TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn học

Môn: Thanh toán quốc tế trong ngân hàng (38 tài liệu)

 
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập và xử lý tình huống trong thanh toán quốc tế / Đặng Thị Phương Diễm, Võ Thị Thùy Vân.
Thông tin xuất bản: H : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 382.17
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức chứng từ tại ngân hàng ANZ Việt Nam / Phạm Thị Bích Ngọc;Lê Quang Hùng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng TM CP Đông Á - CN Tân Bình / Thái Thị Thanh Tâm ; Phùng Hữu Hạnh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận 1 / Tạ Minh ngọc Trâm; Trần Thị Trang (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng / Cù Thị Thắm ; Trần Điệp Kiều Ngân (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình bài tập và bài giải thanh toán quốc tế : Sử dụng kèm theo giáo trình thanh toán Quốc tế / Trần Hoàng Ngân (Chủ Biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thanh toán quốc tế / Lê Phan Thị Diệu Thảo (chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch / Trần Thị Minh Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế / Lê Phan Thị Diệu Thảo (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Tân Bình / Trần Thị Nguyễn Thanh Phương; Hà Thị Ngọc Oanh (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ( LIC) tại ngân hàng Đại Dương chi nhánh Sài Gòn / Đỗ Hoàng Phúc ; (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao hiệu quả vận dụng phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động thanh toán quốc tế tại sở giao dịch ngân hàng Á Châu / Trần Thị Kỳ giáo viên hướng dẫn, Hà Thị Khánh Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế / Nguyễn Thị Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank - chi nhánh 1 - TPHCM. / Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang;Trịnh Đặng Khánh Toàn(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản trị hoạt động thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công Thương - CN 3 Tp.HCM / Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên ; Hồ Thiện Thông Minh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Lê Văn Tề.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh Toán Quốc Tế / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên); Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1998
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2013
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán Quốc tế / Trần Hoàng Ngân, Chủ biên…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế / Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế / Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán Quốc tế / Võ Thị Thúy Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế : giáo trình / Nguyễn Văn Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 382.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế : Giáo trình / Trần Hoàng Ngân (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế : Hệ thống bài tập tình huống & câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Đăng Dờn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thanh toán quốc tế trong ngân hàng / Võ Tường Oanh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thanh toán quốc tế trong ngoại thương & tài trợ thương mại quốc tế / Đinh Xuân Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 332.450
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín dụng và thanh toán quốc tế / Hồ Thị Thu Ánh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 332.45
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vận dụng UCP 500 trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng hàng thương mại cổ phần Tân Việt / Lưu Thiếu Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 332.77
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ