TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Kho dữ liệu và OLAP (12 tài liệu)

 
Các công cụ phân tích thiết kế hệ thống thông tin AMC* DESIGNOR / Trần Thành Trai, Phan Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống an toàn thông tin / Trần Đức Sự (chủ biên), Trần Quang Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn Văn Vỵ chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật / Hồ Văn Cảnh, Nguyễn Viết Thế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích hệ thống thông tin quản lý của một trường cao đẳng thiết kế và cài đặt một hệ thống con / Trương Thị Phương Dung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp và ứng dụng / Nguyễn Hồng Phương, Huỳnh Minh Đức (chủ biên); Đoàn Thiện Ngân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.757
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý TOUR du lịch trên mạng / Vũ Phước Thọ, Võ Tấn Khôi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương tình quản lý nghiệp vụ kinh doanh và quản lý nhân sự tại công ty TNHH Ngọc Phương / Tô Yến Tuyết, Tống Mỹ Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường trung học phổ thông / Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh; Văn Như Bích (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng WEBSITE đề án chính phủ điện tử (quản lý hộ tịch) / Dương Thành Phết, Nguyễn Thị Giang Thanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích và đánh giá an toàn thông tin / Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích và đánh giá an toàn thông tin / Văn Thiên Hoàng,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình