TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô (63 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu cho sinh viên: - N ội dung môn học bao gồm việc trình bày toàn bộ các tiêu chuNn, những thông số kỹ thuật cần thiết để kiểm định ôtô. - Quy trình kiểm định ô tô. - Giới thiệu về cơ sở lý thuyết chuNn đoán kỹ thuật ô tô. - Các phương pháp, những thiết bị cần thiết trong chNn đoán kỹ thuật của ôtô. - Tổ chức công nghệ chuẩn đoán ô tô.
 
Auto repair for dummies / Deanna Sclar ; John O'Dell, technical advisor.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Auto repair for dummies / Deanna Sclar.
Thông tin xuất bản: Foster City, CA : IDG Books Worldwide,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Detailing : A complete car care guide for auto enthusiasts and detailing professionals / Don Taylor.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : HP Books,  1998.
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Diagnostic Fault Codes Techbook / Charles White.
Thông tin xuất bản: England : Haynes,  1998
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Technology : A systems approach / Jack Erjavec.
Thông tin xuất bản: New York : Delmar,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Technology : Principles, Diagnosis, and Service / James D. Halderman.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Be your own auto repair technician / Joseph Miller.
Thông tin xuất bản: Chandni Chowk, Delhi : Global Media,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bike repair & maintenance for dummies / by Dennis Bailey and Keith Gates.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.28772
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Car hacks & mods for dummies / David Vespremi.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Car hacks & mods for dummies / by David Vespremi
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publ. ,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Careers for car buffs & other freewheeling types / Richard S. Lee, Mary Price Lee.
Thông tin xuất bản: Chicago : VGM Career Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo và sửa chữa ô tô thông thường : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Bùi Thị Thư, Dương Văn Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chẩn đoán - sửa chữa hệ thống điện trên xe mô tô đời mới / Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chilton's Honda : Civic, Crx and Del Sol 1984-95 Repair Manual / Jaffer A. Ahmad.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1995
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành Kỹ thuật Ôtô và xe máy hiện đại = : Fachkunde kraftfahrzeugtechnik / Rolf Gscheidle, ...[và những người khác]; Đặng Văn Châm ...[và những người khác] (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Complete road bike maintenance / Guy Andrews elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Publishing ,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.28772
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ chẩn đoán sửa chữa & kiểm định ô tô / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ford full-size Vans Automotive Repair Manual / Curt Choate, John H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1988
Ký hiệu phân loại: 629.2873
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ford Mondeo / Hans-Rüdiger Etzold
Thông tin xuất bản: Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl ,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ford Mustang 1997 / Robert Maddox, John H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1998
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ford Mustang and Mercury Capri Automotive Repair Manual : All Ford Mustang and Mercury Capri Models 1979 Through 1992 / Larry Warren, Alan Ahlstrand, John H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1992
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ford Mustang Automotive Repair Manual / J.H. Haynes, Bruce Gilmour, MarcusS. Daniel.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1979
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ford Ranger and Mazda (B-Series) Pick-Ups Automotive Repair Manual / Eric Jorgensen, Alan Ahlstrand, J. H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.28732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Nguyễn Văn Toàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Công nghệ ô tô : Phần chẩn đoán ô tô Công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề) / Phạm Tố Như (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống máy tính điều khiển ô tô / Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2016
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dịch vụ ô tô / Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phú Đông , Tăng Thị Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.2872068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giảng dạy nghề sửa chữa xe máy cho thanh thiếu niên, học sinh sinh viên sau cai nghiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và Đào tạo,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn sửa chữa-bảo trì xe ô tô đời mới / Tăng Văn Mùi, Trần Duy Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện nay / Chu Mậu Kiệt... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : bảo dưỡng ôtô / Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vũ, Hứa Bình; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : kỹ năng cơ bản sửa chữa ôtô / Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa điện ô tô / Mạc Quân, Lý Xuân, Thành Hán Phương; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa động cơ ôtô / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quân; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại : sửa chữa gầm, mâm ôtô / Lương Gia Sinh, Vỹ Song, Cam Dũng Huy; Trần Giang Sơn (dịch); Hoàng Thăng Bình (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chẩn đoán lỗi và sửa chữa ô tô : phiên bản thực chiến / Viên Quảng Quân; Trần Giang Sơn (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa hệ thống lái và hệ thống treo ôtô khung gầm ôtô hiện đại / Lê Minh Trí (dịch giả).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa hệ thống lái và hệ thống treo ôtô, khung gầm ôtô hiện đại / Lê Minh Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa môtô xe máy : giáo trình / Lê Xuân Tới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại . Tập 2- Động cơ Diesel / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1- Động cơ xăng / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2503
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 4- Khung gầm bệ ô tô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập.3- Trang bị điện ôtô / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa xe máy : Cơ bản / Trí Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mercedes-Benz 190 Automotive Repair Manual / John S. Mead, Bob Henderson, John H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1990
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nissan Primera / S. Rendle ; M. Coombs
Thông tin xuất bản: Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl ,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dịch vụ ô tô / Huỳnh Thanh Công, Hồ Phi Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2872068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô : Ban hành kèm theo Quyết định số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải / Bộ Giao thông Vận tải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Gia thông Vận tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 343.0944
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sửa chữa điện ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Mạc Quân...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm ô tô : dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Doanh Phương, Phạm Văn Khái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm, mâm ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Lương Gia Sinh...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa ô tô : Hướng dẫn chương trình ngắn hạn đào tạo nghề / Sở Giáo dục-Đào tạo Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Sở Giáo Dục - Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 629.28
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sữa chữa xe gắn máy : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề / Sở Giáo dục -Đào tạo Tp.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Sở Giáo Dục - Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết bị xưởng và nhiên liệu dầu mỡ / Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết bị xưởng và nhiên liệu dầu mỡ / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành chẩn đoán - sữa chữa - lắp rắp xe hơi thế hệ mới : Sửa chữa và lắp ráp các chi tiết động cơ / Phạm Thanh Đường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tự sửa xe gắn máy Honda / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ ,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.28775
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
VW Beetle & Karmann Ghia 1954 through 1979 All Models / Ken Freund, Mike Stubblefield, John H. Haynes.
Thông tin xuất bản: America : Haynes,  1991
Ký hiệu phân loại: 629.28722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng