TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Chiến lược Marketing (34 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Chiến lược Marketing là môn học nâng cao và là một bộ phận thiết yếu của Marketing. Đây là môn học bắt buộc. Học xong học phần này, sinh viên có được những khái niệm đúng đắn về marketing trong quản trị chiến lược và có khả năng đánh giá một chiến lược marketing.
 
Áp dụng chiến lược marketing - mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang NOVELTY cho tổng công ty may Nhà Bè - CTCP. / Phạm Thị Như Quỳnh; Diệp Thị Phương Thảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng, Trần Thanh Toàn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing : Kỹ năng phát triển và đột phá trong kinh doanh / Vũ Tươi (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing cho thương hiệu OMRON tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 / Ngô Đình Sơn Cước;Trần Anh Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược Marketing đỉnh cao = : The ultimate marketing plan : find your hook, communicate your message, mark your mark / Dan S. Kennedy, Nguyễn Quang Ngọc (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược Marketing đỉnh cao = The ultimate marketing plan : find your hook, communicate your message, mark your mark / Dan S. Kennedy, Nguyễn Quang Ngọc (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing hoàn hảo = The marketing plan / William M. Luther; Hồng Hạnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing nhằm đẩy mạnhhoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Savico / Nguyễn Thị Tuyết Hoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tại công ty hội chợ triển lãm quảng cáo TP.HCM (Trafac_Saigon) / Trần Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tổng toàn cầu / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản: H. : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long / Lâm Khánh Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Consumer behavior & marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / David L. Mothersbaugh, University of Alabama, Del I. Hawkins, University of Oregon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer Behavior : Building Marketing Strategy / Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour : implications for marketing strategy / Pascale Quester ... [et al.]
Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.83420994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả / Phương Mai dịch, John Nevison.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth.
Thông tin xuất bản: London : Philadelphia, PA : Kogan Page,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoạch định chiến lược Marketing hiệu quả / Việt Hà dịch, Nguyên Lan dịch, John Westwood.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện chiến lược marketing cà phê rang xay của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên / Trần Hữu Hạnh; Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện chiến lược marketing công ty cổ phần địa ốc đất xanh giai đoạn 2016 - 2020 / Bùi Đức Trí Nhân; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International marketing strategy : the country of origin effect on decision-making in practice / Giovanna Pegan, Donata Vianelli, Patrizia de Luca.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Learning aid for use with Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy, Joseph P Cannon.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy & competitive positioning / Graham Hooley, Nigel F. Piercy, Brigitte Nicoulaud, John M. Rudd.
Thông tin xuất bản: Harlow : Pearson,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy / O.C. Ferrell, Michael D. Hartline.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy : a decision-focused approach / Orville C. Walker, Jr., John W. Mullins.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy in the digital age : applying Kotler’s strategies to digital marketing / Milton Kotle...[et al]; translated by Yuheng Zhang.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy masterclass : the 100 questions you need to answer to create your own winning marketing strategy : including the new 'SCORPIO' model of market strategy / Paul Fifield.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu / Thu Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The science of why : decoding human motivation and transforming marketing strategy / by David Forbes.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Palgrave Macmillan,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng