TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Kết cấu ô tô (16 tài liệu)

 
American muscle cars :a full-throttle history /Darwin Holmstrom ; photography by Tom Glatch.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 629.2220973
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Biomimetics Learning from Nature
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2010
Ký hiệu phân loại: 629.2222
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Born to Be Riled / Min Anchee
Thông tin xuất bản: Penguin ,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Car science / Richard Hammond.
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub.,  2008.
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Careers in Focus : Automotives / J.G. Ferguson Publishing Company.
Thông tin xuất bản: New York : Ferguson,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering Design Handbook - Automotive Series - The Automotive Assembly / U.S. Army Materiel Command
Thông tin xuất bản: America : U.S Army Command,  1965
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Ford Mustang /Mike Mueller.
Thông tin xuất bản: Osceola, WI : Motorbooks International,  1995.
Ký hiệu phân loại: 629.222/2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Jeep /by Peter Guttmacher.
Thông tin xuất bản: New York :Toronto :New York : Crestwood House ;Maxwell Macmillan Canada ;Maxwell Macmillan International,  c1994.
Ký hiệu phân loại: 629.222/2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering automotive challenges / edited by Bernd Gottschalk, Ralf Kalmbach.
Thông tin xuất bản: USA : Kogan Page Ltd,  2007
Ký hiệu phân loại: 629.22206
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern American muscle /Patrick Paternie and Dan Lyons.
Thông tin xuất bản: St. Paul, MN : MBI Pub. Co.,  2001.
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
New Trends and Developments in Automotive System Engineering / Marcello Chiaberge.
Thông tin xuất bản: Croatia : Intech,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sustainable Automotive Technologies 2012 : Proceedings of the 4th International Conference / Aleksandar Subic...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  2012
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The automotive industry and the environment : A technical, business and social future / Paul Nieuwenhuis, Peter Wells.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, U.K. : CRC Press ; Woodhead Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.222
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The big data opportunity in our driverless future / Evangelos Simoudis, Ph.D.
Thông tin xuất bản: [Menlo Park, CA] : Corporate Innovators, LLC,  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2220684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế chế tạo xe mô hình tự động lái / Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Phụ Thượng Lưu(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2220285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xe điều khiển bằng bluetooth / Dương Hải Đăng , Nguyễn Thành Đôn ; Nguyễn, Phụ Thượng Lưu (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 629.2220285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học