TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Phần mềm kế toán Việt Nam (76 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học cung cấp kiến thức giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên phần mềm kế toán. Thao tác thực hành các nghiệp vụ thông qua các bài tập trên phần mềm kế toán cụ thể Misa, sinh viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản của kế toán máy để làm tốt công việc kế toán viên
 
Accounting information systems / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Learning South-Western.,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.0285574
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / Marshall B. Romney, Brigham Young University, Paul John Steinbart, Arizona State University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : basic concepts and current issues / Robert L. Hurt.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : basic concepts and current issues / Robert L. Hurt.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : understanding business processes / Brett Considine...[et al].
Thông tin xuất bản: Milton, Qld : John Wiley & Sons Australia,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng phần mềm kế toán Mỹ (peachtree) / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Hồng Thắm; Phạm Quốc Thuần (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y tế công lập Tp. Hồ Chí Minh / Dương Thụy Hiền; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Biên Hòa / Lai Quốc Hưng; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng / Vũ Thị Phương Thảo; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Cao Quý Khương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Cao Qúy Khương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Logistics tại TP.HCM / Đỗ Uyên Kha; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa - trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thảo; Phan Đức Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh / Mai Thanh Hiền; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Quảng Ngãi / Huỳnh Thị Thùy Linh; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Computer accounting with Microsoft Office Accounting 2007 / Carol Yacht, software consultant ; Susuan V. Crosson, Santa Fe Community College.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer accounting with QuickBooks Pro 2007 / Donna Ulmer.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer accounting with sage 50 complete accounting 2013 [formerly Peachtree] / Carol Yatch
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computerized Accounting / Emma Jo Spiegelberg.
Thông tin xuất bản: USA : Glencoe,  1995
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corporate accounting information systems / Tony Boczko
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.HCM / Quách Minh Ngọc ; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Thực nghiệm tại thành phố Trà Vinh / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Huỳnh Tấn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Excel kế toán : Bài giảng / Nguyễn Công Điền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Excel ứng dụng phân tích hoạt động kinh doanh& tài chính kế toán / Đinh Thế Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM / Đặng Thị Việt Hà; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Kế toán máy : dùng cho sinh viên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Thị Song Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế Quốc dân ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gold Run Snowmobile, Inc : computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounting / Leland, Mansuetti ,Keith Weidkamp.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) / Huỳnh Văn Hiếu ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) / Huỳnh Văn Hiếu, Lương Đức Thuận, Trần Nam Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán / Phạm Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết, Bài tập và Bài giải / Nguyễn Thế Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán = Accounting Information Systems / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy; Phan Đức Dũng (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán 2 / Huỳnh Văn Hiếu ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán 2 / Huỳnh Văn Hiếu...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán. Phần 1 / Huỳnh Văn Hiếu, Lương Đức Thuận, Trần Nam Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1 / Thái Phúc Huy (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. Tập 1 / Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2 / Thái Phúc Huy (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3 / Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp Hồ Chí Minh / Lê Minh Chiến; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập / Vũ Quốc Tuấn; Trần Văn Thảo( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn thực hành viết phần mềm kế toán trên Access / Đặng Văn Sáng, Nguyễn Ngọc Hiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to accounting information systems : International edition / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011.
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán máy / Nguyễn Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastery of the Financial Accounting Research System (FARS) through cases / Wanda A. Wallace.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại: 657.028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microcomputer Accounting: Tutorial and Applications for Peachtree Complete Accounting Release 8.0 Text-Workbook with CD-ROM / Greg E Anders.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc sử dụng phần mềm kế toán tại công ty TNHH TMDV Điện- Điện tử và Tin học Nguyễn Trần Vũ. / Phạm Thị Thanh Vân; Nguyễn Phú Tụ (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE / Vũ Thị Thu Hà ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán - nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Thương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Ngô Ngọc Nguyên Thảo; Trần Nam Trung (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM / Ngô Ngọc Nguyên Thảo; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Những nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thành công phân hệ kế toán trong môi trường ứng dụng OPENERP tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM / Hoàng Thị Nhung ; Nguyễn Bích Liên(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Peachtree for dummies / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Peachtree for dummies / Elaine Marmel, Diane Koers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm kế toán Mỹ / Nguyễn Quỳnh Tứ Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm Kế toán Mỹ Quicken : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm kế toán Việt Nam / Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm kế toán Việt Nam / Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam 3.2A : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phần mềm Kế toán Việt Nam IAS : Áp dụng thành tựu thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy thực hành cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản trị xí nghiệp : Toàn tập. Tập 2- Tin hóa... hệ thống thông tin kế toán / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
QuickBooks 2006 / Bonnie Biafore.
Thông tin xuất bản: kd : Pogue Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
QuickBooks 2013 : the missing manual / Bonnie Biafore.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol : O'Reilly,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SAP ERP financial accounting and controlling : configuration and use management / Andrew Okungbowa.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Distributed to the Book trade worldwide by Springer,,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SQL Server 2005 xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C# 2005 / Phạm Hữu Khang (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Tố Anh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tự học kế toán hàng tồn kho C# 2005 / Hoàng Phan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working Papers for use with fundamentals of Financial Accounting / Fred Phillips, Robert Libby; Prepared by Patricia Libby
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Lê Thị Kim Thoa; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xero For Dummies [electronic resource]
Thông tin xuất bản: For Dummies  2017.
Ký hiệu phân loại: 657.02855369
Bộ sưu tập: Tham khảo