TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Mô phỏng kế toán tài chính (89 tài liệu)

 
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực : đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng mô phỏng sổ kế toán Việt Nam / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 657.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng và bài tập kế toán tài chính : Sách tham khảo dùng cho Sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý / Phạm Thị Huyền Quyên(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài tập kế toán tài chính / Võ Văn Nhị, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Cẩm Trang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý Kế toán & Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính . phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (cập nhật theo thông tư 244/2009/TT - BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/02/2010 / Phan đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình kế toán tài chính / Ngô Thế Chi (chủ biên), Trương Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp bảo hiểm / Ngô Thế Chi, Hoàng Mạnh Cừ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại / Trần Thị Hồng Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. Tập 1 / Trần Phước (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp. Tập 2 / Trần Phước (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mô phỏng kiểm toán / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mô phỏng lập báo cáo tài chính / Khoa Kế toán-Tài chính-Ngân hàng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành xây dựng trên thị trường chứng khoán Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hướng dẫn thực hành mô phỏng kế toán và giao dịch = Practical guide of imitation of accounting and transaction. T.3-Bài tập áp dụng kế toán tài chính = Practical exercise of financial accounting /
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính (phần 3) / Dương Thị Mai Hà Trâm,Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính (phần 4) / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán Mỹ) / Kermit D.Larson; Đặng Kim Cương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Hà Xuân Thạch, Chủ biên, Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Phạm Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập / Khoa Kế toán-Kiểm toán
Thông tin xuất bản: [kđ] : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Bài tập và bài giải / Hà Xuân Thạch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế / Võ Văn Nhị chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Bộ môn Kế toán tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Đặng Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Nghiêm Văn Lợi (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình / Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : giáo trình sử dụng cho các lớp không chuyên ngành kế toán / Bùi Văn Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 1 - 2 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 3 - 4 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : Giáo trình. phần 5 / Bùi Văn Dương (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính : lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập / Trịnh Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính : lý thuyết và bài tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán-kiểm toán / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính 1 : dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán / Nguyễn Thị Khoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính 2 : dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán / Nguyễn Thị Khoa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC (ban hành ngày 30/03/2005) / Bùi Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.8333
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính căn bản lý thuyết và thực hành : sách chuyên khảo / Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính doanh nghiệp : hướng dẫn lý thuyết và thực hành theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam 2009 / Nguyễn Phúc Sinh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm , Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 1 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 2 / Trần Văn Tùng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính phần 4 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính quốc tế / Trần Văn Tùng, Nguyễn Văn Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: lý thuyết và thực hành / Trần Mạnh Dũng, Phạm Đức Cường, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. phần 1- kế toán doanh nghiệp sản xuất (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 - Kế toán thương mại và dịch vụ (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính. Phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 2 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy , Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 3 / Dương Thị Mai Hà Trâm, Ngô Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thanh Nam
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán tài chính. Phần 3- Kế toán đầu tư tài chính phần 3 (lý thuyết và bài tập) / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán tài chính: công cụ để đưa ra quyết định kinh doanh / Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng, Đinh Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính : lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu / Nguyễn Phú Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng báo cáo tài chính / Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng báo cáo tài chính / Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng báo cáo tài chính / Trần Văn Tùng, Trịnh Xuân Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng kế toán tài chính / Nguyễn Thanh Tú...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng kiểm toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng lập báo cáo tài chính - thuế / Nguyễn Thanh Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng nghiệp vụ kế toán Việt Nam / Thái Thị Nho.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Thông tin xuất bản: H. ; Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sách tham khảo kế toán tài chính : Dành cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản lý / Hồ Xuân Thủy ( chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành kế toán tài chính / Trần Văn Tùng (chủ biên), Tăng Trí Hùng, Trịnh Xuân Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng