TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành lập trình 2 (143 tài liệu)

 
.Net toàn tập. Tập 6 - Lập trình báo cáo dùng Crystal Reports. Net Và C# lập trình Visual C# thế nào? / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++ / Nguyễn Thanh Thuỷ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005 : T3 - Lập trình hướng đối tượng / Phạm Hữu Khang chủ biên, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# 2005. Tập 4 - Quyển 1 - Lập trình cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Khang chủ biên; Trần Tiến Dũng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# căn bản và Visual Studio .NET IDE - lập trình visual C# thế nào?. tập 1 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C# và .NET Framework lập trình Visual C# thế nào? . T.2 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
C++ Lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các kỹ xảo lập trình với Java, Java lập trình mạng / Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các kỹ xảo lập trình với Java, Java lập trình mạng / Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler . T.1 / Tischer Michael.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler . T.2 / Tischer Michael.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cẩm nang lập trình. Tập 1 / Nguyễn Minh Sang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chuyên đề công nghệ phần mềm (lập trình JAVA) / Dương Hữu Thành, Võ Tấn Dũng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở toán trong lập trình / Đỗ Đức Giáo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giải pháp cho lập trình Java 2 / VN-GUIDE dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình bài tập ngôn ngữ lập trình C / Tăng Kim Quang, Nguyễn Công Bình; Lê Minh Trung (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất (chủ biên), Lê Trường Thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao / Hồ Trung Thành (chủ biên), Trần Duy Thanh, Trương Hoài Phan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình C trên windows / Nguyễn Đình Quyên, Mai Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Lập trình C ứng dụng / Vũ Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình C/C++ trên linux / Nguyễn Trí Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lập trình cơ sở / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình hướng đối tượng / Trương Hải Bằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình Java / Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức, Tôn Thất Hòa An (biên soạn); Hoàng Kiếm (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di động / Lâm Đức Khải, Nguyễn Thanh Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình lập trình Pascal / Thạc Bình Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C / Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ / Nguyễn Ngọc Cương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tin và Truyền Thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành trang lập trình : những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có / Vũ Công Tấn Tài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Cơ chế xử lý ngoại lệ xử lý các số, chuỗi và lớp . T.1 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet; Ngọc Tuấn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Làm việc với các Diagnostics, Deletgate, Event và các biểu thức : T.2 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet, Ngọc Tuấn dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học lập trình với C#, Xử lý các cơ chế phản xạ, lập trình mạng và vấn đề bảo mật : T.3 / Jay Hilyaro, Stephen Teilhet, Ngọc Tuấn dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java / Đậu Quang Tuấn, Nguyễn Viết Linh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn tự học cơ sở lập trình Pascal / Nguyễn Quang Tấn, Hồ Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java - Lập trình cơ sở dữ liệu / Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Java Servlets Lập trình - Ví dụ - Ứng dụng / Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hương, Ngô Quốc Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan, Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Trung Trực.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình : Giáo trình / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình 1 : bài giảng / Mai Ngọc Tùng, Lê Trung Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình 2 : bài giảng / Nguyễn Hà Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình C chuẩn Ansi C / Hồ Hoàng Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình Game trong Java / Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình nâng cao / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật lập trình PASCAL : giáo trình / Nguyễn Danh Hưng
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập . Tập 1 / Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập . Tập 2 / Phạm Hữu Khang chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập : T.1 / Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình 1 / Trịnh Công Nhựt, Huỳnh Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình bằng Turbo Pascal / Nguyễn Đình Hóa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình bằng Turbo Pascal version 7.0 / Henning Mittelbach; Ngô Diên Tập (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình c # trên windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình C# trên window / Mai Ngọc Thu
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình C# trên Windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình C# và Winform / Phạm Hữu Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học và Kỹ Thuật,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# Lập trình Visual C# thế nào ? . T.4 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình cơ bản C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình cơ bản C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình CSDL với visual basic 2005 và Ado.net 2.0 / Nguyễn Thiên Bằng (chủ biên); Phương Lan (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Delphi 5.0 cơ bản và nâng cao câu hỏi trắc nghiệm và giải đáp bài tập / Bắc Hà Group.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình game 3D với Java / Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình giao diện người dùng theo C# . T.3 - Lập trình Visual C# thế nào ? / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hàm / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hợp ngữ / Ngô Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : KHoa học Tự nhiên và Công nghệ ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hợp ngữ / Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Anh Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng bằng VC# / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng C++ / Phạm Văn Ất, Nguyễn Hiếu Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình hướng đối tượng với C / Nguyễn Thanh Thuỷ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với C++ / Lê Đăng Hưng... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình hướng đối tượng với Java / Đoàn Văn Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình java / Dương Thành Phết
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình kỹ thuật với C, Matlab, Java / Ngọc Tuấn, Tấn Mẫn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình logic trong Prolog / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.115
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình lôgic trong Prolog / Phan Huy Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình mạng / Văn Thiên Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình nâng cao : Giáo trình / Dương Xuân Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Pascal . T.3 / Bùi Việt Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình song ngữ Borland C++ & Visual Basic một cách nhanh chóng & có hiệu quả. T.1 / Đậu Quang Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình trên môi trường Windows / Mai Ngọc Thu, Nguyễn Huy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình trên môi trường Windows / Mai Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình trên ngôn ngữ C / Hoàng Chí Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình trực quan / Võ Trung Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 005.118
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình ứng dụng C# C# dành cho người tự học. tập 1 / Ngọc Bích, Tường Thụy, Quỳnh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tin và Truyền Thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình và cuộc sống = : blog coding horror / Jeff Atwood; Hồ Sỹ Hùng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí ,  2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình VBA trong excel / Phan Tự Hướng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình viên phù thủy thế giới mạng = : So, you want to be a coder? : the ultimate guide to a career in programming, video game creation, robotics, and more! / Jane Bedell; Thanh Yên (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.1023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Visual C# thế nào ? : Lập trình Web dùng ASP.NET và C# . Tập 5 / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Visual C# thế nào ? T.4 : Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Windows bằng Visual C / Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình Windows với C#.net / Phương Lan chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mẹo và thủ thuật lập trình bằng Turbopascal 5.5 / Schapers Arne.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình / Cao Hoàng Trụ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình / Hà Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình : Được biên soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP căn bản và ứng dụng / Nguyễn Quang Huy, Hải Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.1- Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.2 - Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C / Nguyễn Thúy Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ngôn ngữ lập trình C / Quách Tuấn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C : Học và sử dụng / Dương Tử Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1997
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ : giáo trình / Lê Phú Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng / Dương Tử Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Việt Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu / Nguyễn Việt Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình các nguyên lý và mô hình / Cao Hoàng Trụ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình Fortran 90 / Phan Văn Tân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình FORTRAN 90 / Phan Văn Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn lập trình ngôn ngữ C : Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập / Nguyễn Thanh Thủy chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Objective-C ngôn ngữ lập trình thiết bị di động trên nền tảng iOS / Phạm Thế Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương đông,  2016
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi. tập 1 / Nguyễn Xuân Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Truyền thông và thông tin,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi. tập 2 / Nguyễn Xuân Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Truyền thông và thông tin,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình : Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi. tập 3 / Nguyễn Xuân Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Truyền thông và thông tin,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sổ tay tin học lập trình kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP khái niệm, kỹ thuật và viết mã. tập 2 / Nguyễn Minh, Lương Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi / Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành kỹ thuật lập trình / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật lập trình / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật lập trình nâng cao / Văn Thị Thiên Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành lập trình 1 / Trịnh Công Nhựt, Huỳnh Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành lập trình hướng đối tượng / Trương Thị Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành lập trình trên môi trường Windows / Nguyễn Đình Ánh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành lập trình trên môi trường Windows / Nguyễn Hà Giang...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành ngôn ngữ lập trình / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Trúc Viên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành ngôn ngữ lập trình C / Nguyễn Thúy Loan
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tự học lập trình C trong 21 ngày / Peter Aitken, Bradley L. Jones; Đinh Hùng (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C++.Net một cách nhanh chóng và có hiệu quả / Đậu Quang Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học ngôn ngữ lập trình Pascal : học nhanh, đơn giản, dễ hiểu / Nguyễn Trung Hiếu; Wide Group
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Từng bước học lập trình Visual C++.net / Phương Lan (chủ biên), Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Visual Basic.Net Kỹ xảo lập trình / Phương Lan (chủ biên), Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin