TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Thực tập tốt nghiệp ĐH Marketing (284 tài liệu)

 
100 great marketing ideas : from leading companies around the world / Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: London : Marshall Cavendish Business,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
101 ways to promote your web site : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your web site traffic / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
101 ways to promote your web site, eighth edition [electronic resource] : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your web site traffic / Susan Sweeney.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
3G marketing on the Internet, seventh edition [electronic resource] / Susan Sweeney, Andy MacLellan, Ed Dorey.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, Fla. : Maximum Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
42 rules of marketing elektronisk ressurs / by Laura Lowell
Thông tin xuất bản: Cupertino, CA : Superstar Press ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
501 killer marketing tactics to increase sales, maximize profits, and stomp your competition / Tom Feltenstein
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A practical guide to integrated marketing communications / Tom Brannan.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in electronic marketing / Irvine Clarke chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hershey : Idea Group Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Android apps marketing : secrets to selling your Android apps / Jeffrey Hughes.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Áp dụng chiến lược marketing - mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang NOVELTY cho tổng công ty may Nhà Bè - CTCP. / Phạm Thị Như Quỳnh; Diệp Thị Phương Thảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Applications in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applications in basic marketing Clippings from the popular nusiness press / E. Jerome McCarthy, Jr. William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
B2B-Online-Marketing und Social Media : Handlungsempfehlungen und Best Practices / Ralf T. Kreutzer, Andrea Rumler, Benjamin Wille-Baumkauf.
Thông tin xuất bản: Germany : Springer Gabler,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bán mà như không: Marketing thực chiến trong thời 4.0 = Selling the invisible: Afield guide to modern marketing / Beckwith Harry, Đặng Thùy Linh(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a global-managerial approach / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic Marketing : Marketing căn bản / Vũ Thế Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be a recruiting superstar : the fast track to network marketing millions / Mary Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beyond Hofstede : culture frameworks for global marketing and management / edited by Cheryl Nakata.
Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business to business marketing management : a global perspective / Alan Zimmerman and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu - Biên Hòa / Đỗ Ngọc Hoàng;Lê Đình Thái (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp Marketing nhằm nâng cao doanh thu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hải Thịnh. / Võ Như Viễn; Lê Thị Ngọc Hằng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nguyên tắc marketing trong cạnh tranh toàn cầu / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang nghiêp vụ marketing dành cho các doanh nghiệp / Phan Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý Tiếp thị và quảng bá sản phẩm = Manager's Guide to Marketing advertising and publicity / Barry Callen; Nguyễn Ngọc Oanh Vũ [dịch]
Thông tin xuất bản: TP. HCM : New York : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; McGraw-Hill Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ; McGraw-Hill  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chiến lược marketing / Lê Quang Hùng, Trần Thanh Toàn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing : Kỹ năng phát triển và đột phá trong kinh doanh / Vũ Tươi (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing hoàn hảo = The marketing plan / William M. Luther; Hồng Hạnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược marketing nhằm đẩy mạnhhoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Savico / Nguyễn Thị Tuyết Hoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tại công ty hội chợ triển lãm quảng cáo TP.HCM (Trafac_Saigon) / Trần Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chiến lược marketing tổng toàn cầu / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản: H. : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long / Lâm Khánh Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chuyên gia tăng trưởng siêu tốc : cuốn sách nhập môn cho nghệ thuật Quan hệ công chúng, Marketing và Quảng cáo trong tương lai / Ryan Holiday; Đặng Việt Vinh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Connect : how to use data and digital marketing to create lifetime customers / Lars Birkholm Petersen, Ron Person, Christopher Nash.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Conquering consumerspace : marketing strategies for a branded world / Michael R. Solomon.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior & marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / David L. Mothersbaugh, University of Alabama, Del I. Hawkins, University of Oregon.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior : building marketing strategy / Del I. Hawkins, David L. Mothersbaugh.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Content marketing for nonprofits : a communications map for engaging your community, becoming a favorite cause, and raising more money / Kivi Leroux Miller.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Creating value with big data analytics : making smarter marketing decisions / Peter Verhoef, Edwin Kooge and Natasha Walk.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crossing the chasm : marketing and selling disruptive products to mainstream customers / Geoffrey A. Moore.
Thông tin xuất bản: New York, NY : HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Crossing the chasm [electronic resource] : marketing and selling high-tech products to mainstream customers / by Geoffrey A. Moore, with a foreword by Regis McKenna.
Thông tin xuất bản: [Pymble, NSW ; New York, NY] : PerfectBound,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management / Michael J.A. Berry, Gordon S. Linoff.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả / Phương Mai dịch, John Nevison.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Demarketing / edited by Nigel Bradley and Jim Blythe.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đo lường tiếp thị -103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing - 103 key metrics every marketer needs / John Davis; Phan Thu (dịch); Phương Thúy (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Does your marketing sell? : the secret of effective marketing communications / Ian Moore.
Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Email marketing : an hour a day / Jeanniey Mullen, David Daniels ; [foreword by David Gilmour].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emotion marketing / Scott Robinette, Claire Brand, Vicki Lenz.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise marketing management : the new science of marketing / Dave Sutton and Tom Klein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Marketing : A Global-Managerial Approach / Perreault, Jr. William D., E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Jr., Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of marketing research : a hands-on orientation / Naresh K. Malhotra, Georgia Institute of Technology.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Everything I know about marketing I learned from Google / Aaron Goldman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Everything I know about marketing I learned from Google elektronisk ressurs / Aaron Goldman
Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGraw-Hill ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing : designing your next marketing campaign / Justin R. Levy.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing [electronic resource] : an hour a day / Chris Treadaway, Mari Smith.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Facebook marketing for dummies / by John Haydon.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : For Dummies,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook / Darren Barefoot and Julie Szabo.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : No Starch Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Fundamentals of marketing / Marilyn A. Stone and John Desmond ; with a contribution by J.B. (Ian) McCall.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 book. 16- Marketing thời bình thường mới sẵn sàng chuyển dịch để vươn lên / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí : Rio book,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 Book. Book7- Trade Marketing - tiếp thị thương mại / Trần Quang Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : RIO Book,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Get up to speed with online marketing : how to use websites, blogs, social networking and much more / Jon Reed.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix 4ps tại tổng công ty cổ phần may Việt Tiến / Lê Thị Xoan ; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix 4Ps trong hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Hưng, TP.HCM / Thái Phan Yến Nhi; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện Marketing Mix 4Ps tại ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt / Nguyễn Đức Vinh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện marketing mix để nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty giấy Việt Nam / Nguyễn Hoàng Đôn; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển hoạt động marketing tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO / Châu Bùi Thanh Tùng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Marketing : dùng cho trình độ cao đẳng nghề / Đồng Thị Vân Hồng(chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên), Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng, Đào Hoài Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing thương mại / Nguyễn Xuân Quang (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gimme! : the Human Nature of Successful Marketing / John Hallward.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global marketing : a market-responsive approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global Marketing Management / Waren J. Keegan.
Thông tin xuất bản: China : Prentice - Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Good works! : marketing and corporate initiatives that build a better world-- and the bottom line / Philip Kotler, David Hessekiel & Nancy R. Lee.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guerrilla marketing for dummies [electronic resource] / by Jonathan Margolis and Patrick Garrigan ; foreword by Jay Conrad Levinson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện chiến lược marketing cà phê rang xay của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên / Trần Hữu Hạnh; Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện chiến lược marketing công ty cổ phần địa ốc đất xanh giai đoạn 2016 - 2020 / Bùi Đức Trí Nhân; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại Tập đoàn Tân Á - Đại Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh đến2020 / Nguyễn Bảo Vinh; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Implementing word of mouth marketing : online strategies to identify influencers, craft stories, and draw customers / Idil Miriam Cakim.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Inbound marketing for dummies / by Scott Anderson Miller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Influence strategies in marketing channels / Nguyen Thanh Tri; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Instant marketing for almost free : effective, low-cost results in weeks, days or hours / Susan F. Benjamin.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sourcebooks,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International marketing / Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm tra tài lãnh đạo về marketing / Clifford J. Shultz, Đình Dũng (dịch), Xinh Xinh(hiệu đính).
Thông tin xuất bản:  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học marketing Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Phú Tụ (tổng biên tập)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Le plan marketing à l'usage du manager / Philippe Villemus
Thông tin xuất bản: Saint-Germain : Groupe Eyrolles,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Learning aid for use with Essentials of marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, E. Jerome McCarthy, Joseph P Cannon.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Local marketing solution to attract investments in export processing zones and industrial parks in Ho Chi Minh city's Hepza / Le Vu Kha; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Make your business survive and thrive! : 100+ proven marketing methods to help you beat the odds and build a successful small or home-based enterprise / Priscilla Y. Huff.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Jr., Carl McDaniel.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Claude Demeure.
Thông tin xuất bản: Paris : Dunod,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Michael Levy.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, Ph.D., Babson College, Michael Levy, Ph.D., Babson College.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Dhruv Grewal, PhD, Babson College, Michael Levy, PhD, Babson College.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Eric N. Berkowitz...[et al.]
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Irwin ,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Philip Kotler, Linden Brown, Stewart Adam, Suzan Burton, Gary Armstrong.
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, NSW : Pearson/Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Philip Kotler...[et al].
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Australia,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/IRWIN,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing / William M. Pride, Texas A & M University, O. C. Ferrell, University of New Mexico.
Thông tin xuất bản: Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : an introduction / Rosalind Masterson and David Pickton.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : Căn bản - nghiên cứu - quản trị / Hồ Đức Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : giáo trình dùng cho trình độ trung cấp nghề / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing : real people, real choice / Michael R. Solomon, Saint Joseph's University, Greg W. Marshall, Rollins College, Elnora W. Stuart, The University of South Carolina Upstate.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Southern Methodist University, Steven W. Hartley, University of Denver.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing : the core / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 08/09 : Annual editions / editor Robert J. Griffiths.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw/Hill Contemporary Learning Series,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 10/11 : annual editions / John E. Richardson (editor)
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Bửu Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Huỳnh Đinh Thái Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Nguyễn Văn Thi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở TP.HCM ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Thị Hữu Châu, Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản : giáo trình / Minh Cách Ngô chủ biên, Thị Minh Thanh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản : Giáo trình / Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ = : Trump University marketing 101how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them / Don Sexton; Hà Minh Hoàng, Huyền Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing champions : practical strategies for improving marketing's power, influence, and business impact / Roy A. Young, Allen M. Weiss, and David W. Stewart.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley a & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing chiến lược : Harvard Business Review on strategic marketing / David C. Edelman,...[và những người khác]; Hoàng Hưng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing communications : integrating offline and online with social media / -
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing công cộng : tài liệu chuyên khảo / Vũ Trí Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing công nghiệp = Industrial marketing / Robert W. Haas; Hồ Thanh Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing đáng kinh ngạc = Marketing rebellion : the most human company wins / Schaefer Mark W; Kiều Hòa(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing demystified elektronisk ressurs : a self-teaching guide / Donna Anselmo
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing dịch vụ / Võ Thị Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dịch vụ hiện đại : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dựa trên giá trị = Value - based marketing / Peter Doyle;Tường Vân ,Cam Thảo [dịch]
Thông tin xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing đương đại / Ngô Bình, Nguyễn Khánh Trung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing financial services / Arthur Meidan.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York : Palgrave Macmillan,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing for rainmakers [electronic resource] : 52 rules of engagement to attract and retain customers for life / Phil Fragasso.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing for dummies / Alexander Hiam.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức
Thông tin xuất bản: H. ; Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức
Thông tin xuất bản: H. ; Lao Động Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại / Diệp Anh, Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại : lý thuyết và các tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing hiện đại kinh nghiệm toàn cầu = Readings in Modern Marketing / John A.Qnelch; Trần Thăng Long [dịch]
Thông tin xuất bản: H : Tri thức,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Insights from A to Z : 80 Concepts Every Manager Needs to Know / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing insights from A to Z [electronic resource] : 80 concepts every manager needs to know / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing không cần quảng cáo = Marketing without advertising / Michael Phillips, Salli Rasberry; Nguyễn Ngọc Sơn [dịch]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing kỹ nghệ / Nguyễn Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Kinh tế Đà Nẵng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing logistics / Martin Christopher, Helen Peck.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing lý luận và thực hành / Ngô Công Thành, Đinh Thanh Nhã.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Greg W. Marshall, Mark W. Johnston.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler, Northwestern University, Kevin Lane Keller, Dartmouth College.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a relationship approach / Svend Hollensen.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : a strategic decision-making approach / John W. Mullins, Orville C. Walker Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : knowledge and skills / J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Management : Millenium Edition / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Custom Publishing.,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Rajiv Lal, John A. Quelch, V. Kasturi Rangan.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management : text and cases / Robert J. Dolan.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing management and strategy / Peter Doyle, Phil Stern
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing metaphoria : what deep metaphors reveal about the minds of consumers / -
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing mối quan hệ / Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing payback : is your marketing profitable? / Robert Shaw and David Merrick.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Fianancial Times/Prentice Hall,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing planning & strategy / Subhash C. Jain.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : South-Western College Pub.,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Alvin C. Burns, Ronald F. Bush.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : an applied approach / Naresh K. Malhotra, David F. Birks.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Financial Times/Prentice Hall,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật giữa đám đông = : bright marketing for small business: make your business stand out from the crowd / Robert Craven; Lê Thị Liên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategies for the new economy / Lars Tvede,Peter Ohnemus.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing strategy / O.C. Ferrell, Michael D. Hartline.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing The Basic / Karl Moore, Niketh Pareek.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing through minefields.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing through search optimization [electronic resource] : how people search and how to be found on the Web / Alex Michael, Ben Salter.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Butterworth-Heinemann,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing thương mại - dịch vụ / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing trong thời đại NET / Thái Hùng Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing truyền thông / Nguyễn Hữu Thân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing unwrapped / Ray Perry.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing without advertising / Michael Phillips, Salli Rasberry.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Nolo Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay- chủ đề marketing = The portable Mba in marketing / Charles D.Schewe, Alexander Watson Ham; Huỳnh Minh Em (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Millennials with kids : marketing to this powerful and surprisingly different generation of parents / Jeff Fromm & Marissa Vidler.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile marketing : finding your customers no matter where they are / Cindy Krum.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobilized marketing and the consumer : technological developments and challenges / by Gonca Telli Yamamoto.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Business Science Reference,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại chi nhánh Vinatea Tp.HCM / Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác Marketing tại công ty XNK chè Lâm Đồng / Phan Quang Vinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix chi nhánh công ty cổ phần bia Sài Gòn miền đông tại Bình Phước / Phạm Văn Tài ; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing - mix trong kinh doanh tại sân golf Long biên - Hà Nội / Đinh Hữu Cường; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Vccorp / Trần Thị Xuân Trang; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYM Việt Nam đến năm 2020 / Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ truyền hình cáp do công ty sctv cung cấp tại tỉnh Bến Tre / Phan Quốc Thái; Trần Anh Minh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Ngọc San; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty TNHH Midea consumer electric (Việt Nam) đến năm 2020 / Phan Thị Thúy Kiều; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuát khẩu tại công ty KOTIMET / Trần Thị Hồng Quế.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số vấn đề cơ bản về Marketing / Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Văn Thục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý Marketing / Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Đình Thọ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý marketing / Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Đình Thọ.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý marketing / Võ Thị Ngọc Trinh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý Marketing : bài giảng / Võ thị Ngọc Trinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý tiếp thị = Principles of Marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong; Lại Hồng Vân (dịch)...[và những người khác], Quách Thị Bửu Châu (hiệu đính)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
No B.S. marketing to the affluent : no holds barred kick butt take no prisoners guide to getting really rich / Dan Kennedy.
Thông tin xuất bản: [Irvine, Calif.] : Entrepreneur Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Online marketing [electronic resource] / -
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill,  2011.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Online marketing inside out [electronic resource] / Brandon Eley, Shayne Tilley.
Thông tin xuất bản: Collingwood, Victoria, Australia : SitePoint,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Performance marketing with Google Analytics [electronic resource] : strategies and techniques for maximizing online ROI / Sebastian Tonkin, Caleb Whitmore, Justin Cutroni.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phát triển hoạt động marketing cho dịch vụ internet cáp quang Fibervnn tại viễn thông Bình Phước / Võ Đức Trung; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển hoạt động Marketing-mix cho sản phẩm mũ bảo hiểm của công ty TNHH nhựa Chí Thành đến 2020 / Lại Minh Tâm; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Principles and practice of marketing / David Jobber, Fiona Ellis-Chadwick.
Thông tin xuất bản: London : McGraw-Hill Higher Education,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Pearson Higher Education,  2018.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / - elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Prentice-Hall Europe,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd Harris, Nigel F. Piercy
Thông tin xuất bản: Harlow, England : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Pearson Higher Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of marketing / Philip Kotler...[et al].
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of service marketing and management / Christopher Lovelock, Lauren Wright.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2002.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Professional services marketing : how the best firms build premier brands, thriving lead generation engines, and cultures of business development success / Mike Schultz, John Doerr, Lee W. Frederiksen
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh dịch vụ từ góc nhìn marketing / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Quang Vinh, Ao Thu Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Lê Thế Giới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Bùi Đức Khoa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị Marketing / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị marketing định hướng giá trị / Lê Thế Giới...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động-Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing Management / Dawn Iacobucci; Võ Thị Ngọc Thúy, Phan Đình Quyền (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tiếp thị = Marketing management / Philip Kotler,Kevin Keller; Lại Hồng Vân (dịch)...[và những người khác]; Quách Bửu Châu (hiệu đính)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Search engine marketing [electronic resource] / Andreas Ramos, Stephanie Cota.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Secrets of the marketing masters : what the best marketers do--and why it works / Dick Martin.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensory marketing : an introduction / Bertil Hultén.
Thông tin xuất bản: London : SAGE Publications,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Services Marketing / Saiki Danyi
Thông tin xuất bản: Oxford Book Company ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Services marketing : a managerial perspective / Rod McColl, Bill Callaghan, Adrian Palmer.
Thông tin xuất bản: Sydney : McGraw-Hill,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Services marketing : integrating customer focus across the firm / Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Services marketing : integrating customer focus across the firm / Valarie A. Zeithaml, University of North Carolina at Chapel Hill, Mary Jo Bitner, Arizona Strate University, Dwayne D. Gremler, Bowling Green State University.
Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill Education,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Small business marketing for dummies / by Barbara Findlay Schenck.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Small business marketing kit for dummies / Barbara Findlay Schenck
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc.,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smarter, faster, cheaper : non-boring, fluff-free strategies for marketing and promoting your business / David Siteman Garland.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing : in the customer driven organization / Frank Bradley.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic Marketing Management elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic marketing problems : cases and comments / Roger A. Kerin, Robert A. Peterson.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hal,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sweet Spot : How to maximize marketing for busness growth / Arun Sinha.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ten Deadly Marketing Sins : Signs and solutions / Philip Kotler.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 30 day MBA in marketing : your fast track guide to business success / Colin Barrow.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 7-step success system to building a $1,000,000 network marketing dynasty : how to achieve financial independence through network marketing / Joe Rubino.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The B2B social media book : become a marketing superstar by generating leads with blogging, Linkedln, Twitter, Facebook, e-mail, and more / Kipp Bodnar and Jeffrey L. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Dynamics of Influencer Marketing : A Multidisciplinary Approach
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2023
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Dynamics of Influencer Marketing : A Multidisciplinary Approach
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2023
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The eBay marketing bible : everything you need to know to reach more customers and maximize your profits / -
Thông tin xuất bản: New York, NY : American Management Association ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The guru guide to marketing : a concise guide to the best ideas from today's top marketers / Joseph H. Boyett and Jimmie T. Boyett.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The impact of green marketing on consumer purchase / Nguyen Thi Thanh Van; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013