TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Thẩm định tín dụng (50 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần thẩm định tín dụng có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành của nghiệp vụ tín dụng vàcác hoạt động dịch vụ tài chính của NHTM hiện đại. Học phần này đề cập đến: quy trình và kỹ thuật cấp tín dụng truyền thống và hiện đại được áp dụng phổ biến trên thế giới, kỹ thuật nghiệp vụ cấp và quản trị tín dụng.
 
Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TM CP Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Tp.HCM / Bùi Mỹ Lý ; Ngô Đình Tâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn / Trần Kim Chung; Nguyễn Minh Sáu (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Ông Ích Khiêm. / Trịnh Như ý; Võ Tường Oanh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh Tân Bình / Phạm Thị Nhàn; Phan Thị Hằng Nga (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với DNVVN của các ngân hàng TMCP trên địa bàn tp.HCM / Nguyễn Thị Trúc Mai ; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tp. HCM / Hà Văn Dũng (chủ nhiệm đề tài)..[và những thành viên]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Bến Lức / Trần Thanh Phong; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu / Trần Thị Cẩm Thơ; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động hỗ trợ tín dụng của thành phố Hồ Chí Minh cho người dân nông thôn tại huyện Củ Chi / Nguyễn Bắc Hải; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 332.71
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Long An / Nguyễn Chí Hiếu; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam / Đỗ Anh Khoa; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh đông Đồng Nai đến năm 2020 / Nguyễn Thị Phương Thu; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Đông Đồng Nai đến năm 2020 / Võ Khắc Sao; Phan Thị Minh Châu (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.742
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình thẩm định tín dụng / Lý Hoàng Ánh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tín dụng ngân hàng / Phan Thị Cúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sài Gòn / Đặng Văn Hiển; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh TP.HCM / Mật Cẩm Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nhằm tăng khả năng trả nợ của nông hộ vay vốn tín dụng trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An / Nguyễn Thị Xuân Thảo; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.71
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Nguyên Phương;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Minh Thông;Lại Tiến Dĩnh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng tín dụng hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi / Phạm Minh Thư; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Huỳnh Viết Tỵ; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH Đồng Tháp / Lê Văn Cẩn; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng cơ chế chính sách vay và cho vay, thu hồi nợ / Nguyễn Hữu Đại (sưu tầm và hệ thống)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phân tích các tình huống trong giao dịch tín dụng chứng từ / Nguyễn Trọng Thùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mộc Hoá / Nguyễn Thị Bạch Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát triển hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai / Đoàn Thị Ngọc Thủy; Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân hàng TMCP phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HD Bank) / Trần Thị Thủy Nga; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang / Vương Hảo Hớn; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước / Tống Thị Phượng; Lê Thị Mận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu / Lê Nhật Tân;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt NAm - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh / Hồ Thị Thanh Hương; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Tmcp Đại chúng Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Kiều Oanh; Ngô Quang Huân ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hồ Chí Minh / Lê Khắc Thái; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quy tắc & Thực hành thống nhất tín dụng chứng từ / Nguyễn Trọng Thùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thẩm định tín dụng / Phùng Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thẩm định tín dụng / Phùng Hữu Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán và tín dụng quốc tế / Nguyễn Thị Thu Hương (chủ biên), Lại Lâm Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng / Lê Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu về tín dụng và hối đoái / Phạm Vũ Định.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1998
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng ngân hàng / Lê Văn Tề.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng ngân hàng / Lê Văn Tề.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh / Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.74
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thanh toán quốc tế / Hồ Thị Thu Ánh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ / Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ / Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.74
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vận dụng UCP 500 trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng hàng thương mại cổ phần Tân Việt / Lưu Thiếu Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 332.77
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ