TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Động lực học ô tô (203 tài liệu)

 
14th International Conference on Turbochargers and Turbocharging : Proceedings of the International Conference on Turbochargers and Turbocharging (London, UK, 2021)
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
14th International Conference on Turbochargers and Turbocharging : Proceedings of the International Conference on Turbochargers and Turbocharging (London, UK, 2021)
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A heat transfer textbook / by John H. Lienhard, IV and John H. Lienhard, V.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Phlogiston Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A.I. Лейпунский : Избранные труды , Воспоминания
Thông tin xuất bản: Russian : Nauk. dumka,  1990
Ký hiệu phân loại: 621.483092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced engineering thermodynamics / Adrian Bejan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced gas turbine cycles / J.H. Horlock.
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Thermodynamics for Engineers / Desmond E. Winterbone.
Thông tin xuất bản: London : Arnold,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Tokamak stability theory / Linjin Zheng.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Heat Exchangers
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.4025
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in industrial heat transfer / edited by Alina Adriana Minea.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Alternative energy demystified / Stan Gibilisco.
Thông tin xuất bản: New York ; Sydney : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to combustion : concepts and applications / Stephen R. Turns.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.4023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to convective heat transfer analysis / Patrick H. Oosthuizen and David Naylor.
Thông tin xuất bản: New York : WCB/McGraw Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analytical Heat Transfer
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analytical Heat Transfer
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt / Hoàng Đình Tín, Bùi Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt / Hà Mạnh Thư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở năng lượng mới và tái tạo / Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở truyền động điện / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compact heat exchangers : selection, design, and operation / John E. Hesselgreaves.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Pergamon,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.4025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational optimization of internal combustion engines / Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf D. Reitz.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.43015196
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Conjugate problems in convective heat transfer / Abram S. Dorfman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Control of electric machine drive system / Seung-Ki Sul.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-IEEE,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Course Notes on Electric Drives : Department of Electrical Engineering Indian Institute of Science Bangalore - 560 012 India / VT Ranganathan.
Thông tin xuất bản: India : [Department of Electrical Engineering ],  2004
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Current State of Research on Pressurized Water Reactor Safety
Thông tin xuất bản: EDP SCIENCES,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.4831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Design and analysis of centrifugal compressors / René A Van den Braembussche.
Thông tin xuất bản: New Jersey : ASME Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design and construction of nuclear power plants / Rüdiger Meiswinkel, Julian Meyer, Jürgen Schne
Thông tin xuất bản: Berlin, Germany : Ernst & Sohn,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.4832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Diesel and Gasoline Engines
Thông tin xuất bản: London, UK IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn / Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn Quang Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Điều khiển theo hướng trong hệ năng lượng mặt trời / Nguyễn Trọng Trí ; Nguyễn Thanh Phương(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đồ án động cơ đốt trong ô tô / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ cơ bản : sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và ô tô / Chung Thế Quang...[và những nhười khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ cơ bản : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và xe ô tô / Lưu Văn Hy ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ đốt trong 2 / Nguyễn Văn Trạng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động cơ nâng cao : sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và ô tô / Chung Thế Quang...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earthquakes, Tsunamis and Nuclear Risks [electronic resource] : Prediction and Assessment Beyond the Fukushima Accident / edited by Katsuhiro Kamae.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Electric motor control / Stephen L. Herman.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric motors and control systems / Frank D. Petruzella.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric motors and drives : fundamentals, types and applications / Austin Hughes.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Newnes,  2006.
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric motors and drives : fundamentals, types, and applications / Austin Hughes.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Elsevier/Newnes,  2013.
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrical machine drives control :an introduction /Juha Pyrhönen, Valéria Hrabovcová, R. Scott Sem
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Electronic control of switched reluctance machines / edited by T.J.E. Miller.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Elements of nuclear safety - Research reactors
Thông tin xuất bản: EDP SCIENCES  2019
Ký hiệu phân loại: 621.4831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engine testing [electronic resource] : theory and practice / A.J. Martyr, M.A. Plint.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.430287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering heat transfer / William S. Janna.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering Thermofluids [electronic resource] : Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer / by Mahmoud Massoud.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2005.
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flow and combustion in advanced gas turbine combustors / Amsini Sadiki.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery / S.L. Dixon.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fluid mechanics, thermodynamics of turbomachinery / S.L. Dixon.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier-Butterworth-Heinemann,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Following the sun / Tennant-Wood, Robin.
Thông tin xuất bản: ANU Press ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Following the Sun: The pioneering years of solar energy research at The Australian National University 1970-2005
Thông tin xuất bản: Canberra ANU Press  2012
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals and technology of combustion [electronic resource] / Fawzy El-Mahallawy, Saad El-Din Habik
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.4023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of combustion processes / Sara McAllister, Jyh-Yuan Chen, A. Carlos Fernandez-Pello.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of engineering thermodynamics / Michael J. Moran, Howard N. Shapiro.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of engineering thermodynamics / Michael J. Moran, Howard N. Shapiro
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of nuclear science and engineering / J. Kenneth Shultis, Richard E. Faw.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of nuclear science and engineering [electronic resource] / J. Kenneth Shultis, Richard E. Faw.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002.
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fusion Energy
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.4834
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Gas turbine engineering handbook / Meherwan P. Boyce.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Gulf Professional Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo, MSME, PE.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : The Fairmont Press, Inc., CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practice / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmont Press ; CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA : Boca Raton, FL : Fairmount Press ; Distributed by CRC Press/Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Geothermal Energy
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 621.44
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình động cơ đốt trong / Đinh Ngọc Ân, Trần Thanh Thưởng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình động cơ đốt trong : Dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt trong và xu hướng phát triển của động cơ / Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Thiết Lập.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực tập động cơ I / Nguyễn Tấn Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of Diesel Engines [electronic resource] / edited by Klaus Mollenhauer, Helmut Tschöke.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.436
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Heat and Mass Transfer - Advances in Modelling and Experimental Study for Industrial Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Heat and Mass Transfer - Advances in Science and Technology Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Heat and mass transfer : Fundamental & applications / Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Heat and mass transfer : fundamentals & applications / Yunus A. Çengel, Afshin J. Ghajar.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Heat transfer / J.P. Holman.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Heat Transfer : Design, Experimentation and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Heat transfer applications for the practicing engineer [electronic resource] / Louis Theodore.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Heat transfer handbook / Adrian Bejan, Allan D. Kraus.
Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Heat transfer tools / Robert J. Ribando.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
High Energy and Short Pulse Lasers
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.4838
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
High Performance Light Water Reactor : Design and Analyses
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.4834
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong / Văn Thị Bông, Vy Hữu Thành, Nguyễn Đình Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Impingement jet cooling in gas turbines / editors, Ryoichi S. Amano, University of Wisconsin-Milwaukee, USA & Bengt Sundén, Lund University, Sweden
Thông tin xuất bản: Boston, MA : WIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Industrial heating : principles, techniques, materials, applications, and design / Yeshvant V. Deshmukh.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal combustion engine fundamentals / John B. Heywood.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1988
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Internal Combustion Engine Technology and Applications of Biodiesel Fuel
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and Non-proliferation : Proceedings of the XXI Edoardo Amaldi Conference, Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, Italy, October 7-8, 2019
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International cooperation for enhancing nuclear safety, security, safeguards and non-proliferation 60 years of IAEA and euratom : Proceedings of the XX Edoardo Amaldi Conference, Accademia Nazionale dei Lincei,Rome, Italy, October 9–10, 2017 / Luciano Maiani ,Said Abousahl,Wolfango Plastino (Editors).
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to thermal systems engineering : thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer / Michael J. Moran ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2003.
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khởi động mềm động cơ xoay chiều ba pha dùng SCR / Nguyễn Văn Thiệt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.462
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỹ thuật cháy / Trần Gia Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Lê Hữu Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật nhiệt / Trần Văn Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Trịnh Văn Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt : bài tập / Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt điện / Hoàng Ngọc Đồng, Phan Quang Xưng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học bách khoa Đà Nẵng,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật xử lý không khí ẩm / Nguyễn Đức Hùng (chủ biên), Nguyễn Minh Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
LASL PHERMEX data / editors, Charles L. Mader, Timothy R. Neal, Richard D. Dick.
Thông tin xuất bản: Berkeley : University of California Press  1980
Ký hiệu phân loại: 621.4837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lean combustion [electronic resource] : technology and control / edited by Derek Dunn-Rankin.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Learning from Fukushima (Japanese version)
Thông tin xuất bản: ANU Press ,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lò công nghiệp / Phạm Văn Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lò công nghiệp / Dương Đức Hồng, Phạm Văn Trí chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.4025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Phạm Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết động cơ đốt trong / Văn Thị Bông , Huỳnh Thanh Công.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Magnetically confined fusion plasma physics : ideal MHD theory / Linjin Zheng.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Magnetically confined fusion plasma physics. Volume 2, Multifluid theory / Linjin Zheng.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Makin' It on the Farm: Alcohol Fuel is the Road to Independence / Micki Nellis
Thông tin xuất bản: Buffalo Creek Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.4023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials and processes for solar fuel production / Balasubramanian Viswanathan, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian, Jae Sung Lee, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microwave Heating : Electromagnetic Fields Causing Thermal and Non-Thermal Effects
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modelling and Control of Switched Reluctance Machines
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Motors as generators for micro-hydro power / Nigel Smith.
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology,  1994.
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Motors for makers : a guide to steppers, servos, and other electrical machines / Matthew Scarpino.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Que,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Năng lượng mặt trời : Lý thuyết và ứng dụng / Nguyễn Bốn, Hoàng Dương Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Năng lượng mặt trời quá trình nhiệt và ứng dụng / Nguyễn Công Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanoscale energy transport : emerging phenomena, methods and applications / edited by Bolin Liao.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion / editors, Mary D. Archer, Arthur J. Nozik.
Thông tin xuất bản: London : Singapore ; Hackensack, NJ : Imperial College Press ; World Scientific Pub. Co.,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu công nghệ điện gió và ứng dụng Matlab mô phỏng nhà máy điện gió 9-MW / Nguyễn Hữu Liêm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.450285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu diều khiển động cơ từ trở (SRM - Swiched Reluctance Machines) / Lê Long Hồ ;Nguyễn Mạnh Hùng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu hệ thống mái nhà điện mặt trời kết nối lưới – Lập bảng dự toán kinh phí và khả năng hoàn vốn khi triển khai tại trường đại học KTCN / Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu sử dụng năng lượng gió trong nghề nuôi tôm / Phan Hương Vinh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió vào việc nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam / Nguyễn Thế Tài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình Inverter thông minh trọng hệ thống mái nhà mặt trời nối lưới / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nhà máy điện nguyên tử / Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.4831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiệt công nghiệp / Hoàng Đình Tín
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt : bài tập / Hoàng Đình Tín, Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Thị Nam Hương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiệt động kỹ thuật : Giáo trình / Lê Nguyên Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhiệt kỹ thuật / Hà Anh Tùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nuclear energy : an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes / Raymond L. Murray, Keith E. Holbert.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2015.
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nuclear Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.4833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nuclear materials science / Karl Whittle.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.4833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nuclear materials science / Karl Whittle.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.4833
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nuclear Power Plants : The Processes from the Cradle to the Grave
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 621.483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nuclear Power Reactor Core Melt Accidents
Thông tin xuất bản: EDP SCIENCES  2015
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nuclear principles in engineering /Tatjana Jevremovic.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nuclear reactor physics / -
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.4831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nuclear waste management / Claire Corkhill and Neil Hyatt.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.4838
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pedal power in work, leisure, and transportation / edited by James C. McCullagh ; with contributions from David Gordon Wilson ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Emmaus, Pa. : Rodale Press ,  1977
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Plasma physics and controlled nuclear fusion / K. Miyamoto
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles and Applications in Nuclear Engineering - Radiation Effects, Thermal Hydraulics, Radionuclide Migration in the Environment
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of solar engineering [electronic resource] / D. Yogi Goswami.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2015.
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proliferation-proof Uranium/Plutonium and Thorium/Uranium Fuel Cycles: Safeguards and Non-Proliferation
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2017
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proliferation-Proof Uranium/Plutonium Fuel Cycles: Safeguards and Non-Proliferation
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quá trình truyền nhiệt - cơ sở lý thuyết và thiết bị / Nguyễn Dáo, Lê Đức Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Radiant heating & cooling handbook [electronic resource] / Richard D. Watson, Kirby S. Chapman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Radiative heat transfer / Michael F. Modest.
Thông tin xuất bản: New York : Academic Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reactor Dosimetry in the 21st Century : proceedings of the 11th International Symposium on Reactor Dosimetry : Brussels, Belgium, 18-23 August 2002 / editors, Jan Wagemans ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New york : World Scientific,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.4833
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reflections on the Fukushima Daiichi Nuclear Accident [electronic resource] : Toward Social-Scientific Literacy and Engineering Resilience / edited by Joonhong Ahn, Cathryn Carson, Mikael Jensen, Kohta Juraku, Shinya Nagasaki, Satoru Tanaka.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research needs in subsurface science : U.S. Department of Energy's Environmental Management Science Program / Board on Radioactive Waste Management, Water Science and Technology Board, National Research Council.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academy Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Resilience: A New Paradigm of Nuclear Safety [electronic resource] : From Accident Mitigation to Resilient Society Facing Extreme Situations / edited by Joonhong Ahn, Franck Guarnieri, Kazuo Furuta.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.4835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
RF & Microwave test accessories... / Hewlett Packard.
Thông tin xuất bản: USA : [knxb],  1997
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rocket propulsion elements / George P. Sutton, Oscar Biblarz.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.4356
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rotor and structural dynamics of turbomachinery : a practical guide for engineers and Scientists / Raj Subbiah, Jeremy Eli Littleton.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Running small motors with PIC microcontrollers / Harprit Singh Sandhu.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety related issues of spent nuclear fuel storage / edited by J.D.B. Lambert and K.K. Kadyrzhanov.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer : Published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division,  2007.
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of theory and problems of heat transfer / Donald R. Pitts, Leighton E. Sissom.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Simulations for the optimization of High Temperatur Superconductor current leads for nuclear fusion applications
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Small wind turbines : analysis, design, and application / David Wood.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Small wind turbines : analysis, design, and application [electronic resource] / David Wood.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solar energy : an introduction / Michael E. Mackay.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solar energy engineering : processes and systems / Soteris A. Kalogirou.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2014.
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques [electronic resource] : Atmosphere, Environment, Climate Change and Renewable Energy / by Zekai Sen.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag,  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solar energy projects for the evil genius elektronisk ressurs / Gavin D. J. Harper
Thông tin xuất bản: New York London : McGraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.47078
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solar Power to the People
Thông tin xuất bản: IOS Press  2018
Ký hiệu phân loại: 621.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Structures for nuclear facilities : analysis, design, and construction / M.Y.H. Bangash.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa - bảo trì động cơ diesel / Đỗ Dũng, Trần Thế San.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Khoa học và kỹ thuật,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và quấn lại động cơ điện / Bùi Văn Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.46
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tăng áp động cơ đốt trong / Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The CRC handbook of thermal engineering [electronic resource] / Frank Kreith, editor-in-chief.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The future of nuclear power [electronic resource] : an interdisciplinary MIT Study / Scarborough Kate
Thông tin xuất bản: [Boston, MA] : MIT ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The gas turbine handbook : principles and practices / by Tony Giampaolo.
Thông tin xuất bản: Lilburn, GA New York : The Fairmont Press ; Marcel Dekker ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The internal-combustion engine in theory and practice / Charles Fayette Taylor.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : M.I.T. Press,  1985
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The plasma boundary of magnetic fusion devices / Peter C. Stangeby.
Thông tin xuất bản: Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Pub ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The quest for a fusion energy reactor : an insider's account of the INTOR Workshop / Weston M. Stacey.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 621.484
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The rise of nuclear fear / Spencer R. Weart.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Harvard University Press ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Theory of heat transfer with forced convection film flows / Deyi Shang.
Thông tin xuất bản: Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermal measurements and inverse techniques / edited by Helcio R.B. Orlande ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermal Power Plants - New Trends and Recent Developments
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thermodynamics : An Engineering Approach / Yunus A. Cengel, Michael A. Boles.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermodynamics : an engineering approach / Yunus A. Çengel, University of Nevada, Reno, Michael A. Boles, North Carolina State Universit
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermodynamics and Energy Engineering
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 621.4021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thiết bị trao đổi nhiệt / Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / Nguyễn Nguyên An
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội ,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.4025
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế mô hình turbine gió trục đứng công suất nhỏ phù hợp cho nhiều loại cánh / Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Văn Thảo, Vũ Nguyễn Bảo Vương; Bùi Minh Dương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế và điểu khiển hệ thống turbine gió quy mô hộ gia đình / Lê Thanh Long, Trương Hoài Thương, Phạm Vũ Bảo; Ngô Hà Quang Thịnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành động cơ đốt trong / Nguyễn Văn Bản.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tính toán nhiệt động lực & truyền nhiệt dùng phần mềm EES / Nguyễn Minh Phú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 621.4020285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế động cơ đốt trong / Trần Thanh Hải Tùng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.43
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Transport phenomena in fires / edited by M. Faghri and B. Sundén
Thông tin xuất bản: Southampton : WIT,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Troubleshooting and repairing diesel engines elektronisk ressurs / Paul Dempsey.
Thông tin xuất bản: New York London : McGraw-Hill ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4368
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt / Hoàng Đình Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.4022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuabin hơi nước và tuabin khí : giáo trình / Nguyễn Văn Tuyên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuabin hơi nước và tuabin khí : giáo trình / Nguyễn Văn Tuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuốc bin nhiệt điện. Phần I- Quá trình nhiệt / Phan Quang Xưng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : [Đại học Đà Nẵng],  2002
Ký hiệu phân loại: 621.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wind energy engineering [electronic resource] / Pramod Jain.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : McGraw-Hill ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wireless Sensor Networks - Insights and Innovations
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 621.4832
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở