TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Kế toán Mỹ (14 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành kế toán, môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khái niệm và nguyên tắc hạch toán trong hệ thống kế toán tài chính của Mỹ hiện hành, là hệ thống kế toán khoa học và được sử dụng rộng rãi khắp thế giới nhằm đáp ứng việc hòa nhập vào nền kinh tế thế giới như hiện nay
 
Bài giảng phần mềm kế toán Mỹ (peachtree) / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán mỹ = Financial accounting / Phạm Thanh Liêm...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ / Nguyễn Quỳnh Tứ Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ / Nguyễn Quỳnh Tứ Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Mỹ : giáo trình / Trần Văn Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán Mỹ : Lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam / Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Thảo, Lê Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) / Kermit D.Larson; Đặng Kim Cương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán mỹ / Đặng Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán Mỹ / J Thacker Ronald.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm kế toán Mỹ / Nguyễn Quỳnh Tứ Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm Kế toán Mỹ Quicken : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sổ sách kế toán Mỹ : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học