TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Tài chính tiền tệ (35 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Money and Finance
 
A Small Nation in the Turmoil of the Second World War : Money, Finance and Occupation (Belgium, its Enemies, its friends, 1939-1945)
Thông tin xuất bản: Leuven University Press  20090805
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Small Nation in the Turmoil of the Second World War : Money, Finance and Occupation (Belgium, its Enemies, its friends, 1939-1945) / Herman Van der Wee, Monique Verbreyt.
Thông tin xuất bản: Leuven : Leuven University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 940.5325493
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bảo đảm tiền vay cá nhân tại ACB chi nhánh Ngô Gia Tự một số vướng mắc và giải pháp / Phùng Văn Hiếu; Hà Thị Ngọc Oanh (giáo viên hướng dẫn) .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Blockchain bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ = Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money / Mark Gates; Thành Chương (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Luân (chủ biên); Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Thị Kim Oanh; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.1752
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại Agribank Phước Bình, tỉnh Bình Phước / Phạm Thị Anh; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Lê Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Dân (chủ biên)...[và tập thể tác giả].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ / Phan Đình Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tài Chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Ngọc Hạnh.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết tài chính - tiền tệ : Giáo trình / Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ / Nguyễn Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ : Giáo trình / Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Money changes everything : how finance made civilization possible / William N. Goetzmann.
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 332.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Money machines : electronic financial technologies, distancing, and responsibility in global finance / Mark Coeckelbergh.
Thông tin xuất bản: Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate,  2015
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Money makers : inside the new world of finance and business / David Snider and Chris Howard.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2010
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Money mistakes you can't afford to make : how to solve common problems and improve your personal finances / Paul J. Lim.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.0242
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Money mistakes you can't afford to make [electronic resource] : how to solve common problems and improve your personal finances / Paul J. Lim.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.024
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Money on the move : the revolution in international finance since 1980 / Robert Solomon.
Thông tin xuất bản: Princeton, N.J. : Princeton University Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP An Bình PGD Nguyễn Tri Phương / Võ Thị Ánh Hằng ; Phạm Hải Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhập môn tài chính - tiền tệ / Sử Đình Thành (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 332.401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhập môn tài chính - tiền tệ / Sử Đình Thành (chủ biên) ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.401
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp / Lê Dương Hồng Nhi, Phùng Ngọc Thiên Kim; Thái Thị Nho (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
The best democracy money can buy : an investigative reporter exposes the truth about globalization, corporate cons, and high finance fraudsters / Greg Palast.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, Va. : Pluto Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 364.1323
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The mathematics of money : Math for business and personal finance decisions / Timothy J. Biehler.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.024001513
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The money formula : dodgy finance, pseudo science, and how mathematicians took over the markets / Paul Wilmott, David Orrell.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd.,  2017.
Ký hiệu phân loại: 332.64
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ - ngân hàng / Lý Hoàng Ánh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền và hoạt động ngân hàng / Lê Vinh Danh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1996
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trends in Emerging Markets Finance, Institutions and Money
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Trends in Emerging Markets Finance, Institutions and Money / Duc Khuong Nguyen and,Stéphane Goutte.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở