TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (115 môn)

Môn: Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh ACCA - F5 (15 tài liệu)

 
Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán House / Hồ Thị Loan Anh; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Bùi Văn Trường.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động - Xã Hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược(Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược, Đặng Thị Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược, Lê Thị Minh Tuyết, Huỳnh Đức Lộng
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh / Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh : Bài tập - bài giải / Phạm Văn Dược
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh : tóm tắt lý thuyết, bài tập (80 câu trắc nghiệm,30 bài tập), bài giải / Bùi Văn Trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh và chẩn đoán doanh nghiệp : tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời giải / Nguyễn Năng Phúc, Nguyễn Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế Quốc dân ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích hoạt động kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa công ty Phú Tài / Nguyễn Hùng Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập mô hình mô phỏng hoạt động kinh doanh / Nguyễn Ngọc Dương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 658.40352
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tình hình xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh tại công ty Rexco / Nguyễn Khắc Sinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ