TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing dịch vụ (26 tài liệu)

 
Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu - Biên Hòa / Đỗ Ngọc Hoàng;Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp Marketing nhằm nâng cao doanh thu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hải Thịnh. / Võ Như Viễn; Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp Marketing-Mix thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của bộ phận F&B tại khách sạn Continental Saigon / -
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình Marketing dịch vụ tài chính / Nguyễn Thị Mùi, Ngô Minh Cách.
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.0688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ = : Trump University marketing 101how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them / Don Sexton; Hà Minh Hoàng, Huyền Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Võ Thị Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ hiện đại : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Vccorp / Trần Thị Xuân Trang; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch tại đảo Lý Sơn / Lê Thị Dương; Bùi Trọng Tiến Bảo (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ truyền hình cáp do công ty sctv cung cấp tại tỉnh Bến Tre / Phan Quốc Thái; Trần Anh Minh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp Marketing cho dịch vụ giao nhận tại công ty TNHH vận tải biển Minh Nguyên. / Nguyễn Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD) / Nguyễn, Thị Ngọc Bích;Nguyễn, Thị Hoàng Yến (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp marketing mix nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giám định của công ty TNHH COTECNA Việt Nam / Huỳnh Thị Phương Trâm;Nguyễn Ngọc Dương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty Cổ phần Trang trí nội thất Bee House / Bùi Văn Huấn, Lê Thị Ngọc Hằng, (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing dịch vụ tại Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) / Đỗ Giang Khánh;Lê Đình Thái (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing- Mix tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh miền Nam / Lê Thị Thùy Trang;Nguyễn Ngọc Dương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát triển hoạt động marketing cho dịch vụ internet cáp quang Fibervnn tại viễn thông Bình Phước / Võ Đức Trung; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đồng Nai / Lưu Thị Thu Hoà; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.170688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị kinh doanh dịch vụ từ góc nhìn marketing / Hà Nam Khánh Giao, Ao Thu Hoài, Phạm Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị kinh doanh dịch vụ từ góc nhìn marketing / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Quang Vinh, Ao Thu Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tăng cường họat động Marketing dịch vụ Megavnn tại Thành Phố Hồ Chí Minh / Th.S Nguyễn Văn Thi giáo viên hướng dẫn, Hòang Việt Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng marketing dịch vụ trong loại hình lưu trú Hostel tại TP.Hồ Chí Minh / Lai Mỹ Ngọc; Tăng Thông Nhân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 647.940688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học