TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Khởi nghiệp (45 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Entrepreneurship
 
7 ngày khởi nghiệp / Dan Norris; Thảo Trần (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp nhằm nâng cao hành vi ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên khối kinh tế của các trường đại học tại Tp. HCM / Hàng Trúc Phương, [và những người khác...]; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh đạt tới thành công bằng kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp / Thomas Kubr,...[và những người khác]; Ngô Thế Vinh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ có niềm đam mê : 20 điều chia sẻ cùng người khởi nghiệp / Lý Quí Trung.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh : báo cáo tổng kết / ....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Dung, Võ Thị Ngọc Huyền; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh / Võ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Dung, Võ Thị Ngọc Huyền
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới / Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành trang khởi nghiệp cho sinh viên / Nguyễn Đức Hà San ...[và những người khác]; Nguyễn Thị Kiều Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Chân dung doanh nhân / Nhóm Interpress (biên soạn); Nguyễn Trung Toàn...[và nhóm biên dịch].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2007
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Kỹ năng nghề nghiệp / Nhóm Interpress (biên soạn); Nguyễn Trung Toàn (dịch) .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành trình doanh nhân khởi nghiệp- Tập Quản trị nhân sự / Nhóm Interpress (biên soạn); Nguyễn Trung Toàn (dịch) .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành trình xa xứ giấc mơ quốc gia khởi nghiệp / Nguyễn Hữu Thái Hòa
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật Sư / Luật Sư Nguyễn Hữu Phước.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 340.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khởi nghiệp / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khởi nghiệp / Trương Quang Dũng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khởi nghiệp 0 -1 : Những điều không thể bỏ qua khi khởi nghiệp / Chu Thụy Phong; Dũng Nguyễn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp dẫn đầu cuộc đua / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp táo bạo : Nghĩ lớn, làm lớn và thay đổi thế giới = : Bold: how to go big, create wealth and impact the world / Peter H. Diamandis, Steven Kotler; Thanh Trúc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.04092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khởi nghiệp thành công bắt đầu từ đâu ? / Đặng Đức Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp thành công thành lập và phát triển công ty riêng của bạn = : Starting a successful business start Up and Grow Your Own Company / Michael Morris; Hà My (dịch), Trần Vũ Nhân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp thông minh : Smart up : bí quyết tối ưu hóa hệ thống vận hành từ khi khởi nghiệp / Ngô Công Trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp từ A tới Z đơn giản bằng hình vẽ trên khăn giấy / AlexTu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp / Nguyễn Hoàng Bảo, Sanjyot P Dunung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kinh điển về khởi nghiệp / Bill Aulet.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
La bàn khởi nghiệp / Huỳnh Đức Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật lãnh đạo : Quản trị & khởi nghiệp / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của giới trẻ TP. Hồ Chí Minh / Trần Huyền Trân...[và những người khác] ; Tăng Thông Nhân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Những tỷ phú tình cờ 6 câu chuyện khởi nghiệp cuốn sách dành cho những người muốn khởi nghiệp = : the accidental billionaires the founding of Facebook, a tale of sex, money, genius and betrayal / Ben Mezrich ; Johny Nguyen (dịch giả).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.754092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của giới trẻ TP.HCM : báo cáo nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nhượng quyền khởi nghiệp con đường ngắn để bước ra thế giới / Nguyễn Phi Vân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới / Nguyễn Phi Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nhà xuất bản trẻ,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nói không với chiến binh giao thông 10 chìa khóa để khởi nghiệp và làm giàu = : The 10 pillars of wealth : mind-sets of the world's richest people / Alex Becker; Vũ Thanh Tùng (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.02401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phác đồ khởi nghiệp theo đường cong J sáu bước đưa doanh nghiệp tới thành công = The start-up J curve : the six steps to entrepreneurial success / Howard Love; Diệu Hạnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : TP. HCM : Lao động ; Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Hóa Hải Đăng,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pháp luật và khởi nghiệp / Nguyễn Văn Thạch,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị & khởi nghiệp vững bước thương trường / Nhiều tác giả, Group Quản Trị & Khởi Nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : TP.HCM : Thế giới ; Sài Gòn Books,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nên kinh tế thần kỳ của Israel = Start-up nation : the story of Israel's economic miracle / Dan Senor ,Saul Singer; Trí Vương (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2013
Ký hiệu phân loại: 330.95694
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quyết đoán : bí quyết thành công khi khởi nghiệp / Hideo Okubo; Vũ Hồng Thu (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.83
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Rủi ro pháp lý khi khởi nghiệp / Đào Thị Ánh Nguyệt; Nguyễn Đức Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Startup, scaleup, screwup khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột phá bộ công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng thách thức và đổi mới liên tục = Startup, scaleup, screwup : 42 tools to accelerate Lean & Agile business growth / Jurgen Appelo; Lê Trường An (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động của môi trường đại học lên dự định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh / Đoàn Minh Tân, Tô Thùy Duyên, Nguyễn Tấn Phát; Hà Thị Thùy Trang (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thành công theo cách khác : 27 câu chuyện khởi nghiệp vì cộng đồng từ Việt Nam và thế giới / Đinh Đức Hoàng.. [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2017
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thanh niên khởi nghiệp = : The startup playbook secrets of the fastest growing startups from their founding entrepreneurs / David S.Kidder; Vũ Phương Thanh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Công ty sách Thái Hà,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vượt biển lớn : Cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu / Nguyễn Thái Duy ; Khánh Mai (chắp bút).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật