TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Khoa h���c D��� li���u (82 môn)

Môn học

Môn: Môi trường (146 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Environment
 
A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource] / P.R. Sreemahadevan Pillai.
Thông tin xuất bản: Daryaganj, New Delhi : New Age International (P) Ltd.,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
A Guide to Understanding the Fundamental Principles of Environmental Management : It Ain't Magic: Everything Goes Somewhere
Thông tin xuất bản: London : IWA Publishing,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advancing Environmental Education Practice / Marianne Krasny.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 363.70071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advancing Environmental Education Practice Marianne Krasny.
Thông tin xuất bản: Ithaca : Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.70071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Air quality : monitoring, measuring, and modeling environmental hazards / edited by Marco Ragazzi, PhD.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 363.739263
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Air quality : monitoring, measuring, and modelling environmental hazards / editor, Marco Ragazzi, PhD.
Thông tin xuất bản: Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press : CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.739263223
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
American Politics and the Environment, Second Edition / Byron W. Daynes, Glen Sussman, and Jonathan P. West.
Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press,  2016.
Ký hiệu phân loại: 363.70560973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An Assessment of the U.S. Environmental Protection Agency's National Environmental Performance Track Program / Hassell, Scott ; Rudavsky, Rena ; Burger, Nicholas ; Clancy, Noreen ; Nelson, Christopher.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2010
Ký hiệu phân loại: 363.705610973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Annual editions Environment 10/11 / Zachary Sharp (editor)
Thông tin xuất bản: New York : McGraw - Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Antibiotics and antibiotic resistance in the environment / Carlos F. Amábile-Cuevas, Fundación Lusara, Mexico City, Mexi
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Assessing Environmental Risk of Oil Spills with ERA Acute [electronic resource] : A New Methodology / by Cathrine Stephansen, Anders Bjørgesæter, Odd Willy Brude, Ute Brönner, Tonje Waterloo Rogstad, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Jean-Marie Libre, Christian Collin-Hansen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Atmospheric monitoring with arduino : building simple devices to collect data about the environment / Patrick Di Justo and Emily Gertz.
Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 363.7063028553
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biodiversity in environmental assessment : enhancing ecosystem services for human well-being / Roel Slootweg ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Building an effective environmental management science program : final assessment / Committee on Building an Environmental Management Science Program, Virtual Commission on Environmental Management Science, National Research Council.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academy Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Changing environment, just transition and job creation
Thông tin xuất bản: CLACSO ,  2018
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter 20 EU environmental policy at 50 : retrospect and prospect
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Con người và môi trường / Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2005
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con người và môi trường / Hoàng Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2000
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con người và môi trường / Lê Thanh Vân
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con người và Môi trường ở bãi rác Đông Thạnh : bước đầu điều tra, nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường ở bãi rác Đông Thạnh / Võ Thị Bích Vân...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Con người và môi trường sống / Vũ Văn Bằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2004
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Conflicts in environmental regulation and the internationalisation of the state : contested terrains / Ulrich Brand ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2008
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ / Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Thị Thùy Dương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Constitutional environmental rights / Tim Hayward.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming / Bjorn Lomborg.
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A. Knopf,  2007
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 / Nguyễn Ngọc Ân; Thái Văn Nam (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Thị Mai;Nguyễn Công Hào(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá hiện trạng, đề xuất biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn cho tỉnh Long An / Nguyễn Thị Kim Tiếng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá hiệu quả công tác giáo dục môi trường tại các trường THCS trên địa bàn huyện Hóc Môn / Lê Hoàng Phú
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá rủi ro môi trường = : Environmental Risk Assessment-Era / Lê Thị Hồng Trân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diễn giải đa dạng sinh học cuốn sách dành cho các nhà giáo dục môi trường tại các nước nhiệt đới = Interpreting biodiversity a manual for environmental educatorsin the tropics / Margret C. Domroese, Eleanor J. Sterling; Lê Văn Lanh, Đỗ Thị Thanh Huyền, Đậu Thị Lê Hiếu (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2000
Ký hiệu phân loại: 333.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Earth rising : American environmentalism in the 21st century / Philip Shabecoff.
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 363.700973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Economics, the environment and our common wealth / James K. Boyce.
Thông tin xuất bản: Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2013
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Emerging Pollutants - Some Strategies for the Quality Preservation of Our Environment
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emerging Pollutants in the Environment : Current and Further Implications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2015
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental biomonitoring : exposure assessment and specimen banking / K.S. Subramanian, G.V. Iyengar, editor
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Chemical Society,  c199
Ký hiệu phân loại: 363.7363
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental Democracy at the Global Level: Rights and Duties for a New Citizenship
Thông tin xuất bản: London : De Gruyter,  2013
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental Emissions
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental encyclopedia / Marci Bortman ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale,  2003
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental encyclopedia [electronic resource] / Marci Bortman ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale,  2003
Ký hiệu phân loại: 363.7003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental finance : a guide to environmental risk assessment and financial product / Sonia Labatt, Rodney R. White.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 363.735
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental justice : a reference handbook / David E. Newton.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO,  1996
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Environmental Management : Pollution, Habitat, Ecology, and Sustainability
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental management and development / C.J. Barrow.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2005
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental Networks and Social Movement Theory
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic,  2013
Ký hiệu phân loại: 363.7050941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental Policy and Air Pollution in China : Governance and Strategy
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.73925610951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental policy change in emerging market democracies : Central and Eastern Europe and Latin America compared / Jale Tosun.
Thông tin xuất bản: Toronto : University of Toronto Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 363.70094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental Policy in the EU : Actors, Institutions and Processes
Thông tin xuất bản: Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.70561094
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental problems globally : from perception to reaction / Daniel Lachmann.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental radioactivity and emergency preparedness / Mats Isaksson, Department of Radiation Physics, Institute of Clinical Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden, Christopher L. Rääf, Medical Physics, Department of Translational Medicine, Lund University, Swede
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental Risks
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Environmental Science / Eldon D. Enger.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental science / G. Tyler Miller, Jr., Scott E. Spoolman.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental science : earth as a living planet / Daniel B. Botkin, Edward A. Keller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental science for dummies / by Alecia M. Spooner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental sociology / John Hannigan.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental statistics and data analysis / Wayne R. Ott.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Lewis Publishers,  1995.
Ký hiệu phân loại: 363.70072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental statistics with S-Plus / Steven P. Millard, Nagaraj K.Neerchal.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Environmental systems analysis with MATLAB / Stefano Marsili-Libelli.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.700727
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Europe : a continental overview of environmental issues / Kevin Hillstrom, Laurie Collier Hillstrom.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO,  c2003.
Ký hiệu phân loại: 363.70094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Garbage in the cities : refuse, reform, and the environment / Martin V. Melosi.
Thông tin xuất bản: Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 363.7285
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam : sách dùng cho giáo viên và sinh viên địa lí / Đậu Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam  1999
Ký hiệu phân loại: 363.70071
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục môi trường qua môn địa lý / Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Đại học Sư phạm,  2002
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục môi trường qua môn địa lý ở trường phổ thông / Nguyễn Phi Hạnh, Nguyễn Thị Kim Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 372.357
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn / Đinh Xuân Thắng (chủ biên), Nguyễn Văn Phước.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý môi trường đô thị / Lê Thanh Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global approaches to environmental management on military training ranges / edited by Tracey J. Temple and Melissa K. Ladyman.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.731
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Global Environment Outlook - GEO-6 : technical summary / UN Environment.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Global Environment Outlook - GEO-6: Summary for Policymakers / [edited by Paul Ekins, Joyeeta Gupta, Pierre Boileau].
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 363.70526
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Global Environment Outlook - GEO-6: Technical Summary
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Green Voices : Defending Nature and the Environment in American Civic Discourse / edited by Richard D. Besel and Bernard K. Duffy.
Thông tin xuất bản: Albany, NY : State University of New York Press,  [2016]
Ký hiệu phân loại: 363.700973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of research on climate change impact on health and environmental sustainability / Soumyananda Dinda, Sidho, Kanho, Birsha University, India.
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Reference, an imprint of IGI Global,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Implementing international environmental agreements in Russia
Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : Manchester University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 363.70560947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Importance of Selenium in the Environment and Human Health
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.73849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Innovation in environmental policy? : integrating the environment for sustainability / edited by Andrew J. Jordan and Andrea Lenschow.
Thông tin xuất bản: Cheltenham : Edward Elgar,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Institutions in environmental management : constructing mental models and sustainability / Janne Hukkinen.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1999
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
International Perspectives on Global Environmental Change
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Keeping the World's Environment under Review : An Intellectual History of the Global Environment Outlook
Thông tin xuất bản: Central European University Press  2022
Ký hiệu phân loại: 363.7063
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Khảo sát nhận thức của cán bộ -giáo viên và định hướng giáo dục môi trường cho học sinh ở một số trường mầm non khu vực TP.Hồ Chí Minh / Đặng Thị Mỹ Lệ
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 363.70071
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát nhận thức và hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường PTCS / Đặng Thị Minh Sỷ; Trương Thanh Cảnh(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khoa học môi trường (Con người và môi trường) / Hoàng Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khoa học môi trường (con người và môi trường) / Hoàng Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường / Hoàng Đức Liên chủ biên, Tống Ngọc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp,  2005
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Living in the environment : concepts, connections, and solutions / G Tyler Miller, Scott Spoolman.
Thông tin xuất bản: Pacific Grove, CA : Brooks/​Cole,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Managing carbon monoxide pollution in meteorological and topographical problem areas / Committee on Carbon Monoxide Episodes in Meteorological and Topographical Problem Areas, Board on Environmental Studies and Toxicology, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, Transportation Research Board, National Research Council of the National Academies.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press,  c2003.
Ký hiệu phân loại: 363.73920973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
McGraw-Hill concise encyclopedia of environmental science
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 363.7003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microplastic in the Environment: Pattern and Process
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2022
Ký hiệu phân loại: 363.738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Môi trường / Hoàng Hưng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Multisensor data fusion and machine learning for environmental remote sensing / Ni-Bin Chang, Kaixu Bai.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2018.
Ký hiệu phân loại: 363.70630284
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nature Inc. : Environmental Conservation in the Neoliberal Age
Thông tin xuất bản: University of Arizona Press  20140529
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nature, environment and culture in East Asia : the challenge of climate change / edited by Carmen Meinert.
Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill,  2013.
Ký hiệu phân loại: 363.73874095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương đến năm 2030 / Trần Văn Út;Nguyễn Xuân Trường(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm 2020 / Đoàn Thị Thanh Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm 2030 / Đoàn Hữu Thắng; Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm 2030 / Đoàn Hữu Thắng; Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp cho thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2025 / Nguyễn Đức Anh ; Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp xử lý / Trần Văn Hải; Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp tỉnh bình dương - áp dụng tại khu công nghiệp Vsip 1 / Nhâm Đức Thắng; Huỳnh Phú (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu xây dựng phần mềm dxs1.0 hỗ trợ cho công tác giáo dục môi trường / Phạm Ngọc Tuấn Anh, Thái Văn Nam giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Operational and environmental consequences of large industrial cooling water systems / -
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Our Limits Transgressed : Environmental Political Thought in America / Bob Pepperman Taylor.
Thông tin xuất bản: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas,  1992.
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Politics and the Environment in Eastern Europe
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK : Open Book Publishers,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.700947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of environmental science : inquiry & applications / William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of environmental science : Inquiry and applications / William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of Environmental Science : Inquiry and Applications / William P. Cunningham.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of Environmental Science and Technology. [electronic resource]
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International Pvt. Ltd., Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of Environmental Sciences [electronic resource] / edited by Jan J. Boersema, Lucas Reijnders.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Promoting Student Investigation of Local Environmental Issues through the Southern Highlands Environmental Project / Bousquet, Woodward.
Thông tin xuất bản: Boone, North Carolina : Appalachian State University ,  1993
Ký hiệu phân loại: 363.70071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Provincialising nature: multidisciplinary approaches to the politics of the environment in Latin America
Thông tin xuất bản: London  2020
Ký hiệu phân loại: 363.70098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Provincialising nature: multidisciplinary approaches to the politics of the environment in Latin America
Thông tin xuất bản: Edmonton, AB : University of London Press ,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.70098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp / Phạm Ngọc Đăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp / Trần Thị Tường Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn / Nguyễn Văn Phước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn / Nguyễn Văn Phước.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn : giáo trình / Nguyễn Văn Phước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 192 [electronic resource] / edited by George Ware.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 199 [electronic resource] / edited by David M. Whitacre.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
samGlobal Environmental Resources The Ozone Problem Horst Siebert
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sinh thái học và bảo vệ môi trường / Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 577
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Sinh thái học và bảo vệ môi trường. / Lê Hiền Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay hướng dẫn thiết kế hướng dẫn phát triển bền vững hướng đi thực tiễn cho các nước đang phát triển : bản dự thảo / United Nations Environment Programme.
Thông tin xuất bản: : United Nations Environment Programme,  2007
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Socioeconomic and Environmental Implications of Agricultural Residue Burning: A Case Study of Punjab, India
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2015
Ký hiệu phân loại: 363.7288
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Spatial Variability in Environmental Science : Patterns, Processes, and Analyses
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 363.700727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sustainability matters : environmental and climate changes in the Asia-Pacific / editors, Lye Lin-Heng, Victor R Savage, Kua Harn-Wei, Chou, Loke-Ming, Tay Puay-Yok (National University of Singapore).
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2015
Ký hiệu phân loại: 363.70095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Taking Sides : Clashing view on environmental issues / Thomas A.Easton.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Environment and International Relations
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  1996
Ký hiệu phân loại: 363.70526
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The environmental responsibility reader / Martin Reynolds, Chris Blackmore and Mark J. Smith, editors.
Thông tin xuất bản: London : Zed,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The environmental turn in postwar Sweden : A new history of knowledge
Thông tin xuất bản: Lund Lund University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7009485
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Nature, Causes, Effects and Mitigation of Climate Change on the Environment
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 363.73874
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The politics of environmental policy in Russia / David Lewis Feldman with Ivan Blokov.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2012.
Ký hiệu phân loại: 363.705610947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The power of the periphery : how Norway became an environmental pioneer for the world / Peder Anker.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.7009481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The science of bureaucracy : risk decision making and the US Environmental Protection Agency / David Demortain.
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.700973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Science of Bureaucracy : Risk Decision-Making and the US Environmental Protection Agency
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2019
Ký hiệu phân loại: 363.700973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thinking like a Climate : Governing a City in Times of Environmental Change
Thông tin xuất bản: Durham ; London : Duke University Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 363.738745610942733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = : Environmental statistics and data processing / Chế Đình Lý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 363.70072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Toxic truths : Environmental justice and citizen science in a post-truth age
Thông tin xuất bản: Manchester Manchester University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Trace Metals in the Environment : New Approaches and Recent Advances
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7384
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Transnational Japan in the Global Environmental Movement
Thông tin xuất bản: University of Hawai'i Press  20170331
Ký hiệu phân loại: 363.700952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Transnational Japan in the Global Environmental Movement / Simon Avenell.
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaiʻi Press,  [2017]
Ký hiệu phân loại: 363.700952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Transnational Japan in the Global Environmental Movement Simon Avenell.
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaiʻi Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 363.700952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding environmental pollution / Marquita K. Hill.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 363.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Waste and environmental policy / edited by Massimiliano Mazzanti and Anna Montini.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2009
Ký hiệu phân loại: 363.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường cho một số trường thcs trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Thị Dung; Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 363.7007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường hỗ trợ công tác giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn / Trần Thị Bảo Phương, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng chương trình giáo dục môi trường ở các khu du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh / Châu Thị Phương Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng chương trình tập huấn giáo dục môi trường cho giáo viên trung học cơ sở / Hồ Nguyễn Ngọc Hân, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ