TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kế toán thuế (34 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình khung đào tạo ngành kế toán, với thời lượng là 3 đơn vị học trình, nội dung chủ yếu về kế toán các loại thuế trong một doanh nghiệp, từ việc ghi nhận vào chứng từ, ghi sổ kế toán và lập tờ kê khai thuế.
 
101 sơ đồ hướng dẫn hạch toán và hướng dẫn chuyển sổ kế toán / Đặng Văn Thanh (cb).Hệ thống kế toán hành chính-sự nghiệp: sơ đồ hướng dẫn hạch toán-hướng dẫn chuyển sổ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  1996
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương / Trần Thị Tùng; Võ Văn Nhị (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh / Nguyễn Hải Đăng; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh / Lương Thị Hồng Hoa ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách / Khánh Chi, Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán mới trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán thuế và báo cáo thuế / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác kế toán thuế và quyết toán thuế tại Công ty TNHH giao nhận vận tải Trần Quang (TRANQUANGLOGISTICS) / Hoàng Võ Đoan Thụy; Nguyễn Thanh Tú (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Trần Phú; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam / Nguyễn Diên Duẩn; Trần Đình Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính chế độ chứng từ, sổ kế toán hành chính sự nghiệp : theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 /
Thông tin xuất bản: H : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp theo những quy định mới nhất / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: Thành Phố Hồ Chí Minh : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và báo cáo thuế / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp theo những quy định mới nhất / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế dùng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ sở ngoài công lập / Trần Khánh Lâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Independent accounts : the possibilities for auditor independence in the age of financial scandal / edited by Cheryl L. Lehman.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Oxford : Elsevier JAI,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Phan Thị Ngọc Thúy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán mới đơn vị hành chính sự nghiệp chế độ tự chủ-tự chịu trách nhiệm về quản lý hành chính sử dụng mục lục ngân sách nhà nước : theo quyết định số 19/20006/QĐ ngày 30-3-2006 của Bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán thuế / Nguyễn Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán thuế / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty liên doanh điều hành Hoàng Long / Lê Thị Bích Nga; Phan Đình Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán thuế tại Cty TNHH Vận tải tư vấn ĐT T&T / Nguyễn Thị Ngọc Hiền ; Nguyễn Thị Thu Hường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán thuế tại Cty TNHH Vũ Hùng Long / Hoàng Phi Long ; Trần Thị Kỳ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kế toán thuế và báo cáo thuế : giáo trình / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 2- Hạch toán kế toán : bài tập / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 3- Phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực trạng công tác kế toán thuế tại công ty TNHH TM - VT Hưng Lộc Thịnh / Trương Thị Thanh Hồng;Nguyễn Thu Hiền (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thuế và kế toán thuế năm 2008 / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp : Lý thuyết và thực hành / Phạm Đức Cường,Trần Mạnh Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa : Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế / Trần Mạnh Dũng, Hà Thị Thúy Vân, Vũ Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng