TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Kế toán hành chính sự nghiệp 2 (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp các kiến thức về khái niệm, nội dung, nguyên tắc kế toán, các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và phương pháp kế toán nguồn thu hoạt động và sử dụng nguồn thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp; kế toán nguồn thu viện trợ, vay nợ và sử dụng nguồn thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; kế toán nguồn thu phí, lệ phí được khấu trừ, để lại và sử dụng chi hoạt động thu phí, lệ phí; kế toán hoạt động tài chính; kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong đơn vị Hành chính sự nghiệp; hướng dẫn nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của đơn vị Hành chính sự nghiệp.
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Hồng Thắm; Phạm Quốc Thuần (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh / Lương Thị Hồng Hoa ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách / Khánh Chi, Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính / Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Hữu Đại, Hữu Thắng (sưu tầm, hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Đồng Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Nghiêm Văn Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị (chủ biên);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 & các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Nguyễn Đại (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện / Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2017 / Tường Vy (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính chế độ chứng từ, sổ kế toán hành chính sự nghiệp : theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 /
Thông tin xuất bản: H : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp bằng excel / Trần Văn Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp theo những quy định mới nhất / Nguyễn Văn Nhiệm.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu / Trần Thị Duyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Phan Thị Ngọc Thúy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán hành chính sự nghiệp : giáo trình / Nghiêm Văn Lợi chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán mới đơn vị hành chính sự nghiệp chế độ tự chủ-tự chịu trách nhiệm về quản lý hành chính sử dụng mục lục ngân sách nhà nước : theo quyết định số 19/20006/QĐ ngày 30-3-2006 của Bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và các quy định pháp luật cần biết / Tường Vi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Hữu Đại (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 2- Hạch toán kế toán : bài tập / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sơ đồ hạch toán bài tập và lập báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp : theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số 999. Phần 3- Phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp / Phạm Xuân Lực, Nguyễn Văn Nhiệm
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài chính kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước / Phạm Văn Đăng chủ biên, Nguyễn Văn Tạo, Phan Thị Cúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế và cài đặt phần mềm hỗ trợ quản lý "Kế toán hành chính sự nghiệp" tại phòng tài chính - Thành phố Cà Mau / Đinh Như Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ