TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Phân tích dữ liệu truyền thông xã hội (8 tài liệu)

 
Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt thông qua mạng truyền thông 485 / Anh Tuấn Hoàng, Nguyễn Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 670.4275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng truyền thông ADSL / Tấn Thạch Trần, Hồ Ngọc Bá Ts. giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam / Lê Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 302.231083
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 670.4275
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền thông Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá : uyển tập bài nghiên cứu truyền thông của khoa Xã hội học / Lưu Hồng Minh (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật