TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp (13 tài liệu)

 
Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách / Quốc Huy, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán 2010 dành cho kế trưởng doanh nghiệp : 175 câu hỏi đáp pháp luật về kế toán, kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về chế độ phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện / Đào Thị Thanh Thúy ; Thái Thị Nho (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ / Đặng Văn Thanh, Lê Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp / Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations and Controls / Victor Z. Brink, Herbert Witt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản công, cơ chế đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến ý kiến kiểm toán viên đối với BCTC của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản được niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2013 / Bùi Văn Hà ; Võ Văn Nhị (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán và kiểm toán của các doanh nghiệp tại quận Thủ Đức / Hoàng Thị Nga ; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Tân Bình / Nguyễn Đức Lưu; Nguyễn Ngọc Huy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình dương / Nguyễn Hoàng Phúc; Nguyễn Thị Thu Hiền (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ