TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Kỹ năng thuyết trình và tìm việc (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Presentation and Job Seeking Skills
 
Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade negotiation / Thanh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2008
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Cẩm nang Quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trình = Making presentations / Tim Hindle.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh / Peter E. Friedes, David H. Maister; Khánh Vân (dịch)
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giao tiếp kinh doanh : Giáo trình / Hà Nam Khánh(chủ biên), Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giao tiếp tiếng Hàn trong kinh doanh thương mại / Thùy Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2013
Ký hiệu phân loại: 495.7
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giao tiếp trong kinh doanh / Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giao tiếp kinh doanh / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Học cách thiết kế slide nghệ thuật và khoa học trong xây dựng bài thuyết trình : Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations / Nancy Duarte; Khánh Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh / Trịnh Quốc Trung (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả / Lại Thế Luyện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tìm việc / Võ Xuân Tuyên, Hoàng Thị Ngọc Quỳnh, Phạm Hải Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 650.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tìm việc làm / Lại Thế Luyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 650.14
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng tìm việc làm : Rèn luyện kỹ năng sống / Lại Văn Luyện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 650.14
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nâng cao kỹ năng thuyết trình = Develop your presentation skills / Theo Theobald; Thành Khang, Diễm Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Những lời khuyên trong ứng xử giao tiếp và tìm việc làm / Hương Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2003
Ký hiệu phân loại: 331.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nihongo express giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh . Basic 1 = NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese, Basic1 / Nichibei KaiwaGakuin; Nguyễn Thu Hương (hiệu đính); First News (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.6802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Nihongo express giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh . Basic 2 = NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese, Basic2 / Nichibei KaiwaGakuin; Nguyễn Thu Hương (hiệu đính); First News (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.6802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Sống sót nơi công sở English presentation = "Ngôi sao" báo cáo và thuyết trình / Juliana Jiyoon Lee, Hương Phạm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình / Nguyễn Văn Đính.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuật thuyết trình: nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng = Speak for yourself : talk to impress, influence and make an impact / Harry Key; Nguyễn Thanh Huyền (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ ,  2020
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Thuyết trình bằng tiếng Anh có sử dụng PowerPoint / Nguyễn Thành Yến (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Về khoa học kinh tế 1981-1990 : Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel / Goran Maler.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Về khoa học kinh tế 1991 - 1995 : Các thuyết trình trao giải thưởng Nobel / Torsten Persson.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật