TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Thiết bị xưởng và nhiên liệu, dầu mỡ (53 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Nội dung môn học trình bày đặc điểm, cấu tạo và chức năng cơ bản của các thiết bị được trang bị trong các xưởng ôtô và giới thiệu một số hình thức bố trí nhà xưởng và thiết bị một cách khoa học và tiện dụng; các kiến thức cấu tạo, thành phần của các chất có trong nhiên liệu, dầu mỡ và chất tNy rửa và các chỉ tiêu đánh giá, cách phân loại và cách sử dụng các loại xăng dầu, mỡ và chất tẩy rửa.
 
Alcohol Fuels : Current Technologies and Future Prospect
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 662.6692
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Automotive Fuel and Emissions Control Systems / James D. Halderman, Jim Linder.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice Hall,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biodiesel [electronic resource] : A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines / by Ayhan Demirbas.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bioenergy for Sustainable Development in Africa. / Janssen R(Rainer), Rutz Dominik
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Verlag  2011.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biofuel technologies : recent developments [electronic resource] / Vijai Kumar Gupta, Maria G. Tuohy, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag,  2013.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biofuels - Challenges and opportunities
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biofuels - State of Development
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biofuels : technology, challenges and prospects / Avinash Kumar Agarwal, Rashmi Avinash Agarwal, Tarun Gupta, Bhola Ram Gurjar.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biofuels.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomass
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2010
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biomass as a sustainable energy source for the future : fundamentals of conversion processes / Wiebren de Jong, J. Ruud van Ommen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biorefineries : Selected Processes
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnological Applications of Biomass
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các quá trình xử lý để sản xuất nhiên liệu sạch / Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 665.70286
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cải tiến bộ chế hòa khí trên xe máy / Trần Văn Thể, Phạm Tuấn Khanh; Nguyễn Phụ Thượng Lưu (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 629.2533
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Careers for car buffs & other freewheeling types / Richard S. Lee, Mary Price Lee.
Thông tin xuất bản: Chicago : VGM Career Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo và sửa chữa ô tô thông thường : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Bùi Thị Thư, Dương Văn Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên ngành Kỹ thuật Ôtô và xe máy hiện đại = : Fachkunde kraftfahrzeugtechnik / Rolf Gscheidle, ...[và những người khác]; Đặng Văn Châm ...[và những người khác] (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng / Lê Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flow and combustion in reciprocating engines /C. Arcoumanis, T. Kamimoto, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
From the fryer to the fuel tank : the complete guide to using vegetable oil as an alternative fuel / Joshua and Kaia Tickell.
Thông tin xuất bản: Sarasota, FL : Green Teach Pub.,  1999
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fuel Ethanol Production from Sugarcane
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 662.6692
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fuel Field Manual / Kim B. Peyton.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fuel Injection in Automotive Engineering / Kazimierz Lejda, Paweł Woś.
Thông tin xuất bản: Croatia : InTech,  2012.
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Nguyễn Văn Toàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần nhiên liệu : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề / Phạm Tố Như (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa học dầu mỏ và khí / Đinh Thị Ngọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 661.804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Industrial enzymes for biofuels production : recent updates and future trends / Neha Srivastava, P.K. Mishra, S.N. Upadhyay
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2020
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ionic liquids in the biorefinery concept : challenges and perspectives / edited by Rafal Bogel-Lukasik.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2016
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện nay / Chu Mậu Kiệt... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa hệ thống lái và hệ thống treo ôtô khung gầm ôtô hiện đại / Lê Minh Trí (dịch giả).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2013
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
LNG fire protection and emergency response : a collection of booklets describing hazards and how to manage them. / Institution of Chemical Engineers (Great Britain)
Thông tin xuất bản: Rugby : Institution of Chemical Engineers,  2007.
Ký hiệu phân loại: 665.7028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lubricant base oil and wax processing / Avilino Sequeira, Jr.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  1994
Ký hiệu phân loại: 665.5385
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu công nghệ chuyển hóa gỗ (tràm bông vàng) thành bioethanol bằng phương pháp shf (separate hydrolysis and fermentation) / Văn Bảo Huy; Nguyễn Đình Quân, Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 662.669
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu sản xuất biodiesel từ cặn dầu cá ngừ, điển hình tại công ty New Life / Tô Việt Hà; Nguyễn Trọng Cẩn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 662.669
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và khảo sát một số phương pháp tiền xử lý thụ phẩm gỗ với mục đích lên men thành cồn sinh học / Trương Kỳ Văn; Nguyễn Đình Quân (giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 662.6692
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình học tập hệ thống phun xăng - đánh lửa và chẩn đoán trên ô tô / Đặng Nguyễn Trung Việt, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Kim Khoa; Đỗ Nhật Trường (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhiên liệu dầu khí / Hoa Hữu Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 665.5384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong / Lê Anh Tuấn (chủ biên), Phạm Hữu Tuyến, Văn Đình Sơn Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 662.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt / Lưu Văn Hy...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2004
Ký hiệu phân loại: 629.2538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ô tô thế hệ mới. Tập 2. Phun xăng điện tử EFI / Nguyễn Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương tiện giao thông và nhiên liệu sạch / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương tiện giao thông và nhiên liệu sạch / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 629.253
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quy hoạch nguồn nhiên liệu trấu cho phát triển năng lượng tại Long An / Lê Minh Vũ;Võ Viết Cường(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 662.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Routes to cellulosic ethanol / Marcos Silveira Buckeridge, Gustavo H Goldman, editors.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa gầm ô tô : dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Doanh Phương, Phạm Văn Khái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết bị xưởng và nhiên liệu dầu mỡ / Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết bị xưởng và nhiên liệu dầu mỡ / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô / Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Đỗ Minh Triết.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 629.287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể / Nguyễn Khánh Diệu Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 662.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Transportation biofuels : novel pathways for the production of ethanol, biogas and biodiesel / edited by Alwin Hoogendoorn, Han van Kasteren.
Thông tin xuất bản: Cambridge, [UK] : RSC Pub ,  2011
Ký hiệu phân loại: 662.669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng