TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kế toán chi phí (72 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình khung đào tạo ngành kế toán, với thời lượng là 3 đơn vị học trình, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, về phân loại chi phí, qui trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo 3 mô hình: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính và mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức
 
Bài tập kế toán chi phí / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTY TNHH Lâm Quang / Nguyễn Minh Thư; Nguyễn Lan Hương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Công tác kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH MTV Động Cơ & máy nông nghiệp Miền Nam Vikyno & Vinappro / Hà Minh Đại ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Cost Accounting / Horace R. Brock, Linda Herrington.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cost accounting : foundations and evolutions / Michael R. Kinney, Cecily A. Raiborn.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cost accounting for dummies / Kenneth Boyd.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of Cost Accounting / Michael W Maher, William N. Lanen, Madhav V. Rajan.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Đông Nam Á / Đào Thị Kim Kiều; Cung Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Toàn Thắng Plastic / Nguyễn Thị Thi Thơ, Lưu Thanh Tâm (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương / Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng tại tp. Hồ Chí Minh / Đỗ Nguyên Kỳ; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần Cao su Đồng Phú / Trần Thị Thanh Hòa; Huỳnh Lợi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Trần Phát Huy ; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp / Võ Văn Nhị, Phạm Thanh Liêm, Lý Kim Khuê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí / Bùi Văn Trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí / Đoàn Ngọc Quế, Phạm Văn Dược, Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí / Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin xuất bản: H : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí / Phạm Thị Phụng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán chi phí / Phạm Thị Phụng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán chi phí / Phạm Thị Phụng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán chi phí / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : Bài tập (Có lời giải mẫu) / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : Bài tập (có lời giải mẫu) / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : bài tập (có lời giải) / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : Bài tập và bài giải / Huỳnh Lợi, Võ Văn Nhị (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : bài tập và bài giải / Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí : giáo trình / Khoa Kế toán-Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán chi phí = Cost accounting / Phạm Văn Dược (chủ biên), Trần Văn Tùng, Phạm Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí giá thành / Trần Văn Tùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí giá thành : lý thuyết, bài tập & bài giải / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH SX TM Uyên Phát / Phùng Thị Cẩm Thu ; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại DNTN Anh Long / Ngô Thị Thu Tâm; Nguyễn Trọng Nghĩa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sàn xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Cơ khí Hồng Thanh Long / Huỳnh Phú Khánh; Phạm Thị Phụng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMSXDV Hiệp Sanh / Bùi Phương Chi; Tăng Thị Thanh Thuỷ(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành và phân tích tình hình thực hiện giá thành tại công ty cổ phần Duy Hoàng / Lê Huỳnh Thanh Tâm, Nguyễn Quốc Thịnh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gạch men Chang Yih / Trần Ngọc Thanh, Đoàn Văn Liên giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây lắp & vật tư xây dựng 2 / Phạm Thị Vi; Đoàn Thị Thu Hoài (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức / Nguyễn Thảo Ngọc; Đoàn Thị Thu Hoài (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh C&C / Huỳnh Thị Thanh Nguyên; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Siam Brothers Việt Nam / Trần Thị Bích Thủy; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX - TM - Bến Nghé / Phạm Xuân Khoa; Trịnh Ngọc Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM DV Bình Nguyên / Nguyễn Thị Thương Huyền;Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX TM XD Điện Bích Hạnh. / Đỗ Thị Thảo; Nguyễn Duy Minh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CT CP Xi măng Đồng Tâm (chi nhánh TpHCM) / Võ Thị Phương Huyền ; Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến gỗ Forimex II / Phạm Thị Ngọc Lê; Đào Thị Kim Yến (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long / Lê Thị Lan Anh; Nguyễn Quốc Thịnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy thuốc lá Sài Gòn / Nguyễn Thị Thúy An.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại viện nghiên cứu cao su Việt Nam / Trần Thị Tuyết Anh; Nguyễn Công Đề (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại xí nghiệp gạch gốm xây dựng Mỹ Xuân Vũng Tàu / Hoàng Văn Thái.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây Dựng Thụ Viên / Nguyễn Thị Hằng; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH MTV Đóng Tàu 76 / Phạm Thị Hoàng Thơ; Nguyễn Thanh Tú (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất bao bì giấy nhựa Hải Dương / Phạm Thị Khánh Phượng;Phạm Thị Phụng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại công nghệ Quang Trung / Tống Minh Nghĩa; Phạm Thị Phụng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Quang Diệu / Nguyễn Thị Mỹ Trinh; Đặng Đình Tân (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH XD Điện-TM Tiến Phát / Lê Ngọc Hường; Hoàng Thị Ngọc Nghiêm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX TM Lưu Đức Tài / Nguyễn Thị Hằng Tiên;Hoàng Thị Ngọc Nghiêm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn / Nguyễn Thị Quý; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cty TNHH Dương Hải Phát / Nguyễn Hồng Hương ; Nguyễn Thị Thu Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại CT TNHH Tân Nhật Thái / Bùi Phương Thảo ; Phan Minh Thùy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán giá thành / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán giá thành : bài giảng / Trịnh Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán lao động tiền lương tại Vinacontrol - Tp.Hcm / Cao Thị Thùy Dung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH BAKEHOUSE Việt Nam / Đặng Thị Thảo Vy; Trần Thị Kỳ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy thuốc lá Sài Gòn / Mai Thị Ngọc Diễm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty TNHH SX - TM Tiến Lộc / Nguyễn Thị Như Trúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hoa Sen / Nguyễn Thị Minh Hà, Trịnh Ngọc Anh (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 / Trần Ngọc Diễm Hân; Trịnh Ngọc Anh (giáo viên hướng dẫn) .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của Thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra / Phạm Thanh Phong,Trần Khánh Lâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The controller as lean leader [electronic resource] : a novel on changing behavior with a lean cost management system / Sue Elizabeth Sondergelt.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Idico) / Lê Thị Tuyết Dung; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ