TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Thực hành mã nguồn mở trong khoa học dữ liệu (11 tài liệu)

 
Nghiên cứu mã nguồn mở Asterisk và ứng dụng vào hệ thống Contact Center / Nguyễn Văn Mùi giáo viên hướng dẫn, Lê Nguyễn Thái Di, Nguyễn Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và triển khai hệ thống VoIP tren mã nguồn mở ASTERISK / Thái Vinh Quang Trần, Nguyễn Văn Mùi giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn Tiến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở / Hà Quốc Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phần mềm mã nguồn mở / Nguyễn Kim Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm mã nguồn mở / Nguyễn Kim Hưng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm mã nguồn mở / Nguyễn Kim Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phần mềm mã nguồn mở / Nguyễn Kim Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phát triển phần mềm mã nguồn mở / Nguyễn Kim Hưng, Nguyễn Đình Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng mã nguồn mở. Tập 1- Windows trong Linux / Đoàn Thiện Ngân (chủ biên), Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Xây dựng hệ thống PSTN/IP trên mã nguồn mở / Hồ Ngọc Thiên Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng tính năng cảnh báo tấn công trên mã nguồn mở / Nguyễn Hoàng Nam; Lê Mạnh Hải (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ