TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kiểm soát nội bộ (69 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp các kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, đối tượng phương pháp của kiểm toán nội bộ, các lọai kiểm toán, các khái niệm và qui trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán nội bộ, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán nội bộ trong các lọai hình doanh nghiệp khác nhau.
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM / Trần Thị Thu Trang; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ ChÍ Minh / Lê Thanh tuyền; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh / Trần Thị Thu Hương; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh huởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần dược phẩm bến tre / Lê Thị Thùy Dung; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp giáo dục tại các trường công lập thuộc TP.Phan Thiết / Đào Thị Cúc Phương; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ chi ngân sách tại các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Thoa; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Thuận / Bố Thanh Thu; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các đơn vị xây lắp tỉnh Bình Phước / Huỳnh Phan Thị Hồng Tiến; Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản / Nguyễn Thị Duyên; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị dạy nghề công lập trên địa bàn TP.HCM / Dương Thu Trang; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các công ty dịch vụ công ích TP. Hồ Chí Minh / Phan Xuân Thiện; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hồ Chí Minh / Đinh Thị Thu Thủy; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietnam Airlines khu vực miền Nam / Bùi Quốc Toản; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Ly Huyền; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần du lịch Fiditour tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Thanh Tâm; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận Thủ Đức / ê Trọng Thiện; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp xây dựng tỉnh Bình Dương / Phạm Thị Ánh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam / Phạm Thị Hương; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.HCM / Lê Thị Hồng Lam; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh / Ngô Thị Thanh Hảo; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp / Huỳnh Thị Bích Ngọc; Trần Phước (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Nguyễn Thanh Hiếu; Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH Huỳnh Thiệt / Nguyễn Thị Mai Thảo; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh / Võ Thị Kim Thảo ; Hà Xuân Thạch(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công ty tnhh một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng quản trị rủi ro / Lê Phương Oanh; Võ Văn Nhị ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Trần Thị Hạ Quyên; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tp.Hồ Chí Minh / Tiêu Thị Thu Hiền; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy / Nguyễn Thị Hạnh; Trần Đình Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 / Đỗ Hoàng Duy ; Phạm Thị Phụng(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Huỳnh Dị Thảo; Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Hà Xuân Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Tp.HCM / Đỗ Đậu Thi Thơ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Lê Thị Phương Nam; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Trần Xuân Lành; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.Hcm / Trình Thị Nhinh; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại ngân hàng Eximbank - khu vực Đông Nam Bộ / Trần Minh Quang; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh / Đỗ Huỳnh Dị Thảo; Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Minh; Phạm Văn Dược (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại chi cục thuế Tân Bình / Nguyễn Việt Tường; Hà Xuân Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận Tân Phú / Nguyễn Thị Thanh Thúy; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài sản tại bệnh viện bệnh nhiệt đới / Huỳnh Dung Thủy; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các UBND xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thị Thu Thảo; Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty điện lực Kon Tum / Nguyễn Vi Bảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Nguyễn Ngọc Lý; Huỳnh Xuân Hiệp (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Dương Văn Quang; Huỳnh Lợi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Implementing and auditing the internal control system / Dimitris N. Chorafas.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave,  2001.
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Bộ môn Kiểm toán ĐHKTTPHCM.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Bộ môn Kiểm toán ĐHKTTPHCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế Thủ Đức / Trần Phương Nam ; Nguyễn Thị Loan(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide / Michael P. Cangemi, Tommie Singleton.
Thông tin xuất bản: N.J : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh / Võ Thị Việt Thùy; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh / Lê Nguyễn Trường An; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty may Nhà Bè / Phạm Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Ninh; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam- khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Mộng Long Châu; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hoạt động trong công tác chống thất thu thuế giá trị gia tăng tại cục thuế TPHCM / .....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nâng cao tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ hoạt động chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Nguyễn Văn Tình; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh / Trần Thị Ngọc Trang; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty Vinacofexim / Nguyễn Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín / Nguyễn Thị Tố Uyên, Trịnh Xuân Hưng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kiểm soát nội bộ quy trình thu chi tại trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh / Đặng Thanh Tâm; Trần Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Sarbanes-Oxley IT compliance using COBIT and open source tools [electronic resource] / Christian B. Lahti, Roderick Peterson.
Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Syngress Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.458028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar / Dan Swanson.
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM / Nguyễn Trọng Phương ;Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Wiley CIAexcel exam review 2014. Part 3, Internal audit knowledge elements / S. Rao Vallabhaneni.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình dương / Nguyễn Hoàng Phúc; Nguyễn Thị Thu Hiền (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Lin; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ