TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Động cơ đốt trong (29 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu cho sinh viên: - Những kiến thức cơ bản về kết cấu của động cơ đốt trong. - Những kiến thức cơ bản về các hệ thống phục vụ cho động cơ đốt trong. - Giới thiệu về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của động cơ đốt trong. - Nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong. - Các phương pháp tăng áp cho động cơ đốt trong. - Giới thiệu đặc tính làm việc của động cơ đốt trong. - Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ đốt trong. - Các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của khí xả động cơ đốt trong.
 
Combustion engines :an introduction to their design, performance, and selection /Aman Gupta, Shubham Sharma, and Sunny Narayan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Đồ án động cơ đốt trong ô tô / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong 2 / Nguyễn Văn Trạng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronic control of switched reluctance machines / edited by T.J.E. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo, MSME, PE.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : The Fairmont Press, Inc., CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmont Press ; CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmount Press ; Distributed by CRC Press/Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Giáo trình động cơ đốt trong / Đinh Ngọc Ân, Trần Thanh Thưởng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình động cơ đốt trong : Dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ / Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Thiết Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong / Văn Thị Bông, Vy Hữu Thành, Nguyễn Đình Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1988
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal Combustion Engine Technology and Applications of Biodiesel Fuel
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Internal combustion engines :applied thermosciences /Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Văn Thị Bông , Huỳnh Thanh Công.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa - bảo trì động cơ diesel / Đỗ Dũng, Trần Thế San.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học và kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA New York : The Fairmont Press ; Marcel Dekker ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The internal-combustion engine in theory and practice / Charles Fayette Taylor.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press,  1985
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong / Trần Thanh Hải Tùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng