(KPI) đối với chính sách nhà ở xã hội / Phạm Nguyễn Thế Thành; Lưu Tường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố giác quan đến hành vi mua không dự tính của khác hàng trường hợp nghiên cứu: Lotte Mart, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Mai,Phạm Thanh Hương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao trong quá trình hội nhập AFTA / Trần Thị Thanh Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng / Uyển Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng / Uyển Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu thị trường giải mã nhu cầu khách hàng / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu tiếp thị / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.830
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng