TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Marketing mối quan hệ (563 tài liệu)

 
" What is the impact of service quality on customer satisfaction in Sheration Saigon Hotel?" / Doan Anh Tu; Bui Phi Hung ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
101 ways to really satisfy your customers [electronic resource] / Andrew Griffiths.
Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A research on TG Long An customer satisfaction / Ho Thi Tuyet Linh, Nguyen Quoc Toan; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
A study of customer satisfaction towards service quality in vietnamairlines / Dang Tien Manh; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
A study of factor affecting on customer satisfaction for vinaphone mobile service in vinhlong province / Vo Tan Lac; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
A study of the impact of frontline employee traits on service quality and customer satisfaction in Sofitel Hotel / Nguyen Thu Thao; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
A study on passenger satisfaction of VietNam airlines' in - flight services / Nguyen Viet Khoi; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Advances in Chinese brand management / edited by John M.T. Balmer, Brunel University London, UK and Weifeng Chen, Brunel University London, UK.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An analysis of customer satisfaction at Circle K in Tan Binh district / Tran Thi Cam Tu; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
An analysis of customer satisfaction at Shop & Go in Binh Thanh district / Dang Hoang Chieu Hien; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
An assessment of customer satisfaction with international payment services in Asia commercial bank - Ho Chi Minh branch / Phung Thi Huong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
An investigation into students' satisfaction of quality of education service at the university of technical eduaction HCMC / Lam Ngoc Minh Thuy; Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Analysis of customer satisfaction of real estate brokerage service of priority source company limited / Nguyen Minh Dong; Bui Phi Hung (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Analyze factors impacting to customer's satisfaction at Starbucks Coffee in Vietnam / Ha Nguyen Ngoc Diem; Bui Phi hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Analyzing the customer's satisfaction for the service quality of Trung Nguyen coffee in Viet Nam / Doan Phi Long; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ dào tạo đến sự hài lòng của sinh viên khoa Dược - Đại học Nguyễn Tất Thành / Đỗ Duy Đăng ;
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Asessment of customer loyalty in the supermarket Co.opmart / Dang Dinh Tien; Nguyen Ngoc Thuy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Assessing the satisfaction of customers about quality service system at CGV cinema in Ho Chi Minh city / Le Ngoc Thanh Nga; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Assessment of customer satisfaction on service quality at the Vinpearl land / Tran Kim Ngan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Assessment of service quality of E-Banking on customer satisfaction in HD bank / Ho Dac Trung ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Assessment of service quality of E-Banking on customer satisfaction in VietinBank / Nguyen Duc Anh, Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Assessment on customer satisfaction in VietNam's coffee retail industry / Phan Cong; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bag the elephant! : how to win & keep big customers elektronisk ressurs / Steve Kaplan.
Thông tin xuất bản: New York : Workman Publishing ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be the elephant [electronic resource] : build a bigger, better business / by Steve Kaplan.
Thông tin xuất bản: New York : Workman Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand fans [electronic resource] : lessons from the world's greatest sporting brands / Aaron C. T. Smith, Constantino Stavros, Kate Westberg.
Thông tin xuất bản: [Cham, Switzerland] : Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Branded Customer Service - The New Competitive Edge / Barlow.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Berrett-Koehler,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building on SugarCRM [electronic resource] / John Mertic.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business customer satisfaction on electricity service quaility of Ho Chi Minh Power corporation / Nguyen Thi Thuy Hong; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Á Châu chi chánh An Sương / Trịnh Thị Thúy; Ngô Vũ Quỳnh Thi (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng café Sài Gòn thuộc khách sạn Movenpick Sài Gòn / Trần Thị Kim Oanh; Nguyễn Hoàng Long (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội Tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Thanh Hoàng; Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Giai điệu ( Melody Logistics) / Mai Ngọc Trầm; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại Cảng Long Bình / Hồ Thị Bích Tuyền; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH Quantium VN / Huỳnh Thị Mai Trang;Phan Mỹ Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM / Bùi Thị Thanh Phương; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển tỉnh Ninh Thuận / Trần Minh Quân; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng tại đoàn an điều dưỡng 298 / Trần Đức Hải Nam; Nguyễn Ngọc Duyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại sở kế hoạch và đầu tư Bình Phước / Phạm Tiến Sĩ ; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa về chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thành Đại; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tại siêu thị Sài Gòn (SATRAMART) / Tất Quang Minh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking của ngân hàng Sacombank / Lê Thị Thảo Trang; Phạm Hải Nam (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm chi nhánh Tây Ninh / Lê Huỳnh Thanh Thảo; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn tại hội trường Thống nhất / Phạm Anh Tuấn; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Nam Á / Diệp bảo Nghĩa ;Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin Tân Cảng tại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Lịch Thiệp; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ giao nhận vận tải biển tại công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải - Trasas / Võ Thị Kim Quỳnh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức TPHCM / Nguyễn Thảo Ngọc; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh / Cao Thị Mai Hiên; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ công theo cơ chế"một cửa" tại chi cục thuế quận Tân Phú / Đoàn An Bình; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các trường cao đẳng trên địa bàn tp.HCM / Trương Thị Ngọc Hân; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Hoàng Tiến; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức / Trần Điệp Kiều Ngân; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Y ĐHQG-HCM / Đinh Hoàng Khánh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Viện Công nghệ Việt - Nhật đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh / Ngọ Văn Thủy, Nguyễn Thành Nam, Tô Phương Khanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Tấn Long; Trần Thị Trang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Tuấn Phong, Lương Thị Vân, Nguyễn Đức Anh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài công lập tại TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Anh , Lương Thị Vân , Phạm Tuấn Phong ; Võ Thị Thu Hương(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về tour du lịch trong nước của du khách ở thành phố Hồ Chí Minh tại công ty TNHHMTV dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist / Nguyễn Hoàng Phương; Lê Tấn Phước (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố chất lượng dịch vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Bình Tân / Nguyễn Trung Hiếu ; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học Dân lập Văn Lang / Nguyễn Thị Duân; Trần Anh Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố của chất lượng dịch vụ giáo dục ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên tại các trường đại học tư thục ở Tp. Hồ Chí Minh / Võ Khánh Tâm, Phạm Thị Cẩm Trinh; Trần Thị Hoài Phương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố của chất lượng dịch vụ giáo dục ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên tại các trường đại học tư thục ở TP.Hồ Chí Minh / Võ Khánh Trâm, Phạm Thị Cẩm Trinh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dich vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai / Huỳnh Thị Ngọc Duyên; Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh đông Đồng Nai / Nguyễn Thị Quy; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Hữu Hảo; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của đại lý hải quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến 2020 / Nguyễn Trọng Bảo ;Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của siêu thị Lotte Mart tại Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Minh Thắng; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất / Nguyễn Đức Tiến; Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến dự hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa của bảo hiểm xã hội huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau / Nguyễn Trường Thành; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến dư luận về chất lượng dịch vụ đại học của sinh viên, nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh / Ngô Thụy Minh Hiền; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại cổ phần - nghiên cứu tại TP. HCM / Trương Thị Thùy Trang; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần phương đông tại TP.Hồ Chí Minh / Võ Thị Diễm Trang; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ taxi của công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam tại địa bàn tp Hồ Chí Minh / Mai Toàn Trung; Lưu Thanh Tâm (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ xe v. car của công ty cổ phần Ánh dương Việt Nam tại địa bàn tp Hồ Chí Minh / Trần Quốc Khánh; Lê Thị Mận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện Y học cổ truyền Thanh phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Khải Hưng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cư dân về hoạt động quản lý tại chung cư Ehomes Phú Hữu trong thời kì dịch Covid / Lê Thị Diệu Linh; Nguyễn Đình Luận (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Thanh Phúc; Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên trường đại học Công Nghệ Tp.HCM / Phạm Thanh Tuấn; Lê Quang Hùng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE / Trương Như Thông; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng Bidv chi nhánh Sóc Trăng / Lư Thanh Quý; Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt tại Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Trung Dũng; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tư vấn và can thiệp - trị liệu tâm lý cho trẻ của công ty Rồng Việt / Nguyễn Hoàng Vũ; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hệ thống cửa hàng tiện lợi 24h Shop & Go tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Một;Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Hải Nam QNC / Nguyễn Thị Ngọc Dung; Nguyễn, Thị Hoàng Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Sài Gòn / Mai Thụy Hồng Anh; Phan Thị Hằng Nga (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi tại công ty Vinasun Ánh Dương / Trần Thị Thúy An; Lê Ngô Ngọc Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thu Hạnh; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện chợ rẫy / Nguyễn Thị Bích Diễm ; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng nước uống đóng chai Wami 330ml do satco cung cấp tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất / Nguyễn Thị Bích Thuận; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Lan Anh; Nhan Cẩm Trí (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua hàng tại chuỗi cửa hàng Kidsplaza tại Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thanh Trang; Đoàn Thị Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch tại công ty Du lịch Tân Thanh / Đoàn Thanh Hiếu Nghĩa; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong thương mại điện tử tại TP. HCM / Trần Thị Thành ; Nguyễn Phú Tụ(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ giao nhận hàng không tại công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải / Nguyễn Thị Thái Ngân ;Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khách sạn Kaiteki / Vũ Thị Quỳnh Nga; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bán lẻ tại hệ thống siêu thị CO.OPMART tại Tp.Hồ Chí Minh / Mai Thị Hồng Nhung; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về hoạt động quan hệ khách hàng tại Agribank tỉnh Bình Phước / Trần Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đi xe buýt trong thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Hồng Uyên;Nguyễn Hải Quang(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Trọng Tín; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Sài Gòn / Vũ Thị Xuân Hải; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường Đại học Hoa Sen / Trần Thị Mai; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trường đại học công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hậu; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế luật - Đại học Quốc gia thành phố Hô Chi Minh / Bùi Đức Hòa; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tiếp tục đặt phòng qua website đại lý du lịch trực tuyến (OTA): trường hợp nghiên cứu khách hàng là nhân viên văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh / Phạm Phương Thảo; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khoa tiếng anh trường đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh / Đỗ Trần Thành; Lưu Thanh Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học công nghệ Tp.HCM / Nguyễn Đặng Khoa; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng việc nộp thuế điện tử của doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Tân Bình / Mai Đức Một, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thõa mãn của khách hàng khi mua sản phẩm mì gói ăn liền tại TP. Hồ Chí minh / Nguyễn Thị Mai Trang;Nguyễn Phú Tụ(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại các siêu thị Coopmart khu vực Hà Nội / Phạm Đức Quỳnh ; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Mỹ Linh;Phan Đình Nguyên(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhuận / Trần Anh Sơn; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố dịch vụ chăm sóc sinh viên ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Nhật Bản học của trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh / Đoàn Thanh Nhàn; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố quyết định lựa chọn khai thuế qua mạng: nghiên cứu tình huống tại chi cục thuế huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai / Đoàn Ngọc Bảo Trâm; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ bệnh viện Nhân Dân 115 / Trần Minh Quân;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quan Quốc Huy; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh trung tâm / Lê Thị Hoàng Diễm ; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mầm non tư thục tại TP.HCM / Hà Văn Huy; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến sự trung thành của khách hàng Agribank khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Phạm Mỹ Phương;Trần Anh Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
CALL CENTER HANDBOOK : DESIGN, O / SHARP DUANE.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Digital Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Call Centers for Dummies (For Dummies (Lifestyles Paperback)) / Real Bergevin, Afshan Kinder , Winston Siegel ,Bruce Simpson
Thông tin xuất bản: For Dummies ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Call centers for dummies elektronisk ressurs / Real Bergevin.
Thông tin xuất bản: Ontario : J. Wiley & Sons Canada ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết = Putting customers first / Andy Bruce, Ken Langdon; Nguyễn Văn Quì (hiệu đính); Lê Ngọc Phương Anh (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý khách hàng là trên hết = Putting Customers First / Andy Bruce, Ken Langdon; Nguyễn Văn Quì (hiệu đính); Lê Ngọc Phương Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng = The CRM handbook : a business guide to customer relationship management / Jill Dyché; Huỳnh Minh Em (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Chăm sóc khách hàng phát huy lợi thế cạnh tranh / Howard Senter.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Changing Market Relationships in the Internet Age
Thông tin xuất bản: Presses universitaires de Louvain,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8002854678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consumer perception of online purchasing site / Huynh Thi Le Hang; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng = F#ck Content Marketing: Focus on Content Experience to Drive Demand, Revenue & Relationships / Frisch Randy, Ngân Giang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating and managing superior customer value / edited by Arch G. Woodside, Francesca Golfetto, Michael Gibbert.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : JAI Press, an imprint of Emerald Group Publishing Limited,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CRM for dummies / Lars Helgeson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CRM unplugged : releasing CRM's strategic value / Philip Bligh, Douglas Turk.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer care and customer satisfaction in hotels a case study of Ninh Kieu 2 Hotel / Cong Tang Ton Nu Thanh Thanh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer Data Integration : Reaching A Single Version Of Truth / Jill Dyché, Evan Levy.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8120285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer experience for Dummies / Roy Barnes, Bob Kelleher.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer intimacy analytics : leveraging operational data to assess customer knowledge and relationships and to measure their business impact
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Customer management excellence / Mike Faulkner.
Thông tin xuất bản: nt : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8120941
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer Relationship Management : Concepts and Technolgies / Francis Buttle.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer relationship management [electronic resource] / Kristin Anderson, Carol Kerr.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer satisfaction after sales service at Sai Gon Electric Equipment JSC (Assignment #2) / Nguyen Huu Huan; Nguyen Thuy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction and service loyalty in life insurance / Dinh Hung Nam; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction and service quality in Vietnamese domestic banks after being the WTO's member / Le Hai Dang; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction at Co.opmart supermarket / Duong Thi Hoang Huong, Chu Thi Hai; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction evaluation for MYTV television service at VNPT Tay Ninh / Nguyen Trong Tan; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction of hearing AIDS services in Viet Nam / Tran Quang Duc; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer satisfaction towards the bank card service quality at Ho Chi Minh City / Ha Nguyen Phuoc Bao, Nguyen Vo Giao Huong; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer service : building successful skills for the twenty-first century / Robert W. Lucas.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer service : new rules for a social media world / Peter Shankman.
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer service for dummies, third edition [electronic resource] / [by] Karen Leland, Keith Bailey.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer value in higher education social media marketing : The case of FPT academy international at FPT university / Nguyen Nhut Tan; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer viewpiont regard to smartphone applications commerce for fashion retail industry in Viet Nam / Nguyen Thi Thanh Tam; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customers inside, customers outside : designing and succeeding with enterprise customer-centricity concepts, practices, and applications / Michael W. Lowenstein.
Thông tin xuất bản: New York, New York (222 East 46th Street, New York, NY 10017) : Business Expert Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer's satisfaction in telecommunicating services in Ho Chi Ming City / o Thi Minh Tuyen; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customers satisfaction level with agricultural productions of Hai Au Sai Gon company : Research proposal / Chau Vuth Tha; Nguyen Thuy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo theo giá trị cảm nhận của người đang học tại trường Trung cấp nghề Thủ Đức / Thi Công Lớn; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của khác sạn Sheraton SaiGon : bài tham luận / ....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại trường đại học Công Nghệ tp. HCM / Lương Văn Thành Công; Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của bênh nhân điều trị nội trú về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện quận Thủ Đức / Ngô Văn Duy; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của xe máy Honda tại tỉnh Bến Tre / Hà Huy Phương; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hệ thống siêu thị Co.op Mart tại Thành Phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Trung Hiếu; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ active plus của ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh / Lê Cẩm Tú; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại chi cục thuế quận 7 thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Trang; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ tại chi cục thuế quận Tân Bình / Lê Thị Ngọc Tuyền; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm cho vay mua nhà tại ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Tân Thuận / Lại Minh Khang; Võ Tường Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm cho vay mua nhà tại ngân hàng Á châu - CN Tân Thuận / Lại Minh Khang;Võ Tường Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TCMP Sài gòn Thương tín - chi nhánh Tiền Giang /
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh Tiền Giang / Nguyễn Ngọc Thúy Hằng;Võ Tường Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) tại Chi nhánh Sài Gòn / Nguyễn Văn Đạt; Võ Tường Oanh (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng thẻ ATM tại Agribank chi nhánh Bình Thuận / Trần Viết Tình; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại hệ thống siêu thị Big C ở TP HCM / Võ Thành Tín; Phan Thành Vĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ càng Sài Gòn / Nguyễn Thị Hoàng Hải ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khai thuế qua mạng (T-Van Taxonline) của công ty cổ phần TS24 cung cấp / Đinh Thị Thanh Hương; Đinh Bá Hùng Anh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ taxi Vinasun / Nguyễn Ngọc Trường An ...[và những người khác]; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm đường túi Biên Hòa trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh / Trần Đỗ Phúc Huy; Huỳnh Minh Triết (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm phần mềm kế toán của công ty cổ phần Misa / Trần Thị Ái Ly; Huỳnh Minh Triết (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân phường 1 thành phố Bến Tre / Nguyễn Hoàng Năm; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đại học chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Sư phạm Kỹ thuật tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Minh Tuấn; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của các trường đại học kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh / Đào Thị Tuyết Mai ; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn đối với chất lượng dịch vụ đào tạo / Võ Nguyên Vũ,Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đành giá sự hài lòng của sinh viên trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn đồi với chất lượng dịch vụ đào tạo / Võ Nguyên Vũ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Hùng Vương TP. HCM / Nguyễn Hồng Vân;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự hài lòng khách hàng về thẻ connect24 của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - chi nhánh Phú Yên giai đoạn 2010 - 2014 / Cao Quang Trung; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ lắp đặt điện thoại cố định của công ty SPT / Vũ Đức Dũng;Lê Kinh Vĩnh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Data mining cookbook : modeling data for marketing, risk and customer relationship management / Olivia Parr Rud.
Thông tin xuất bản: New York ; Chichester : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.741
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Gordon S Linoff, Michael J Berry.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Để bao bì truyền tải thông điệp marketing bí kíp tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm thương mại = Packaging the Brand: The Relationship Between Packaging Design and Brand Identity / Paul Harris, Gavin Ambrose; Trang Quách (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Defining the factors affect the customers' satisfaction and proposal solutions for Syngenta Viet Nam / Bien Xuan Le; Bill Hess(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinant of credits customer satisfaction at the Agribank in Ho Chi Minh City / Nguyen Ngoc Phuc Loi; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinant of customer satisfaction of Fedex service in Vietnam / Nguyen Quoc Tuan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of bank customers' satisfaction on ATM service in District 7, HCMC / Che Quang Hoang Vu; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of consumer satisfaction on service quality in private comercial banks in Ho Chi Minh City / Pham Ngoc Dung; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of customer loyalty in retail banking a case study of BIDV's branches in Ho Chi Minh city / Tran Ngoc Cuong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).