TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Đồ án Marketing truyền thông (16 tài liệu)

 
A practical guide to integrated marketing communications / Tom Brannan.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing for nonprofits : a communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money / Kivi Leroux Miller.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Does Your Marketing Sell? : The Secret of Effective Marketing Communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London : Nicholas Brealey Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Does your marketing sell? : the secret of effective marketing communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình truyền thông marketing tích hợp (IMC) / Trương Đình Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing communications : integrating offline and online with social media / -
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications, and advertising / Daniel Rowles.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8/72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ quảng cáo của công ty cổ phần truyền thông SDMEDIA / Nguyễn Thị Thanh Dung ;Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị chiêu thị : quản trị truyền thông tiếp thị / Hoàng Trọng, Hoàng Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và quản lý truyền thông marketing / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị 4.0 Dịch chuyển từ truyền thông sang công nghệ số = : Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị số : hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing / Kent Wertime, Ian Fenwich; Tín Việt [dịch].
Thông tin xuất bản: H. : Tri thức,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.800258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông marketing tích hợp / Trần Thị Thập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.802
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tư duy marketing trong thời đại mới chiến lược truyền thông khôn ngoan trong thời kì khách hàng khó tính / Kate Colbert ; Hà Thảo (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng