TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kiểm toán tuân thủ (255 tài liệu)

 
Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học: Sổ sách kiểm toán độc lập
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Auditing after Sarbanes-Oxley : illustrative cases / Jay C. Thibodeau, Deborah Freier.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-HilI/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing and accounting cases : investigating issues of fraud and professional ethics / Jay C. Thibodeau, Deborah Freier.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.450973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing and assurance services : an applied approach / Iris Stuart.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing Cases / Michael C. Knapp.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing for dummies / by Maire Loughran.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auditing the effectiveness of lean manufacturing in driving operation performance in Viet Nam / Nguyen Van Hung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Bài tập kiểm toán / Trường đại học Kinh tế Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Kiểm toán / Trường đại học Kinh tế Tp.HCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế : toàn tập 37 chuẩn mực= Translation of International Standards on Auditing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Phương Thảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm toán độc lập - nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Xuân Đông; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán - nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thị Phương Thảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM / Trần Thị Thu Trang; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ ChÍ Minh / Lê Thanh tuyền; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh / Trần Thị Thu Hương; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh huởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần dược phẩm bến tre / Lê Thị Thùy Dung; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ các khoản thu, chi sự nghiệp giáo dục tại các trường công lập thuộc TP.Phan Thiết / Đào Thị Cúc Phương; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ chi ngân sách tại các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Thoa; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Thuận / Bố Thanh Thu; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các đơn vị xây lắp tỉnh Bình Phước / Huỳnh Phan Thị Hồng Tiến; Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản / Nguyễn Thị Duyên; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam / Nguyễn Minh Châu; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị dạy nghề công lập trên địa bàn TP.HCM / Dương Thu Trang; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các công ty dịch vụ công ích TP. Hồ Chí Minh / Phan Xuân Thiện; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách / Quốc Huy, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản pháp luật về kiểm toán / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP. Hồ Chí Minh / Đinh Thị Thu Thủy; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietnam Airlines khu vực miền Nam / Bùi Quốc Toản; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Ly Huyền; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần du lịch Fiditour tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Thanh Tâm; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận Thủ Đức / ê Trọng Thiện; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp xây dựng tỉnh Bình Dương / Phạm Thị Ánh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam / Phạm Thị Hương; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017 / Vũ Hoa Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học - quy định mớí về quàn lý thu chi trong trường học / Hữu Đại , Vũ Tươi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán 2010 dành cho kế trưởng doanh nghiệp : 175 câu hỏi đáp pháp luật về kế toán, kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về chế độ phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chế độ tài chính kế toán và kiểm soát chi tiêu ngân sách 2008 / Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1999
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam / Đoàn Lê Minh; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá và hoàn thiện hệ thống kiểm nội bộ (KSNB) đối với nghiệp vụ mua vào và thanh toán tại Cty giày Gia Định / Trương Thị Thuỳ Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều lệ hội kế toán Việt Nam / Trung ương hội kế toán Việt Nam
Thông tin xuất bản: H : Hà Nội,  1999
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ethics and Auditing
Thông tin xuất bản: Canberra ANU Press  2005
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethics and Auditing
Thông tin xuất bản: Canberra ACT, Australia : ANU Press ,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN / Trần Bùi Nam; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.HCM / Lê Thị Hồng Lam; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh / Ngô Thị Thanh Hảo; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp 2010 & những quy định mới nhất về tài chính, kế toán, thuế và quản lý điều hành doanh nghiệp / Bộ Tài Chính ;Thanh Thảo (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kiểm toán hoạt động / Nguyễn Quang Quynh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Lý thuyết kiểm toán / Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mô phỏng kiểm toán / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition / IFAC
Thông tin xuất bản: IFAC International Federation of Accountants ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Toàn tập 37 chuẩn mực mới và 5 chuẩn mực còn hiệu lực = vietnamese standards on auditing
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp / Huỳnh Thị Bích Ngọc; Trần Phước (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Nguyễn Thanh Hiếu; Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH Huỳnh Thiệt / Nguyễn Thị Mai Thảo; Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh / Võ Thị Kim Thảo ; Hà Xuân Thạch(Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành / Thiều Thị Tâm ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản về chế độ kế toán hiện hành / Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống văn bản về chế độ kiểm toán hiện hành : nội dung bao gồm: luật kiểm toán nhà nước, 37 chuẩn mực kiểm toán hiện hành (VSA), các văn bản khác liên quan đến kiểm toán, dự thảo luật thuế TNDN & thuế GTGT / Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công ty tnhh một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng quản trị rủi ro / Lê Phương Oanh; Võ Văn Nhị ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Trần Thị Hạ Quyên; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tp.Hồ Chí Minh / Tiêu Thị Thu Hiền; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy / Nguyễn Thị Hạnh; Trần Đình Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 / Đỗ Hoàng Duy ; Phạm Thị Phụng(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Huỳnh Dị Thảo; Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Hà Xuân Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Tp.HCM / Đỗ Đậu Thi Thơ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Lê Thị Phương Nam; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Trần Xuân Lành; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.Hcm / Trình Thị Nhinh; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại ngân hàng Eximbank - khu vực Đông Nam Bộ / Trần Minh Quang; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tp. Hồ Chí Minh / Đỗ Huỳnh Dị Thảo; Hoàng Công Gia Khánh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Minh; Phạm Văn Dược (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại chi cục thuế Tân Bình / Nguyễn Việt Tường; Hà Xuân Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận Tân Phú / Nguyễn Thị Thanh Thúy; Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý tài sản tại bệnh viện bệnh nhiệt đới / Huỳnh Dung Thủy; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các UBND xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thị Thu Thảo; Hà Xuân Thạch (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty điện lực Kon Tum / Nguyễn Vi Bảo; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Nguyễn Ngọc Lý; Huỳnh Xuân Hiệp (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt / Đặng Phạm Ngọc Trân; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND. / Văn Thanh Tú; Trịnh Xuân Hưng (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon (adac) / Nguyễn Thị Thu Trinh; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán & TV A&C - Nha Trang / Nguyễn Thị Diệu Huyền ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán M&H / Nguyễn THị Hiền; Pham Ngọc Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất / Lê Ngọc Bội Duyên; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Dương Văn Quang; Huỳnh Lợi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận 7 tại Tp.Hồ Chí Minh / Ngô Thị Kim anh; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và giải pháp công nghệ thông tin Đại Nam / Nguyễn Thị Mỹ Thuận; Dương Thị Mai Hà Trâm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại CT TNHH Kiểm Toán tư vấn Rồng Việt / Nguyễn Kiều Hạnh ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D.K / Đậu Thị Thùy Trang; Phạm Quốc Thuần (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM thực hiện. / Huỳnh Hứa Kim Ngân; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao trong kiểm toán báo cáo tài chính / Nguyễn Thị Mai; Trịnh Ngọc Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) / Nguyễn Huy Hoàng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiệnquy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán DTL / Nguyễn Thị Minh Tâm; Lưu Thanh Tâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Implementing and auditing the internal control system / Dimitris N. Chorafas.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave,  2001.
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Iso 14001 và kiểm toán môi trường / Thái Văn Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán doanh nghiệp cần biết - chính sách thuế : Quy định mới về quản lý hóa đơn chứng từ và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp / Hữu Đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam / Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Thảo, Lê Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và các quy định pháp luật cần biết / Tường Vi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập / Trần Thị Giang Tân.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Bộ môn Kiểm toán ĐHKTTPHCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Bộ môn Kiểm toán ĐHKTTPHCM.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm soát nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm soát nội bộ quy trình bán hàng - thu tiền tại Cty TNHH kế toán & kiểm toán Phương Nam / Nguyễn Hồng Hoàng Nhi ; Ngô Thị Mỹ Thuý (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế Thủ Đức / Trần Phương Nam ; Nguyễn Thị Loan(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kiểm soát nội bộ về nghiệp vụ doanh thu tại công ty cổ phần Hóa An / Nguyễn Thị Cẩm Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán / Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm Toán / Đoàn Văn Liên
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán / Đoàn Văn Liên, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán / Trần Thị Giang Tân (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm Toán / Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, Trần Thị Giang Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : giáo trình (dùng cho trung cấp nghề) / Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Quỳnh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : giáo trình / Đồng Thị Vân Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : giáo trình / Phan Trung Kiên
Thông tin xuất bản: H. : Lao động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán : Giáo trình / Trung Kiên Phan chủ biên, Trần Quý Liên, Nguyễn Hồng Thuý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : lý thuyết và thực hành / Phan Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán : lý thuyết và thực hành / Phan Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán = Auditing / Alvin A. Arens, James K. Loebbecke.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán 1 / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 1 / Thái Thị Nho, Ngô Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 2 / Cung Hữu Đức, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 2 / Cung Hữu Đức, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 3 / Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Thành Kim Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán 4 / Phạm Ngọc Toàn, Hồ Xuân Hữu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán báo cáo tài chính / Trịnh Xuân Hưng, Nguyễn Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán báo cáo tài chính : giáo trình / Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện / Đào Thị Thanh Thúy ; Thái Thị Nho (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán Vaco / Trương Thị Lan Thanh; Phạm Ngọc Toàn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán chi phí hoạt động trong tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất / Huỳnh Thị Kim Thúy; Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán đại cương / Nguyễn Phúc Sinh(chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán đại cương : bài tập và bài giải / Nguyễn Phú Cường(chủ biên), Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại CT TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán - kiếm toán phía Nam (AASCS) / Huỳnh Thị Cẩm Nhung ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán hoạt động / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán hoạt động / Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán khoản khoản mục chi phí hoạt động tại công ty tnhh Kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Cao Ngọc Trâm; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông thực hiện / Nguyễn Ái Nhi ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục doanh thu bánhàng và cung cấp dịch vụ tại công tytnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Võ Cao Phương Duy; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Phan Hữu Vinh; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục phải thu và phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) / Lê Hạnh Lam; Trịnh Ngọc Anh (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tài sản cố đinh và chi phí khấu hao tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tạo công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Rồng Việt / Nguyễn Hoàng Duy; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt - CN chi nhánh Đồng Nai / Nguyễn Thị Hải Vân;Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán khoản mục tiền trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiếm toán và tư vấn Chuẩn Việt / Nguyễn Hồng Ngọc; Nguyễn Thành Kim Dung (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ / Đặng Văn Thanh, Lê Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations and Controls / Victor Z. Brink, Herbert Witt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Trương Thị Mỹ Trang; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao TSCĐ tại C.ty TNHH tư vấn và kiểm toán Gia Cát / Nguyễn Thị Ninh Hòa; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và định giá Thăng long – T.D.K (chi nhánh miền nam) / Đào Thị Kim Hương; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán tuân thủ / Trần Văn Tùng, Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật kế toán
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Chính trị Quốc gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán hiện hành và luật kế toán 2015 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thàng 01 năm 2017) / Dương Phong (tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán kiểm toán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kế toán và những quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện áp dụng từ năm 2017 / Tăng Bình, Ngọc Tuyền (hệ thống).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật Kiểm toán nhà nước : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp ,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kiểm toán nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung : Thông qua tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV và hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập / Quý Lâm (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kiểm toán nhà nước và các quy định mới về công tác kiểm toán 2017 / Hồng Thắm (sưu tầm và hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản công, cơ chế đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kiểm toán nhà nước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết kiểm toán / Thái Thị Nho, Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết kiểm toán : Giáo trình / Nguyễn Viết Lợi, Đậu Ngọc Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide / Michael P. Cangemi, Tommie Singleton.
Thông tin xuất bản: N.J : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng kiểm toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Modern Auditing / C. Boynton Wikkiam, N. Johnson Raymond, G. Kell Walter.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley and Sons, Inc.,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của bệnh viện An Bình - Thành phố Hồ Chí Minh / Võ Thị Việt Thùy; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh / Lê Nguyễn Trường An; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán tư vấn Rồng Việt (vdac) / Dương Hồng Nhung ;
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Mazars Việt Nam / Lâm Thị Hương; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty may Nhà Bè / Phạm Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs) / Nguyễn Thị Thủy Tiên; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. / Nguyễn Ngọc Như Nguyệt; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mức trọng yếu & rủi ro kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH kiểm toán DFK VN / Đỗ Hoàng Anh Thư ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao chât lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán Á Châu / Trương Vĩnh Thắng; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Ninh; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam- khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Mộng Long Châu; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hoạt động trong công tác chống thất thu thuế giá trị gia tăng tại cục thuế TPHCM / .....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nâng cao tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ hoạt động chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Bình Thuận / Nguyễn Văn Tình; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh / Trần Thị Ngọc Trang; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại công ty Vinacofexim / Nguyễn Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2013 / Bùi Văn Hà ; Võ Văn Nhị (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu về hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín / Nguyễn Thị Tố Uyên, Trịnh Xuân Hưng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Hữu Đại (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ kế toán xã, phường, thị trấn : quy định mới về quản lý ngân sách 2017 / Hữu Đại, Hữu Thắng ( sưu tầm, hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguyên lý kế toán Mỹ / J Thacker Ronald.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kiểm soát nội bộ quy trình thu chi tại trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh / Đặng Thanh Tâm; Trần Hồng Vân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Pesticides : Recent Trends in Pesticide Residue Assay
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA) / Nguyễn Lưu Nguyệt Hằng; Ngô Ngọc Cương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam. / Đặng Thị Thúy Hằng; Thái Thị Nho (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing & other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing and other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of auditing and other assurance services / Ray Whittington, Kurt Pany.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Auditing and Other Assurance Services : Updated Chapters 5, 6 and 7 / O. Ray Whittington, Kurt Pany
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Qui trình kiểm toán doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà Nội / Phạm Tường Vy; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể - Khoản mục doanh thu và khoản phải thu. / Trần Thu Phương Anh; La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Khách hàng ABC - Minh họa kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho. / Nguyễn Thị Khánh Duyên;La Xuân Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) / Nguyễn Thị Thùy Trang; Trịnh Ngọc Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm được áp dụng tại Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC / Nguyễn Ngọc Ánh ; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán chi phí tiền lương tại công ty TNHH AFC Việt Nam / Trần Thị Kim Trâm; Nguyễn Thanh Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Lê Thị Tố Diễm; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán-tư vấn Khang Việt / Nguyễn Trương Thảo Nguyên; Nguyễn Quỳnh Tứ Ly (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu tại CTy Kiểm toán Phương Nam / Nguyễn Thị Diễm ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán doanh thu và nợ phải thu tại Cty TNHH Kiểm toán DTL / Võ Trúc Phương; Ngô Thị Mỹ Thúy(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu & nợ phải thu khách hàng tại Cty Kiểm toán & Tư vấn TNP / Huỳnh Thị Thu Thủy; Dương Thị Mai Hà Trâm(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu áp dụng tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán - kiểm toán phía nam AASCS / Nguyễn Thị Kim Oanh; Nguyễn Công Đề (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL / Võ Tường Vy; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại chi nhánh công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Huỳnh Vũ Phương Dung; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán Immanuel thực hiện / Trần Thị Huỳnh Như; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Asia Dragon / Dương Thị Mai Thi; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện / Trần Thị Việt Trinh ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty kiểm toán AS / Nguyễn Trần Bích Trâm; Nguyễn Thị Đoan Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt / Lê Thị Bích Vân; Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện / Nguyễn Hà Mi;Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs) thực hiện / Lê Minh Duy Kha; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định & chi phí khấu hao tài sản cố định tại Cty TNHH Kiểm toán AS / Võ Nguyễn Trung Hào ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán AS / Tô Anh Hùng; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại công ty Kiểm Toán Toàn Cầu (GAFC) / Lê Thị Diễm Tiên ; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) / Bùi Thị Thúy Hằng; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông Du. / Phạm Thị Bích Ngọc; Trịnh Xuân Hưng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND / Phạm Bạch Ngọc;Võ Tường Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt / Mai Ngọc Anh; Trần Thị Kỳ (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Cty TNHH Kiểm toán & định giá Thăng Long T.D.K - Đồng Nai / Phạm Trần Hạnh Nhưng ; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc thực hiện / Nguyễn Lệ Ngọc Hương; Nguyễn Trọng Nghĩa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện / Đỗ Thị Vũ By; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định trong tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM (AISC) / Phạm Ngọc Nhàn; Trịnh Xuân Hưng (GVHD.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn RồngViệt (vdac) / Nguyễn Thị Huyền Trân; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện / Nguyễn Ngọc Phương Uyên; Trịnh Ngọc Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do C.ty TNHH kiểm toán MXK thực hiện / Nguyễn Thị Hoàng Yến; Ngô Thị Mỹ Thúy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán VACO thực hiện tại công ty in XYZ / Hồ Đình Đạm; Cung Hữu Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Sarbanes-Oxley IT compliance using COBIT and open source tools [electronic resource] / Christian B. Lahti, Roderick Peterson.
Thông tin xuất bản: Rockland, Mass. : Syngress Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.458028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Standard for auditing computer applications / Martin A. Krist.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach,  1999
Ký hiệu phân loại: 657.450285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar / Dan Swanson.
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM / Nguyễn Trọng Phương ;Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thẩm định về phương diện tài chính của dự án đầu tư trung, dài hạn tại sở giao dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam / Nguyễn Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
The Future of Audit / Ng, Juliana ; Jubb, Christine ; Kend, Michael ; Houghton, Keith.
Thông tin xuất bản: Croatia : ANU Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Théorie et pratique de l'audit interne / Jacques Renard; préface de Louis Gallois.
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kiểm toán / La Xuân Đào chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực trạng công tác kiểm toán doanh thu & nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Cty TNHH kiểm toán BCTC do Cty TNHH Kiểm toán Đại tín thực hiện / Bùi Tuấn Nghĩa ; Ngô Thị Mỹ Thuý (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực trạng kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn Rồng Việt (vdac) / Nguyễn Bảo Ngọc; Thái Thị Nho (GVHD).
Thông tin xuất bản: