TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Tổ chức sự kiện (27 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần cung cấp cho sinh viên có kiến thức và hiểu biết tốt về hội nghị và sự kiện. Những điều kiện để thực hiện, xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện. Nắm vững qui trình hoạch định xây dựng sự kiện có qui mô từ nhỏ cho đến lớn. Môn học cũng giúp cho sinh viên cách thức xin tài trợ, tìm nguồn kinh phí cho sự kiện có tầm vóc lớn như lễ hội. Hiểu được qui trình xin cấp phép và quản lý một sự kiện sao cho hiệu quả Sau khi học xong, người học có được những kỹ năng cần thiết để làm việc, điều hành, quản lý kinh doanh tốt về một hội nghị hay sự kiện của doanh nghiệp
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên tổ chức sự kiện: nghiên cứu tại các trung tâm hội nghị tiệc cưới thuộc tập đoàn CAPELLA HOLDINGS / Đỗ Thị Hồng Phú; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Corporate event project management / William O'Toole, Phyllis Mikolaitis.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event management in sport, recreation and tourism : theoretical and practical dimensions / edited by Cheryl Mallen and Lorne Adams.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event planning : the ultimate guide to successful meetings, corporate events, fund-raising galas, conferences, conventions, incentives and other special events / Judy Allen.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event project management : principles, technology and innovation / Mohamed Salama.
Thông tin xuất bản: Wolvercote, Oxford : Goodfellow Publishers Ltd,  2021
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Event risk management and safety / Peter E. Tarlow.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2002.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Events management : an introduction / Charles Bladen [and others].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2012.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Festival and events management : an international arts and culture perspective / Edited by Ian Yeoman...[et al].
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Freelancer's guide to corporate event design : from technology fundamentals to scenic and environmental design / Troy Halsey.
Thông tin xuất bản: Burlington, Ma. : Focal,  2010
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Human resource management for events : managing the event workforce / Lynn Van der Wagen.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Butterworth-Heinemann,  2007.
Ký hiệu phân loại: 394.20683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Innovative marketing communications : strategies for the events industry / Guy Masterman, Emma H. Wood.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2005.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ năng tổ chức hội nghị và sự kiện / Đặng Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệp = The non obvious guide to event planning / Driessen Andrea, Trần Vân Khánh(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2019
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
L'organisation d'un événement : guide pratique / Lyne Branchaud.
Thông tin xuất bản: Québec : Presses de l'Université du Québec,  2009.
Ký hiệu phân loại: 394.20684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions / George G. Fenich.
Thông tin xuất bản: London : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book / Ann J.Boehme.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM Books,  1999
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Risk management for meetings and events / Julia Rutherford Silvers.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sport, recreation and tourism event management : theoretical and practical dimensions / Cheryl Mallen; Lorne J Adams.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Successful event management : a practical handbook / Anton Shone, Bryn Parry.
Thông tin xuất bản: American : Cengage Learning,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event / Des Conway.
Thông tin xuất bản: Oxford : How To Books,  2009
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế quảng cáo sự kiện / Đào Đức Khôi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hutech,  2018
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Nghiêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.2068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện và những ngày lễ lớn / Nguyễn Đình Hùng (tuyển chọn và hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 808.85
Bộ sưu tập: Văn học
 
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới : Những điều cần biết (Chào mừng sự kiện Việt Nam gia nhập WTO) / Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2006
Ký hiệu phân loại: 337.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới : Thời cơ và thách thức (Chào mừng sự kiện Việt Nam gia nhập WTO) / Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2006
Ký hiệu phân loại: 337.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật