TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Máy thủy lực và khí nén (31 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu cho sinh viên: - Đặc tính của bơm quạt, sự làm việc của bơm quạt trong hệ thống - Đặc điểm kết cấu nguyên lý làm việc của bơm cánh dẫn - Đặc điểm kết cấu nguyên lý làm việc của bơm ly tâm - Đặc điểm kết cấu nguyên lý làm việc của bơm hướng trục - Đặc điểm kết cấu nguyên lý làm việc của bơm thể tích - Đặc điểm kết cấu nguyên lý làm việc của máy nén
 
Bơm quạt máy nén / Nguyễn Văn May
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ khí nén / Hồ Đắc Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển khí nén và thủy lực / Lê Văn Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình bơm quạt máy nén / Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển bằng khí nén / Nguyễn Ngọc Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển tự động khí nén / Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học kỹ thuật,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.8045
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống khí nén & thủy lực / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống khí nén và thủy lực / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thủy lực - khí nén / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thủy lực - khí nén / Phạm Bá Khiển.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Khí nén và thủy lực / Trần Thế San ,Trần Thị Kim Lang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy thủy lực thể tích : giáo trình / Hoàng Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động / Hoàng Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy thủy lực và khí nén / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Positive Displacement Pumps : A Guide to performance evaluation / Prepared by the Equipment Testing Procedures Committee.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pumps as turbines : a user's guide / Arthur Williams.
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm. T.1 - Các quá trình và thiết bị cơ học, thuỷ lực và khí nén / Nguyễn Tấn Dũng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm khí nén thủy lực / Bùi Thanh Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực có trợ lực bằng khí nén / Nguyễn Văn Trọng, Trần Thanh Thi, Trần Hải Dương; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.246
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế máy thủy lực tự động dập nóng đầu thép từ đường kính þ 7 - þ11 trong công nghệ sản xuất trụ điện bêtông tiền áp / Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Việt Nam, Lê Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế máy thủy lực tự động kiểm định sức căng trụ điện trogn công nghệ sản xuất trụ điện bêtông tiền áp / Lê Văn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Lê Quang Huy, Nguyễn Phú Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và chế tạo tay máy gắp sản phẩm truyền động bằng khí nén ứng dụng cho dây chuyền tự động / Nguyễn Thị Xuân Thùy , Nguyễn Bá Nhật Khánh ; Nguyễn Hoài Nhân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế và điều khiển hệ tay máy khí nén và băng tải ứng dụng trong dây chuyền phân loại sản phẩm và vận chuyển / Lê Văn Anh, Lang Văn Sáng, Đặng Quốc Việt; Nguyễn Hoài Nhân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành hệ thống thủy lực - khí nén / Lê Hồng Hiệu, Lê Tấn Sang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống thủy lực - khí nén / Vũ Thế Mạnh .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 629.804
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thủy lực : T.1 / Nguyễn Tài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thủy lực dòng chảy hở / Nguyễn Cảnh Cầm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.26
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thủy lực và bơm / Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trạm khí nén và mạng lưới khí nén / Hoàng Thị Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.51
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền động tự động khí nén / Phạm Văn Khảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tua bin nước / Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng