TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Kế toán ngân hàng (139 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành kế toán, môn học cung cấp cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán chủ yếu trong ngân hàng thương mại, các nguyên tắc kế toán áp dụng và cách thức tổ chức, quy trình kế toán các hoạt động chủ yếu đó tại các ngân hàng thương mại
 
"Sáp nhập ngân hàng" theo đề án án " tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" / Phạm Hương Giang...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
234 sơ đồ kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting and financial management : developments in the international hospitality industry / edited by Peter Harris and Marco Mongiello.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for derivatives and hedging / Mark A. Trombley.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for property development / editor, R.T.M. Whipple.
Thông tin xuất bản: Sydney : Law Book Co  1985
Ký hiệu phân loại: 657.833
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assessing the determinants of bank performance in Vietnam: Empirical evidence from domestic commercial banks in the years 2005-2011 / Luong Hai Chau; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng : 100 bài tập & 20 đề thi tốt nghiệp & tuyển dụng / Nguyễn Thị Loan...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải Kế toán thương mại dịch vụ va kinh doanh xuất nhập khẩu / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thống kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bio-inspired credit risk analysis : computational intelligence with support vector machines [electronic resource] / Lean Yu [and others].
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại trong nền kinh tế toàn cầu các nguyên tắc và thực hành = Commercial bank operations in the global economy / Dương Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Vũ Thanh Lâm; Mai Thị Hoàng Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học trực thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn / Nguyễn Lan Anh; Phạm Ngọc Toàn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thục; Phạm Ngọc Toàn ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách tại kho bạc nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Dương Minh Nhật; Trần Văn Tùng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lữ hành trong việc lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản / Phạm Phương Thảo; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh / Tạ Thị Hà; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở TP.HCM / Nguyễn Thị Phương Anh; Phan Đình Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong / Trần Thị Thu Hằng; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh Long An / Đặng Thị Cẩm Vân; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngân hàng thương mại tại Tp. HCM / Trần Thủy Tiên; Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.120683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of business performance of listed commercial banks in Viet Nam / Nguyen Hung Long; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of profitability of commercial banks in Viet Nam / Nguyen Thi Thuy Lieu; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Effects of the components of camel model on bank efficiency : A panel analysis of vietnamese commercial banks / Bui Mai Nguyen Anh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Evaluating the quality of services in Vietnam retail banking sector / Ngo Viet Quan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting profitability of commercial banks in Viet Nam / Trinh Kim Vui; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors market impact business results of the state owned commercial bank in Ho Chi Minh city / Nguyen Duy Minh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.120688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Genetic Algorithms in Applications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12094212
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giải đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Hữu Đại, Hữu Thắng (sưu tầm, hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước / Nguyễn Thị Ngọc Anh ;Nguyễn Thanh Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.835045
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Đồng Nai / Nguyễn Tiến Thành; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giao dịch thương mại của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuyến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Nghiêm Văn Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kế toán nhà nước / Phạm Văn Đăng ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / Ngô Thế Chi, Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình ngân hàng thương mại / Trầm Thị Xuân Hương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trầm thị Xuân Hương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại / Trần Huy Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Governing finance : East Asia's adoption of international standards / Andrew Walter.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657.83330218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Governmental accounting made easy / Warren Ruppel.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập & 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trần Thế Sao (chủ biên); Phan Ngọc Thùy Như.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Ngô Thị Hồng Dung; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Tây Ninh / Nguyễn Thị Hồng Đào; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kế toán tại các trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương / Hoàng Thị Minh; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Cao đẳng , Đại học khu vực Tây Nam Bộ / Nguyễn Thị Diễm Trinh; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học / Vũ Hoa Tươi (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Tường Vy (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu / Trần Thị Duyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại : dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính,ngân hàng, chứng khoán / Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Improving retail banking service of joint stock commercial bank for investment and development of VietNam (BIDV) ai SaiGon north branch / Mai Dinh Hoang ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kế toán chi phí theo hoạt động trong doanh nghiệp KDDV khách sạn : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Minh Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8374
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán dịch vụ / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán dịch vụ / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hành chính sự nghiệp : giáo trình / Nghiêm Văn Lợi chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Nguyễn Phú Giang...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Trần Thị Hải Vân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết và bài tập / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng thương mại : giáo trình / Nguyễn Văn Lộc chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán nhà nước / Phạm Văn Đăng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC (ban hành ngày 30/03/2005) / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu / Phạm Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lịch sử ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 1963-2013 / Vietcombank
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.1209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết - bài tập & bài giải Kế toàn ngân hàng / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Measuring market risk with value at risk / Pietro Penza, Vipul Bansal.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons ,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Modern commercial banking [electronic resource] / H.R. Machiraju.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2008.
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp giải quyết việc làm dành cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh / Đoàn Thị Cẩm Vân; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam / Đỗ Thị Thanh Thúy; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai / Phạm Thị Bích Thảo; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần dịch vụ Á Châu tại khu vực TP.HCM / Nguyễn Tường Huynh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ngân hàng thương mại / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh : Nhìn lại 1 chặng đường phát triển / Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank chi nhánh 9 - Tp. HCM / Lê Diễm Phương; Ngô Quang Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh / Mai Thị Thu Hà; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.8322
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu khả thi mở rộng qui mô sản xuất của xí nghiệp giày TRAMATSUCO 1 / Đặng Ngọc Thiên Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiệp vụ ngân hàng ảo / Nguyễn Trần Nhật Huy, Phùng Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại / Võ Thị Thúy Anh (chủ biên), Lê Phương Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Lê Văn Tề (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Giáo trình / Lê Trung Thành.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Lý thuyết, bài tập & bài giải (dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng chứng khoán) / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã Hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = : Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking / Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP An Bình PGD Nguyễn Tri Phương / Võ Thị Ánh Hằng ; Phạm Hải Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Operations research models in quantitative finance : proceedings of the XIII Meeting EURO Working Group for Financial Modeling, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus / Rita L. D'Ecclesia, Stavros A. Zenios, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag,  1994
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Bình; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C- P / Trương Quang Thông.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam / Trần Tăng Thúy Liễu; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sa Đéc / Nguyễn Lê Hoài Thanh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản lý tài chính ngân hàng thương mại / Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên (biên soạn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Xuân Liễu (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thành Huyên (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thành Huyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Peter S. Rose ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Trương Quang Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại / Trương Quang Thông.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại / Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại / Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài chính trong vòng 36 giờ dành cho các nhà quản lý không chuyên về tài chính : Giáo trình / Robert A. Cooke.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The caterer and hotelkeeper guide to money matters for hospitality managers / Cathy Burgess.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding and Using Financial Data : an Ernst & Young guide for attorneys / Charles R. Wright.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế Việt Nam / Mai Thị Tố Trinh, Đỗ Thị Thùy Dung ; Hà Văn Dũng (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt Nam / Vũ Nhất Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ giao thông vận tải / Vũ Thị Thanh An; Phan Đức Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Vận dụng những nguyên tắc Basel trong quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. / Trần Nam Trung (chủ nhiệm đề tài)., Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Wiley GAAP 2017 [electronic resource] : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Joanne M. Flood.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : Wiley,  2017.
Ký hiệu phân loại: 657.8350021873
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments.
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giai đoạn từ nay đến năm 2020 / Đỗ Anh Thư; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.120
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ