TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kiểm toán báo cáo tài chính (78 tài liệu)

 
Bài tập thực hành kế toán : lập chứng từ - ghi sổ - lập báo cáo tài chính / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Phương Đông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bằng chứng kế toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt / Vĩnh Bảo Hoàng Kha; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Báo cáo tài chính trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán / Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Trần Trung Tuấn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS 1 / Trần Thúy Lan Anh; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Minh Thúy; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp. hồ chí minh / Trương Thị Mỹ Liên; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Tp.HCM / Trần Thanh Thủy; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam / Nguyễn Minh Châu; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh / Tạ Thị Thơ; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chế độ kế toán : báo cáo tài chính - chứng từ và ghi sổ kế toán - sơ đồ kế toán. Quyển 2 / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Q.2 - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, hệ thống sơ đồ kế toán / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp . Quyển 2- Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, báo cáo tài chính hợp nhất / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán doanh nghiệp : Q.2 - Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán : Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.643
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP.HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế / Phạm Thị Lý ; Mai Thị Hoàng Minh(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0218
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN / Trần Bùi Nam; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình mô phỏng lập báo cáo tài chính / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt / Đặng Phạm Ngọc Trân; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND. / Văn Thanh Tú; Trịnh Xuân Hưng (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon (adac) / Nguyễn Thị Thu Trinh; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C / Đỗ Thành Thanh Thảo, Nguyễn Thị Kim Thanh; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán & TV A&C - Nha Trang / Nguyễn Thị Diệu Huyền ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê Ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam / Nguyễn Thị Mỹ Thuận; Dương Thị Mai Hà Trâm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao trong kiểm toán báo cáo tài chính / Nguyễn Thị Mai; Trịnh Ngọc Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) / Nguyễn Huy Hoàng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hướng dẫn thực hành ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp : thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05-07-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính chế độ chứng từ, sổ kế toán hành chính sự nghiệp : theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 /
Thông tin xuất bản: H : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp theo những quy định mới nhất / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (Biên soạn theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sửa đổi, bổ sung đến quý II năm 2006) / Phạm Huy Đoán, Nguyễn Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp : Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức sổ kế toán lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.63
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp theo những quy định mới nhất / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu / Trần Thị Duyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT theo phương pháp thủ công / Đặng Văn Sáng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính / Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Xuân Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán - lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế GTGT trên Excel / Bùi Văn Dương ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán - Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel / Bùi Văn Dương ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khác biệt giữa mong đợi của xã hội và nhận thức của kiểm toán viên về trách nhiệm trên báo cáo tài chính được kiểm toán / Trần Bình Trọng ; Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kiểm toán báo cáo tài chính / Trịnh Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán báo cáo tài chính : giáo trình / Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán Vaco / Trương Thị Lan Thanh; Phạm Ngọc Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại CT TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán - kiếm toán phía Nam (AASCS) / Huỳnh Thị Cẩm Nhung ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông thực hiện / Nguyễn Ái Nhi ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Phan Hữu Vinh; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tài sản cố đinh và chi phí khấu hao tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tạo công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Rồng Việt / Nguyễn Hoàng Duy; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt - CN chi nhánh Đồng Nai / Nguyễn Thị Hải Vân;Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiếm toán và tư vấn Chuẩn Việt / Nguyễn Hồng Ngọc; Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Trương Thị Mỹ Trang; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và định giá Thăng long – T.D.K (chi nhánh miền nam) / Đào Thị Kim Hương; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt (vdac) / Dương Hồng Nhung ;
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán & DV Tin học TP. HCM (AISC) / Nguyễn Lê Bích Trâm;Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Mazars Việt Nam / Lâm Thị Hương; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. / Nguyễn Ngọc Như Nguyệt; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mức trọng yếu & rủi ro kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán DFK VN / Đỗ Hoàng Anh Thư ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao chât lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán Á Châu / Trương Vĩnh Thắng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần Quốc Hùng; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 174.9657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể - Khoản mục doanh thu và khoản phải thu. / Trần Thu Phương Anh; La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Khách hàng ABC - Minh họa kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho. / Nguyễn Thị Khánh Duyên;La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán Immanuel thực hiện / Trần Thị Huỳnh Như; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon / Dương Thị Mai Thi; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Lê Thị Bích Vân; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện / Nguyễn Hà Mi;Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs) thực hiện / Lê Minh Duy Kha; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán AS / Tô Anh Hùng; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) / Bùi Thị Thúy Hằng; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông Du. / Phạm Thị Bích Ngọc; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Mai Ngọc Anh; Trần Thị Kỳ (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện / Đỗ Thị Vũ By; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện / Nguyễn Ngọc Phương Uyên; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 2- Hạch toán kế toán : bài tập / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 3- Phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế / Nguyễn Việt (chủ biên), Phạm Quốc Thuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực trạng kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn Rồng Việt (vdac) / Nguyễn Bảo Ngọc; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam những vấn đề chung và các yếu tố của báo cáo tài chính : sách chuyên khảo / Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng