TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Hệ thống điện - điện tử ô tô (31 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô, bao gồm: sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, luận cứ và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ.
 
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource] / Tom Denton.
Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Burlington, MA : Butterworth-Heinmann,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Electrical Handbook / Jim Horner.
Thông tin xuất bản: New York : HP Books,  1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Automotive electrical handbook / Jim Horner.
Thông tin xuất bản: Tucson, AZ : HPBooks,  1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Automotive electricaland electronic systems : Classroom manual / Jonh F. Kershaw.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Electromagnetics Compatibility (EMC) / Terence Rybak, Mark Steffkha.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Radar Sensors in Silicon Technologies / Vipul Jain, Payam Heydari.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Sensory Systems / edited by Christopher O. Nwagboso.
Thông tin xuất bản: Netherlands : Springer,  1993
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa cơ bản và nâng cao = : Computer - controlled ignition systems / Vy Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Classroom manual for automotive electricity & electronics / Barry Hollembeak.
Thông tin xuất bản: New York : Delmar,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điện-điện tử dùng trong xe hơi. Tập 2, Động cơ-Đèn-Máy điều hòa hệ thống điện khung gầm / Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần điện : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng / Phạm Tố Như (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình trang bị điện ô tô / Nguyễn Văn Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry / Hua Zhao.
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource] / edited by Hua Zhao.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Pub. Ltd.,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời mới : phần cơ bản / Trần Quý Hữu, Vy Thị Thanh Hường, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Modern diesel technology : electricity & electronics / Joseph A. Bell.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar, Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu mô hình hệ thống điều khiển bơm thủy lực bằng cơ, cảm biến tránh các vật cản khi xe vận hành và hạn chế tai nạn lao động / Trần Thanh Quang ...[và những người khác]; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu và phân tích động cơ GDI và HCCI / Trần Ngọc Quý, Nguyễn Gia Thịnh; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô / Trần Minh Đệ, Phạm Tuấn Khanh, Đỗ Trần Việt Khoa; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu, khai thác hệ thống điện động cơ Toyota Vios 2007. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình động cơ 1NZ-FE / Nguyễn Văn Hanh, Châu Tiến Vương, Nguyễn Duy Hải ; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân ô tô / Bùi Duy Phong...[và những người khác] ; Nguyễn Văn Bản (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sensors for Automotive and Aerospace Applications / Shantanu Bhattacharya...[et al].
Thông tin xuất bản: : Springer ,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.2549
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện, điện tử ô tô / Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại, hệ thống điện động cơ / Đỗ Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Understanding automotive electronics / by William B. Ribbens ; with contributions to previous editions by Norman P. Mansour ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : Newnes ,  1998
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng