TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Thuế 1 (139 tài liệu)

 
Ai nộp thuế thu nhập tại Việt Nam? = Who pays income tax in Vietnam ? / Đỗ Thị Thìn, Quách Đức Pháp
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  1997
Ký hiệu phân loại: 336.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập thuế / Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường, Đặng Thị Bạch Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biện pháp nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Anh Tài; Hồ Thủy Tiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.207
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Biểu thuế 2008 : biểu thuế thuế xuất khẩu-nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Văn Hóa Sài Gòn,  2008
Ký hiệu phân loại: 336.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu thuế suất hàng hóa xuất-nhập khẩu 2010 / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 336.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu thuế suất ưu đãi ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2019 : Áp dụng từ ngày 01/01/2019 / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Export - Import Tax MFN/WTO - ATIGA - AKFTA - ACFTA - AJEPA - AANZFTA - AIFTA - VN - EAEUFTA - VAT (song ngữ Việt - Anh) / Hoàng Hồng Thắm (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2019
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu thuế xuất khẩu-Nhập khẩu& Thuế GTGT hàng nhập khẩu VAT-MFN/WTO-CEPT/AFTA-ACFTA-AKFTA năm 2008 / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 336.26
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1 / Nguyễn Thị Trúc Ly; Phan Thị Mỹ Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Thạch Phương Chi; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.207
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Hạnh; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.206
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Tiểu Vy ; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh tỉnh Bình Thuận / Đỗ Thanh Bình; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế thị xã Thuận An / Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bình Dương / Lê Thị Thúy; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM / Võ Thanh Sang ; Mai Đình Lâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp : Tình huống nghiên cứu tại cục thuế tỉnh Long An / Nguyễn Thành Phương; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú - thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Thị Thùy Loan; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.207
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại chi cục thuế quận 10, thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thị Ánh Tuyết; Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế tndn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Bình Thạnh / Bùi Tuấn Nghĩa; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một / Trần Thị Kim Ngân ; Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của người nộp thuế tại tỉnh Sóc Trăng / Võ Ngọc Hiếu ; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Vũ Anh Thư; Nguyễn Ngọc Ảnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các văn bản pháp luật về thuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. T.3 / Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. Tập 2 / Cục thuế TP.HCM
Thông tin xuất bản: TP.HCM :  2008
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. tập 2 / Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản quy định và hướng dẫn về thuế. Tập 3 / Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh / Huỳnh Viết Tiến Bộ; Vương Hoàng Đức Quân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Đăng Phong; Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận 8, tp. Hồ Chí Minh / Phạm Thị Nhất Quyết; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Lê Thị Thúy Hằng ; Mai Đình Lâm (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến hành vi trốn thuế của doanh nghiệp : Tình huống nghiên cứu tại chi cục thuế quận 1 / Nguyễn Ngọc Đức; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.206
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú tự kê khai thuế tại Tp.HCM / Phạm Văn Hoan; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ trong kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế Phú Nhuận / Dương Tú Châu; Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương / Phạm Thị Hoài Thu ; Nguyễn Ngọc Ảnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang pháp luật về thuế, tài chính đối với kế toán trưởng doanh nghiệp / Mai Văn Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 343.05
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chỉ dẫn pháp luật về một số vấn đề thuế / Thiên Ấn, Quyết Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chính sách thuế mới và các văn bản hiện hành về thuế / Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam : Để thực hiện ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) của các nước ASEAN cho các năm 2003 - 2006 / Nhà xuất bản Thống Kê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 343.055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế quận Gò Vấp / Nguyễn Hồng Trang; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước / Vũ Thị Lan Phương; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả thu nợ thuế trong lĩnh vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Nhu; Phan Mỹ Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Luật thuế / Nguyễn Thị Thủy (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2015
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật thuế / Nguyễn Thị Thủy (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thuế / Nguyễn Thị Thuỷ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Phạm Thị Giang Thu (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thuế / Lê Văn Ái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2000
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thuế / Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thuế / Nguyễn Thị Bích Loan...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thuế / Nguyễn Xuân Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thuế / Phan Hiển Minh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thuế 1 / Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, Võ Thế Hào
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống các văn bản hướng dẫn và đảm bảo thi hành luật thuế thu nhập / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 343.052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung / Tổng cục Thuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính,  2002
Ký hiệu phân loại: 343.0552
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống thuế một số nước Asean và Trung Quốc / Nguyễn Văn Hiệu, Lê Xuân Trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 336.25
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp luật thuế / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế nhập đối với người có thu nhập cao (cập nhật, sửa đổi, bổ sung văn bản đến 6/2006) / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2006
Ký hiệu phân loại: 343.05262
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp luật về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao / Bộ Tài chính, Tổng cục thuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 343.05262
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế và các khoản thu ... / Nguyễn Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 336.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp quy về thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: H:Tài chính  1999
Ký hiệu phân loại: 343.055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Bình Thạh, TP. HCM / Liên Minh Cường; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác thanh tra kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Đồng Nai / Hồ Hoàng Trường;Phan Mỹ Hạnh(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế của cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Tạ Thành Nhân; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp trong cơ chế tự khai, tự nộp tại cục thuế tỉnh An Giang / Đặng Tự Thành Chi; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Huế Phương; Nguyễn Thị Mỹ Linh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hỏi đáp pháp luật về đất đai ,nhà ở và thuế nhà đất / Lê Thành Kính, Nguyễn Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 336.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về chế độ thu tiền sử dụng đất, thuế - lệ phí về đất đai / Nguyễn Ngọc Điệp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Cà Mau,  1998
Ký hiệu phân loại: 336.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về thuế : giúp bạn hiểu thêm về chính sách thuế & cách áp dụng vào từng trường hợp cụ thể / Quang Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 336.201
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn mới nhất về in, phát hành và sử dụng hóa đơn chính sách thuế mới và xử phạt các vi phạm về thuế áp dụng từ 01-01-2011 / Bộ Tài chính; Quốc Cường (sưu tập và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN (thực hiện từ 1/1/2009) / Cục thuế TP.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM,  2008
Ký hiệu phân loại: 343.052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương / Nguyễn Vương Thu Thanh; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kỹ thuật khai báo thuế : thuế 3 / Lê Quang Cường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hải quan và quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vưc hải quan, thuế
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật quản lý thuế / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Ngọc Phú (giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2019
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật quản lý thuế 2013 : đã sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/07/2013 / Hoàng Anh (hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2013
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn / Bộ Tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật quản lý thuế và hệ thống chính sách hiện hành về thuế 2007 /
Thông tin xuất bản: H : Lao động-Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật quản lý thuế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế / Phan Thỵ Tường Vi.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật thuế / Phan Thỵ Tường Vy.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật thuế giá trị gia tăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp : Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách thuế mới nhất / Quí Lâm (sưu tầm và hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1998
Ký hiệu phân loại: 343.055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2010 và hướng dẫn mới nhất về thủ tục khai báo hải quan, miễn, giảm thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu : áp dụng từ 01-10-2010 / Thanh Thảo (hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn trên địa bàn quận Phú Nhuận / Nguyễn Thị Tâm; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp nâng cao sự tuân thủ pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Tây Ninh / Phạm Quế Linh; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp thông tin quản lý thuế trong nội bộ cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Quang Sanh;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 336.200285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế Tp.HCM / Bùi Nam Trung; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hoạt động kiểm soát trong công tác chống thất thu thuế GTGT tại cục thuế Tp.Hồ Chí Minh / Phạm Thị Hồng Sương; Nguyễn Thanh Tú (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nâng cao hoạt động kiểm soát trong công tác chống thất thu thuế tại GTGT tại cục thuế TP.HCM / Phạm Thị Hồng Sương; Nguyễn Thanh Tú (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nâng cao hoạt động kiểm soát trong công tác chống thất thu thuế tại GTGT tại cục thuế TP.HCM / Phạm Thị Hồng Sương; Nguyễn Thanh Tú (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2714
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nâng cao kết quả thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế quận Bình Thạnh / Nguyễn Thị Hiến ; Phan Đình Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh / Trịnh Thị Liên; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại chi cục thuế quận Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh / Phạm Văn Nam; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Thúy Vân ; Phan Đình Nguyên(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Quốc Dũng; Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp tại chi Cục Thuế quận Tân Phú / Nguyễn Văn Dũng; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 343.0520440285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu rủi ro trong kê khai nộp thuế tại cục thuế tại cục thuế Tp.Hồ Chí Minh / Trần Ngọc Duy; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam / Nhan Kim Tiền; Vũ Anh Sao (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 343.052
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản lý hóa đơn tại chi cục thuế quận Bình Thạnh / Phan Thế Ánh; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi uber tại TP. Hồ Chí Minh / Trương Quang Dũng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.20068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Sách tham khảo Thuế - thực hành và khai báo / Phạm Quốc Thuần...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu giải đáp các kiến nghị về lĩnh vực thuế tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2005 : lưu hành nội bộ / Tổng cục thuế
Thông tin xuất bản: H : Tổng cục thuế,  2006
Ký hiệu phân loại: 336.207
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Như Linh; Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh / Trần Văn Điệp ; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tăng cường hoạt động kiểm soát trong công tác tổ chức quản lý về tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Tú; Phan Đình Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.242
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Hồng Việt ; Phan Mỹ Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.243
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thuế / Lê Xuân Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế : Bài giảng / Đoàn Tranh
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế : Bài tập / Nguyễn Kim Quyến, Lê Quang Cường, Đặng Thị Bạch Vân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế : giáo trình / Nguyễn Thị Liên chủ biên, Nguyễn Văn Hiệu chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế : Giáo trình / Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế : giáo trình / Võ Thế Hào, Phan Mỹ Hạnh, Lê Quang Cường
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế : lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và câu hỏi ôn tập / Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phạm Thị Phương Loan.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Kinh tế TP.HCM,  2012
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế : lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và đáp án / Phan Thị Cúc...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế 1 / Phan Mỹ Hạnh, Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế 1 / Phan Mỹ Hạnh, Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế 2 / Phan Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế 2 / Phan Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế 2014 : Biểu thuế xuất khẩu-nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu:AHTN 2012-MFN/WTO-ATIGA-ACFTA-AJCEP-VJEPA-AANZFTA-AIFTA-VCFTA-VAT
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 343.056
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế quốc tế / Phan Mỹ Hạnh,Trần Tấn Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế thực hành : Giáo trình / Phan Hiển Minh, Nguyễn Ngọc Thanh, Châu Thành Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuế thực hành : lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế thực hành : lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp : thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu / Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu các văn bản pháp luật về thuế / Huỳnh Văn Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật quản lý thuế / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tình hình quản lý thuế trên địa bàn huyện và kế hoạch tuyên truyền - Marketing ngành thuế với đối tượng nộp thuế / Trương Ngọc Khánh Trân; Trịnh Ngọc Anh(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Văn bản pháp quy và hướng dẫn về thuế Quý III-2005 : cẩm nang / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy và hướng dẫn về thuế Quý IV-2005 : cẩm nang / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 343.04
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vấn đề chuyển lỗ trong thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam / Võ Minh Châu; Nguyễn Thị Bích Phượng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 343.05267
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế quận Tân Bình / Nguyễn Đức Lưu; Nguyễn Ngọc Huy (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 336.2417
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế- xã hội hiện nay / Nguyễn Thị Uyên ; Trần Đình Phụng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 336.22
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ