TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Mạng xã hội (19 tài liệu)

 
2011 social media directory elektronisk ressurs : the ultimate guide to Facebook, Twitter, and LinkedIn resources / Jeffery A. Riley
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội / Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội / Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí và mạng xã hội / Đỗ Đình Tấn.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ ,  2017
Ký hiệu phân loại: 070.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Báo chí và mạng xã hội : Sách chuyên khảo / Đỗ Chí Nghĩa (Chủ biên), Đinh Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2014
Ký hiệu phân loại: 070
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang cho doanh nghiệp nhỏ tiếp thị hiệu quả qua mạng xã hội = Social marketing for small businesses / Trung tâm WTO - phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (dịch); Phùng Thị Lan Phương (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dò tìm cộng đồng trong mạng xã hội sử dụng kỹ thuật đồ thị / Vũ Ngọc Ngà; Nguyễn Thị Thúy Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.754
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
GAM7 book. 13- Mạng xã hội #10yearchallenge / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Rio book : GAM7,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to social media investigation : a hands-on approach / Jennifer Golbeck ; Judith L. Klavans, technical editor.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Syngress, an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 006.754
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Khai thác quan điểm của các bình luận tiếng anh trên mạng xã hội sử dụng phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên / Nguyễn Viết Hùng; Ngô Minh Vương, Nguyễn Thị Thanh Sang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 006.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lập kế hoạch kinh doanh trên mạng xã hội = Social media for business foolproof tips to help you promote your business or your brand / Linda Coles; Lê Trà Mi (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công thương,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phát triển hệ thống quảng cáo thông minh trên mạng xã hội / Nguyễn Hoàng Minh Huy ; Quản Thành Thơ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị thương hiệu trực tuyến bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp trên mạng xã hội = : Managing online reputation how to protect your company on social media / Charlie Pownall ; Lê Uyên Thảo (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2016
Ký hiệu phân loại: 659.202854678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social Media - Bí quyết bứt phá tăng trưởng trên mạng xã hội / MediaZ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media design for dummies / Janine Warner, David LaFontaine.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 006.754
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Social media engagement for dummies / by Aliza Sherman and Danielle Elliott Smith.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Inc,  2013
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Social media for trainers : techniques for enhancing and extending learning / Jane Bozarth.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.754071
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sự thật về làm giàu từ mạng xã hội / Patrice-Anne Rutledge.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Xây dựng hệ thống phát hiện những xu hướng nổi lên trên mạng xã hội sử dụng tiếng việt / Trịnh Công Minh Quân ; Quản Thành Thơ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 006.312
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ