TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Kế toán xây dựng (116 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Kế toán xây dựng là học phần đề cập đến những kiến thức kế toán cơ bản về kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng. Học phần kế toán này giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản: Khái quát về công tác kế toán của các đơn vị xây dựng. Nguyên tắc, phương pháp hạch toán từng phần hành kế toán cụ thể ở doanh nghiệp xây dựng. Cách lập, đọc các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây dựng.
 
133 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
135 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: H. Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
150 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Dương Nhạc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
189 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
234 sơ đồ kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
261 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Phạm Xuân Lực.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
261 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: H : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting and financial management : developments in the international hospitality industry / edited by Peter Harris and Marco Mongiello.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for derivatives and hedging / Mark A. Trombley.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for governmental and nonprofit entities / Earl R. Wilson, Jacqueline L. Reck, Susan C. Kattelus.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for property development / editor, R.T.M. Whipple.
Thông tin xuất bản: Sydney : Law Book Co  1985
Ký hiệu phân loại: 657.833
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Agriculture : an industry accounting and auditing guide / David Missen, Grant Pilcher
Thông tin xuất bản: : Croner CCH Group ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.863
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng TH chuyên nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập kế toán doanh nghiệp. Phần 1 / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng : 100 bài tập & 20 đề thi tốt nghiệp & tuyển dụng / Nguyễn Thị Loan...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính . phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (cập nhật theo thông tư 244/2009/TT - BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/02/2010 / Phan đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải Kế toán thương mại dịch vụ va kinh doanh xuất nhập khẩu / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thống kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bio-inspired credit risk analysis : computational intelligence with support vector machines [electronic resource] / Lean Yu [and others].
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Vũ Thanh Lâm; Mai Thị Hoàng Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học trực thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn / Nguyễn Lan Anh; Phạm Ngọc Toàn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán tại các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Thảo; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.867
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách tại kho bạc nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Dương Minh Nhật; Trần Văn Tùng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh / Tạ Thị Hà; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Q.1 - Hệ thống tài khoản kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Q.1 - Hệ thống tài khoản kế toán : Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Q.2 - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, hệ thống sơ đồ kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Quyển 1- hệ thống tài khoản kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Quyển 2- Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính hợp nhất / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp : Q.2 - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán : Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.643
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam / Đại học kinh tế TPHCM
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam : cập nhật mới đến năm 2011 / Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh Long An / Đặng Thị Cẩm Vân; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành xây dựng trên địa bàn TP.HCM / Huỳnh Nguyên Thanh Trúc ; Hà Xuân Thạch(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp.HCM / Bùi Mạnh Hùng; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Hữu Đại, Hữu Thắng (sưu tầm, hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước / Nguyễn Thị Ngọc Anh ;Nguyễn Thanh Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.835045
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Nghiêm Văn Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán ngân hàng / Trương Thị Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kế toán nhà nước / Phạm Văn Đăng ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / Ngô Thế Chi, Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Governing finance : East Asia's adoption of international standards / Andrew Walter.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657.83330218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Governmental accounting made easy / Warren Ruppel.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập & bài giải kế toán : Lý thuyết kế toán & kế toán doanh nghiệp kèm sơ đồ kế toán để tham khảo giải bài tập (Đã sửa chữa theo thông tư 10,44,64 của Bộ Tài chính) / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng,  1998
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Hướng dẫn về chứng từ kế toán-Hướng dẫn vể sổ kế toán / Đặng Văn Thanh (c.b)
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  1995
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống kế toán doanh nghiệp : sơ đồ hướng dẫn hạch toán-Hướng dẫn chuyển sổ / Đặng Văn Thanh (cb)
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  1995
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới / Huỳnh Minh Nhị, Nguyễn Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Ngô Thị Hồng Dung; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Tây Ninh / Nguyễn Thị Hồng Đào; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kế toán tại các trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương / Hoàng Thị Minh; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp Hồ Chí Minh / Lê Minh Chiến; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Cao đẳng , Đại học khu vực Tây Nam Bộ / Nguyễn Thị Diễm Trinh; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh dành cho trường học / Vũ Hoa Tươi (hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (thực hiện từ 30/3/2005) / Nguyễn Văn Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán (thực hiện từ 30/3/2005) / Nguyễn Phương Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Tường Vy (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán doanh nghiệp : Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (Biên soạn theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sửa đổi, bổ sung đến quý II năm 2006) / Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp : Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức sổ kế toán lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu / Trần Thị Duyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán chi phí theo hoạt động trong doanh nghiệp KDDV khách sạn : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Minh Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8374
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đại cương : Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 / Phạm Huyên
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán dịch vụ / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán dịch vụ / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán doanh nghiệp : Lý thuyết - bài tập - bài giải / Lê Thị Thanh Hà...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán doanh nghiệp cần biết - chính sách thuế : Quy định mới về quản lý hóa đơn chứng từ và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp / Hữu Đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kế toán doanh nghiệp dịch vụ : Giáo trình / Lê Thị Thanh Hải chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán doanh nghiệp kế toán thuế... : Hướng dẫn thực hành / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Quỳnh Sang, Nguyễn Thị Minh Thư, Dương Thị Mai Hà Trâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán doanh nghiệp xây lắp : áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán doanh nghiệp xây lắp, kế toán đơn vị chủ đầu tư / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hành chính sự nghiệp : giáo trình / Nghiêm Văn Lợi chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Nguyễn Phú Giang...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng / Trần Thị Hải Vân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết và bài tập / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán ngân hàng thương mại : giáo trình / Nguyễn Văn Lộc chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán nhà nước / Phạm Văn Đăng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC (ban hành ngày 30/03/2005) / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thương mại dịch vụ / Trần Phước
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu / Phạm Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.839
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kế toán doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.59707
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết - bài tập & bài giải Kế toàn ngân hàng / Trương Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh / Mai Thị Thu Hà; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.8322
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu khả thi mở rộng qui mô sản xuất của xí nghiệp giày TRAMATSUCO 1 / Đặng Ngọc Thiên Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Operations research models in quantitative finance : proceedings of the XIII Meeting EURO Working Group for Financial Modeling, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus / Rita L. D'Ecclesia, Stavros A. Zenios, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Physica-Verlag,  1994
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm kế toán doanh nghiệp tại công ty Interflour - Việt Nam / Lê Hải, Nguyễn Minh Kha, Cao Tùng Anh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ / Nguyễn Lý Minh Thy.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tài chính trong vòng 36 giờ dành cho các nhà quản lý không chuyên về tài chính : Giáo trình / Robert A. Cooke.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The caterer and hotelkeeper guide to money matters for hospitality managers / Cathy Burgess.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding and Using Financial Data : an Ernst & Young guide for attorneys / Charles R. Wright.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ giao thông vận tải / Vũ Thị Thanh An; Phan Đức Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.8327
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Wiley GAAP 2017 [electronic resource] : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Joanne M. Flood.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : Wiley,  2017.
Ký hiệu phân loại: 657.8350021873
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments.
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng